Scelovat pozemky při ochraně obce před povodní lze i přes nesouhlas vlastníka

Brno, 6. prosince 2011 (MEDIAFAX) - Nejvyšší správní soud v Brně dal v úterý za pravdu ministerstvu zemědělství, které se kvůli ochraně před povodněmi přelo o scelování pozemků s majitelkou několika parcel v obci Metly na Strakonicku, vsi opakovaně zničené velkou vodou. Ve sporu o pozemkové úpravy ve vesnici proti sobě stály ministerstvo zemědělství, jež kvůli ochraně obce před velkou vodou scelilo některé pozemky, a žena, která napadla u Nejvyššího správního soudu zákonnost provedených pozemkových úprav. Ty ji totiž připravily o část výměry jejich pozemků. O případu informovala mluvčí NSS Petra Lavická.

povoden250

Nejvyšší správní soud podle Lavické shledal, že stížnost ženy není důvodná. "Soudci dospěli k závěru, že správní orgány se v řízení o komplexní pozemkové úpravě nedopustily žádného procesního pochybení a řádně zjistily skutkový stav věci. Zásah do vlastnického práva stěžovatelky posoudil soud jako přiměřený," řekla Lavická. Soud podle ní zdůraznil, že jeho úlohou je pouze přezkoumat zákonnost rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, nikoliv hodnotit vhodnost konkrétního řešení zvoleného pozemkovým úřadem. "Veřejný zájem na provedení pozemkové úpravy není možné hodnotit jen ve vztahu ke každému vlastníkovi, nýbrž především ve vztahu k místnímu společenstvu jako celku," konstatoval soud.

Podle mluvčí NSS se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky. Ty se scelují nebo naopak dělí. Zabezpečuje se tak přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. "V těchto souvislostech se k pozemkům uspořádávají vlastnická práva a zřizují s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny," citovala zákon mluvčí NSS.

Metly jsou malá vesnice, část obce Předmíř v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. Nacházejí se asi dva kilometry na severozápad od Předmíře. Ve vesnici úřady evidují 43 adres, na kterých trvale žije 60 obyvatel. V srpnu 2002 tam po dlouhotrvajícím dešti a protržení hráze padesátihektarového rybníka smetla ničivá povodeň z povrchu zemského 17 domů.

Jirí Novácek

Související články: