V Brně bude nová in line dráha

V Brně-Kohoutovicích, přímo v areálu ZŠ Pavlovská, vyroste nová in line dráha. V oploceném areálu školy jsou pozemky, které jsou částečně využívány jako sportoviště školy, je zde vybudovaná atletická dráha a hřiště pro basketbal s asfaltovým povrchem. Zbytek pozemku je zatravněn s náletovými dřevinami. „Na uvedených pozemcích je navrhována in line dráha s asfaltobetonovým povrchem. Délka dráhy je 260 m při vnitřní straně oválu, šířka dráhy 7,5 m,“ uvádí Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna. Uvnitř dráhy bude vybudováno univerzální hřiště pro míčové hry s umělým povrchem o rozměru 25 x 50 m. Toto hřiště bude sloužit škole, nebude přístupné veřejnosti, proto bude kolem něj vyroste oplocení do třímetrové výšky. Kolem in line dráhy se bude rozprostírat oboustranná zatravněná bezpečnostní zóna v minimální šířce 2,5 m. U dráhy bude vybudován přístřešek s lavičkami pro přezouvání bruslařů se dvěmi fontánkámi s přívodem pitné vody. K dráze bude přivedena kabeláž pro časomíru, ozvučení a osvětlení dráhy. Pro veřejnost by měl být tento areál volně přístupný tak, aby nenarušoval chod samotné školy.

Public relations

  • Jak navrhnout efektivní leták pro turistické město?

    Jak navrhnout efektivní leták pro turistické město?

    Chcete vytvořit leták, který turistům, ať už k vám přijíždějí z vedlejšího okresu, nebo až z druhého konce světa, představí vaši obec či město v tom nejlepším světle? Pak byste rozhodně neměli opomenout hned několik důležitých proměnných, které mohou mít velký vliv na popularitu, a tím pádem také efektivitu vašeho letáku. Podívejte...
   

Okolí Petrova projde rekonstrukcí

Okolí brněnské katedrály svatého Petra a Pavla získá novou dlažbu, nové veřejné osvětlení, zeleň a lavičky. Brněnští radní vybrali firmu, která zpracuje projekt, aby mohli získat stavební povolení. Zpracování projektu by mělo trvat dva nebo tři měsíce. Na stavbu Brno vyčlenilo asi jedenáct milionů korun. Novinkou bude výrazné omezení vjezdu aut, která se ke katedrále dostanou jedině s povolením brněnského biskupství. V cestě bude stát zádržní patník, který zabrání vjezdu aut. Před zásahem dělníků však zelené plochy kolem katedrály čeká ještě důkladný archeologický průzkum.
Rekonstrukce povrchu kolem Petrova je součástí velké regenerace historického jádra Brna, do které patří také opravy Moravského náměstí a Joštovy ulice. Projekt začal loni na podzim rekonstrukcí Moravského náměstí a Běhounské ulice, která přejde v kompletní rekonstrukci navazující Joštovy ulice.

Public relations

  • Letem světem Moravským muzeem

    Letem světem Moravským muzeem

    Pavilon Anthropos v Pisárkách, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu, Památník Leoše Janáčka na Smetanově ulici, zoologický depozitář na zámku v Budišově či Starý zámek v Jevišovicích, to vše je Moravské zemské muzeum, kde je stále k vidění spousta zajímavostí.
   

Předplatní jízdenky nahradí čipové karty

Papírové předplatní jízdenky mají do dvou let nahradit čipové karty. V první etapě budou karty sloužit jen jako předplatní jízdenky, postupně by měly nahradit i jízdenky ve vlacích a autobusech v celém kraji. Karty umožní, aby lidé mohli za jízdné platit převodem z účtu nebo si rovnou nastavili inkaso. O kartu si budou moci požádat přes internet, pak si ji pouze vyzvednou na prodejním místě, které si sami vyberou. Ti, kteří nepoužívají internet, si kartu objednají a zaplatí na přepážkách. O konci předplatného se lidé dozví pomocí SMS zprávy, přes internet nebo na prodejních místech. Novinka má usnadnit práci i dopravcům, protože odpadne tištění papírových průkazek a vyřizování nových předplatních jízdenek. Papírové jízdenky budou fungovat i nadále kvůli turistům či lidem, kteří městskou hromadnou dopravu využívají jen občas. Společnost Kordis plánuje zavedení čipových karet mezi lety 2011 a 2012. Náklady ve výší 69 milionů korun plně pokryjí evropské dotace.
   

