Brněnská Spondea přináší opět pomoc při hádkách rodičů o děti

Brno, 17. července 2018 – Desetitisíce dětí v Česku jsou svědky hádek a sporů rodičů, kteří se rozvádí nebo rozchází. Čím dál tím víc dětí je tak pod silným psychickým tlakem, se kterým se těžko samy vyrovnávají. Odborníci si mnohdy nevědí rady.

spor rodice deti

S unikátním holandským přístupem, jak účinně pomoci celým rodinám chyceným v síti rozvodového konfliktu, přichází brněnská organizace Spondea. Zájemci o pomoc se mohou hlásit do poloviny srpna. Nový běh pak startuje v září.

Rok od roku se rozvádí v Česku méně lidí. Paradoxně však už neklesá počet nezletilých dětí, které jsou do rozvodů zataženy. Zatímco dle dat z Českého statistického úřadu se před šesti lety rozvod dotkl zhruba 23 tisíc dětí, v roce 2017 jejich počet narostl o dalších 800. V těchto číslech navíc nejsou započítány děti rozcházejících se nesezdaných párů. S trablemi souvisejícími s bouřlivým rozchodem rodičů se tak může ročně potýkat dalších několik desítek tisíc dětí, o kterých statistiky mlčí.

Nejvíc je konfliktem rodičů ohroženo dítě
Odborníci se shodují, že dítě je nejcitlivějším článkem rodinného systému. Rozpad rodiny pro něj bývá jednou z nejstresovějších životních zkušeností, se kterou se musí vyrovnat. Rozchody rodičů se totiž často neobejdou bez hádek a sporů, kterých jsou přímými i nepřímými svědky právě nezletilé děti. Ty pak mívají psychické a další problémy, které je nutné řešit.

Takovou zkušenost mají z každodenní práce psychologové a sociální pracovníci z organizace Spondea. Rodiče stále častěji řeší výchovné problémy s dětmi, které, jak se ukazuje, pramení právě ze složité rozvodové situace, do níž je zatažena celá rodina.

Roste počet lidí, kteří hledají pomoc s bouřlivým rozchodem
„Sledujeme, že se nám ozývá čím dál tím více párů, které při bouřlivém rozchodu zažívají problémy s potomky anebo přímo řeší spor, jak dál pečovat o společné dítě. Není podstatné, jestli rodiče jsou sezdáni, nebo ne. Negativní dopad rodičovského konfliktu na děti je obdobný u obou těchto skupin.“ vysvětluje Petr Válek, klinický psycholog Spondey.

„Dítěti v důsledku toho hrozí nejen zhoršení školního prospěchu, ale také poruchy chování, psychosomatické obtíže, případně vznik různých závislostí. Praxe ukazuje, že individuální řešení s konfliktními rodiči je zpravidla neúčinné a mnohdy i frustrující. Naštěstí jim dokážeme nabídnout efektivní pomoc. Už několik let totiž používáme osvědčenou metodou, která se jmenuje Dítě v centru zájmu.“

Program Dítě v centru zájmu přináší řešení
Tuto unikátní metodu vycházející z úspěšného programu holandských terapeutek Justine van Lawick a Margreet Visser přinesl do České republiky tým psychologů ze Spondey už před čtyřmi lety. Její přístup k řešení složité rozvodové situace v rodině je v mnohém velmi inovativní. Na rozdíl od běžné terapeutické rozvodové praxe totiž pracuje s celou rodinou, které se rozvodový konflikt týká. Odborníci se věnují zvlášť rodičovské a zvlášť dětské skupině. Potkávají se tak lidé v obdobné životní situaci. Proškolení odborníci ze Spondey jim pomáhají zklidnit situaci a nalézt společně cestu, aby děti měly i po rozchodu dobrý vztah s oběma rodiči a necítily se být uprostřed jejich sporu.

Tento přístup je velmi úspěšný také v tom, že rodičům pomáhá nastavit konstruktivní komunikaci, sníží počet konfliktů, zkrátí dobu soudních sporů a v neposlední řadě také ušetří rodičům výdaje za advokátní zastoupení u opatrovnických sporů.

Nový běh programu startuje v září
Už v září začíná v Brně další běh programu, kam se mohou rodiče hlásit. Zapojit se do jedné skupiny může právě 6 rodičovských párů a jejich dětí. Vytvořená rodičovská i dětská skupina se pak v bezpečném a přívětivém prostředí sejde celkem osmkrát, a to vždy jednou za 14 dní na 2,5 hodiny. Přihlašování do programu se bude uzavírat 15. srpna 2018.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...