Jednomyslná shoda: Kraj podá stížnost na NSS ve věci zrušení Zásad územního rozvoje JMK

Brno, 20. září 2012 – Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 20. září 2012 jednomyslně schválilo podání stížnosti k Ústavnímu soudu proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. června 2012, kterým byly zrušeny Zásady územního rozvoje JMK. Informoval o tom mluvčí JMK Jiří Klement.

Hasek-Michal-KT-02

„Přestože respektuji rozhodnutí Nejvyššího správního soudu i názor obcí, které stály v soudním jednání proti Jihomoravskému kraji, naší povinností je ale hájit zájmy kraje a jeho obyvatel. Zásady územního rozvoje jsou totiž naprosto klíčový dokument pro další rozvoj našeho kraje, jehož konečnou podobu schválili zastupitelé napříč politickým spektrem. Chci proto poděkovat všem přítomným zastupitelům kraje, že podání stížnosti podpořili. Jsem rád, že pokud jde o takto důležité věci, dokážeme táhnout za jeden provaz," zdůraznil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Nejvyšší správní soud rozhodl svým rozsudkem ze dne 21. června 2012, že Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydané usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje na 25. zasedání zastupitelstva dne 22. září 2011, se zrušují jako celek. Předmětný rozsudek je však v rozporu s ustanoveními některých paragrafů stavebního zákona, správního řádu a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Jednání a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu dle našeho právního názoru představuje porušení celé řady ústavních práv a zákonných ustanovení. Jde předně o porušení práva na samosprávu a porušení práva na zákonného soudce, ale také o prolomení dělby moci ve státě. Jedná se zároveň o nerespektování rozdělení působnosti a organizace soudů a nerespektování vázanosti soudce při jeho rozhodování zákonem. Konečně jsme také přesvědčeni, že NSS svým jednáním významně omezil právo na spravedlivý proces," zdůraznil hejtman Michal Hašek.

„Pro kraj je zároveň důležité, že Nejvyšší správní soud v rozsudku odmítl alternativní dopravní koncepci a akceptoval stanovisko kraje, kudy mají vést zásadní dopravní trasy. Chceme proto co nejrychleji hledat řešení výstavby rychlostní silnice R52 a dalších klíčových tras," řekl hejtman Hašek.

Radní David Macek, který materiál předkládal, také uvedl, že ve stížnosti Jihomoravský kraj také žádá Ústavní soud o odložení vykonavatelnosti rozsudku Nejvyššího správního soudu, aby do té doby mohly Zásady územního rozvoje JMK platit.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...