Ostravsko stále trápí smog, v Jihomoravském kraji se situace uklidnila

Ostrava/Brno, 5. listopadu 2011 (MEDIAFAX) - Na Ostravsku i v sobotu přetrvává špatná smogová situace. Pro Moravskoslezský kraj vyhlásil Český hydrometeorologický ústav signál regulace. V sobotu ráno byly překročeny hodinové limity pro prach v ovzduší v Ostravě, Bohumíně, ale i v Havířově a Opavě. Nejhorší situace byla v Bohumíně, kde ráno naměřili 136 mikrogramů prachu na metr krychlový. Jako špatnou hodnotí meteorologové také situaci ve Věřňovocích (117), Orlové (107) a Havířově (105). Na dvojnásobek povoleného limitu, tedy na 100 mikrogramů prachu na kubický metr se dostalo ovzduší v Ostravě Zábřehu a Přívoze.

smog-komin

Český Těšín ve středu vyhlásil signál upozornění kvůli možné smogové situaci způsobené znečištěním ovzduší. Městský úřad se proto obrátil na občany, aby omezili spalování pevných paliv, používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, zdrželi se práce s chemickými látkami, například nátěrovými hmotami, nepřesouvali sypké hmoty, třeba štěrk nebo zeminu a omezili cesty osobními auty. Situace byla v sobotu uspokojivá, hodnota polétavého prachu překročila jen minimálně povolený limit, když tu naměřili 57 mikrogramů.

Provozovatelé významných velkých průmyslových a energetických zdrojů jsou při signálu regulace povinni regulovat výrobu podle schválených regulačních řádů. Velcí znečišťovatelé se ale v minulé zimní sezoně zavázali, že budou utlumovat výrobu už při vyhlášení signálu upozornění. Ten v Moravskoslezském kraji nastal už v pondělí ve 20 hodin.

Moravskoslezský kraj se zároveň obrátil na občany, kteří žijí a podnikají v postižené lokalitě, aby minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, a to především při topení v domácích kotlích. Dále aby pokud možno nevyjížděli auty a raději použili městskou hromadnou dopravu.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným zdravotníci doporučují omezit pobyt venku, není vhodné venku sportovat, protože smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se také zvýšený přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám. Během soboty meteorologové nepředpokládají významnější změnu celkové imisní situace.

Ve čtvrtek vyhlásil Krajský úřad Jihomoravského kraje signál upozornění na možnost výskytu smogové situace také pro správní obvod Brno. Nejhorší situace byla na měřící stanici Brno - Tuřany, kde průměrná klouzavá 24hodinová koncentrace polétavých suspendovaných částic v ovzduší dosáhla hranice 114,2 μg/m3, denní limit je přitom 50 μg/m3.

Podle měření ČHMÚ se však hodnoty v pátek i v sobotu ráno držely pod hranicí 100 μg/m3, která je právě limitem pro vyhlášení signálu upozornění.

Ivana Šlapalová, Lenka Horáková

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...