Biopotraviny přichází do brněnských škol

Překážky v zavádění biopotravin do školního stravování má odstranit projekt Bioškoly. Do projektu je zapojeno zhruba pět desítek českých škol. Ze sedmi z jižní Moravy jsou dvě z Brna – Integrovaná střední škola automobilní a Waldorfská základní škola.
Cílem projektu Bioškoly je vytvořit praktické podmínky pro zavádění a používání biopotravin ve školních stravovacích zařízeních. Dosavadními hlavními překážkami používání biopotravin ve školách je jejich snížená dostupnost, neznalost dodavatelů ze strany managementu školních kuchyní či nedostatečná znalost možností současného trhu s biopotravinami. Projekt pomůže školám nastavit distribuční řetězce tak, aby se jim otevřela nabídka biopotravin od domácích českých producentů a usnadnil nákup. Důležitou součástí projektu je pomoc školním jídelnám s praktickým zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků, počínaje informacemi o skladování a zpracování biopotravin přes kurzy jak z biopotravin vařit až po informace o méně známých druzích biopotravin dostupných na našem trhu. Dalším cílem projektu je sblížit školy a rodiče dětí na straně jedné a ekozemědělce a výrobce biopotravin na straně druhé.
S projektem Bioškoly se může brněnská veřejnost, rodiče i personál školních jídelen blíže seznámit na semináři Ekologické zemědělství a biopotraviny ve školním stravování, který se koná ve středu 3. února od 13 do 17 hod. v Místogalerii na Skleněné louce, Kounicova 23. Více na www.bioskoly.cz.
   

Polský dopravce LOT nabízí služby moravským zákazníkům

Polský národní dopravce LOT otevírá od 17. května tohoto roku pravidelnou leteckou linku, která spojí Bratislavu s hlavním městem Polska Varšavou. „Jsme velmi rádi, že po delším výpadku obnovujeme z Bratislavy přímé letecké spojení do Varšavy a že cestujícím z moravského regionu budeme moci nabídnout širší síť destinací. Těší nás to o to více, že z hlavního města Polska mohou cestující dále výhodně pokračovat nejen do dalších turisticky atraktivních míst v Polsku, ale i do Spojených států amerických, Kanady, Skandinávie a dalších zemí Evropy, kam od nás zatím přímé spojení chybí. Věříme, že s LOTem navážeme stabilní spolupráci a že i díky zvětšení nabídky a rozšíření výběru spojení se bratislavské letiště stane atraktivním i pro moravské zákazníky,“ zhodnotil přínos otevření nové linky a příchod LOTu na Slovensko předseda představenstva a výkonný ředitel bratislavského letiště Zdeněk Schraml.
Letecká společnost LOT s 81letou tradicí bude pro přepravu cestujících do Varšavy využívat letadlo typu ATR-42 s kapacitou 46 míst. LOT je klasický síťový dopravce, což znamená, že nabídka jeho služeb je odlišná od nízkonákladových společností. Cestujícím poskytuje služby ve dvou cestovních třídách – obchodní (business) a ekonomické.
   

Brněnská univerzita změnila název

Po patnácti letech Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) začala oficiálně používat kratší název Mendelova univerzita v Brně a zkratku Mendelu. Za devadesátiletou existenci je to druhá změna názvu této vysoké školy. Tyto změny se úzce dotýkají i Provozně ekonomické fakulty, která změnu již dlouho očekávala.
Provozně ekonomická fakulta (PEF) byla založena při Vysoké škole zemědělské (VŠZ) v Brně v roce 1959 a patří tak k nejstaršímu ekonomickému učení na Moravě. Od této doby prošla univerzita, jejíž je fakulta součástí, již dvojím přejmenováním. Poprvé se tak stalo v roce 1995 – VŠZ v Brně na MZLU v Brně – a nyní se na základě zákona č. 419/2009 Sb. od 1. ledna 2010 změní název na Mendelovu univerzitu v Brně. K přejmenování došlo především z toho důvodu, že název univerzity nevystihuje její zaměření. Zemědělství a lesnictví tvoří pouze dílčí část vyučovaných oborů na univerzitě. Příkladem je právě PEF, která změnu názvu dlouho očekávala a velmi ji vítá. „Změna v názvu nebude mít vliv na dříve vydané dokumenty, diplomy či závěrečné práce,“ uvádí prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF. „Na internetových stránkách jsou již také dostupná nová loga, která jsou od nového roku závazná,“ dodává Stávková.
   

