Unikátní mobilní laboratoř na měření čistého vzduchu se zastaví i v Brně

Praha/Brno, 13. září 2012 – Speciální kamion s unikátní mobilní laboratoří brázdí evropské státy již druhý rok. O to, aby se čistý vzduch ve vnitřních prostorech, kde dnes trávíme až 90 % času, stal lidským právem, se snaží společnost Camfil Farr v rámci vzdělávací Road show s plně vybaveným kamionem.

Front-open-door-mobile-station

Ten bude v září k vidění také v České republice. Každý, kdo si chce mobilní laboratoř prohlédnout, ji může navštívit 18. září v Brně (v prostorách Technologického parku, Technická 15). K dispozici také budou od 9:00 do 17:00 odborníci ze společnosti Camfil Farr.

Kamion je vybaven čtyřmi laboratorními stanicemi, které názorně ukazují rozdíly mezi vysoce kvalitními a méně kvalitními filtry, jejich vliv na zdraví lidí a na provozní náklady budov. Čistota vzduchu se měří ve třech světových metropolích a v aktuálním místě přistavení v Evropě. Kromě toho je v kamionu promítáno video o změnách na Zemi v posledních desetiletích a jejich vlivu na lidské životy.

Rozdíl mezi čerstvým a čistým vzduchem je velký. Čerstvý vzduch tvoří kyslík a je dočasný. Čistý vzduch neobsahuje částice a emise. Podle Světové zdravotnické organizace WHO znečištěné ovzduší zabíjí každý rok dva miliony lidí. Vnější znečištění, které okny nebo filtračními systémy proniká do budov, může snadno přispět i ke znečištění vzduchu uvnitř. Jak dodává Imrich Mészáros, výkonný ředitel společnosti Camfil Farr, s. r. o.: „Malý rozdíl v účinnosti filtru může přinést provozovatelům budov ročně několikatisícové úspory a lidé, kteří se ve vnitřních prostorech pohybují, umožní dýchat čistší vzduch.“

Podle WHO mohou mít ultra jemné částice, které pronikají filtračními systémy, negativní vliv na kardiovaskulární systém, zeslabují plicní a dýchací funkce u dětí a starších osob. Pro čištění vzduchu a ochranu lidí existují efektivní řešení v podobě vzduchových filtrů. Vědecké průzkumy ve Skandinávii například prokázaly, že výkon žáků ve škole vzrostl při vyšší kvalitě vnitřního vzduchu o 15 %.

První laboratorní stanice kamionu ukazuje pomocí kouře rozdíl mezi účinností filtrace a kvalitního a nekvalitního filtru. Druhé stanoviště vyzdvihuje úlohu filtrů ve městě, kde je vysoká koncentrace ozónu a oxidu dusičnatého. Zajímavé je i srovnání ročních nákladů na provoz vysoce kvalitního a méně kvalitního filtru. Zatímco rozdíl v ceně těchto filtrů je v řádu desítek korun, roční úspora může být i v řádu tisíců korun za jeden filtr. „Například v nákupním centru filtraci zabezpečují stovky filtrů, takže vypočítat roční úsporu při provozu této budovy není těžké. Všeobecně platí, že už rozdíl jednoho pascalu v tlakové ztrátě znamená úsporu přibližně 40 Kč,“ vysvětluje výkonný ředitel Camfil Farr s.r.o. Imrich Méczáros. Měření v kamiónu je doplněné grafy, které znázorňují množství částic před filtrem (venku) a ve vnitřním vzduchu po filtraci. Výsledným ukazatelem je účinnost filtru, která je při kvalitních filtrech už tradičně vysoká. Čtvrtá laboratorní stanice srovnává aktuální měřenou koncentraci nanočástic ve švédském městě Trosa, americkém Riverdale, v Paříži a na aktuálně měřeném místě v Evropě.

Kamion společnosti Camfil Farr začal své evropské putování již v loňském roce. 9. března 2011 měl první zastávku ve Stockholmu a předpokládá se, že evropská města by měla tato speciálně vybavená laboratoř brázdit ještě tři roky.

(red), foto: archiv Camfil Farr


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...