Letiště Brno-Tuřany odbavilo o 13 procent cestujících méně než loni

Mezinárodní letiště Brno-Tuřany v roce 2009 odbavilo v pravidelné a nepravidelné osobní dopravě celkem 440 850 cestujících. Ve srovnání s předešlým rokem došlo k poklesu o 13 procent. Snížení počtu odbavených cestujících v důsledku hospodářské recese se dotklo pravidelné i charterové dopravy. Cestujících na pravidelných linkách bylo o 24 % méně (166 tisíc). Nepravidelná charterová doprava zaznamenala 275 tisíc cestujících (pokles o 4 % oproti roku 2008, ve srovnání s 247 tisíci v roce 2007 je to o 10 % více).
V meziročním srovnání došlo v počtu cestujících na linkách Londýn a Praha k některým změnám. Ryanair v průběhu jara zrušil značný počet letů z důvodu pozdních dodávek nových letadel od výrobce Boeing, od října navíc snížil počet frekvencí na čtyři týdně. Z důvodu poskytnuté nižší kapacity ze strany dopravce proto došlo poprvé od roku 2005 ke snížení počtu odbavených cestujících mezi Brnem a Londýnem na 101 tisíc cestujících, což znamená pokles o 15 %. Průměrná vytíženost letadel byla nadále vysoká a pohybovala se okolo 86 %. Na lince Praha–Brno–Praha bylo přepraveno 42 842 cestujících (nárůst o 18 % oproti roku 2008 – 36 tisíc). Na navýšení má hlavní podíl zvýšení počtu frekvencí na 4 denně od podzimu 2008. Mezi Moskvou a Brnem cestovalo 21 520 cestujících (rok 2008 – 20 500). Linka je provozována každou středu a neděli.
Nejvíce byly odbavovací prostory zatíženy tradičně v měsíci červenci, kdy letištěm prošlo na pravidelných a charterových letech 83 tisíc cestujících. Počet vzletů a přistání všech letadel dosáhl čísla 30 513 (rok 2008 – 29 303). V komerční letecké dopravě to bylo 6 860 pohybů (2008 – 6 801), ostatní letadla a letadla všeobecného letectví 23 653 pohybů (2008 – 22 502). V roce 2009 letiště Brno-Tuřany odbavilo 9 679 tun zboží, z toho 1 600 tun v pravidelné nákladní dopravě.
   

V Joštově ulici vyroste alej

Další ulicí v Brně, kterou čeká rekonstrukce, je Joštova ulice. Cílem rekonstrukce je tuto ulici zklidnit, počítá se s čtyřřadou alejí, ta však nezasáhne do čtyřproudové silnice mezi JAMU a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity ani do tramvajové křižovatky v samém srdci Joštovy. Dopravní režim v jedné z nejrušnějších tepen Brna tedy bude zachován. Jak tramvajový uzel, tak malý městský okruh přetínající Joštovu ulici zůstanou na svém místě v nezměněné podobě.
První fáze oprav už začala, přičemž stavební práce se odehrávají za ohradou před kinem Scala a kostelem sv. Tomáše. Druhá fáze odstartuje v únoru, naváže na rohu Nejvyššího správního soudu a povede přes křižovatku Joštovy s Českou až po Ústavní soud. Třetí etapa je v plánu napřesrok. Zahrnuje úsek od křižovatky Joštovy a Husovy ulice, tedy křížení malého městského okruhu před červeným kostelem, až do míst, kde se Joštova ulice stýká s Údolní. Práce budou organizovány tak, aby nijak neomezily dopravu. Teprve v dubnu by se mělo začít s pracemi, které znemožní tramvajový provoz.
   

Město Brno se bude prezentovat na veletrhu Regiontour 2010

Ve čtvrtek 14. ledna bude primátor Brna Roman Onderka otevírat v Pavilonu P na brněnském výstavišti expozici města Brna a partnerských měst. „Brno hledá neustále nová turistická lákadla, ať jsou to moderní turistické mapy či virtuální prohlídky města nebo také festivaly, jako je Divadelní svět Brno či Brno – město uprostřed Evropy, které každoročně obohacuje svoji nabídku. V současnosti modernizujeme naše webové stránky, které mají pět základních kapitol a jednou z nich je turista, čímž chceme jasně říci, že Brno je turisticky velice významné,“ řekl primátor města Roman Onderka.
   

Strana 32 z 34