Sčítání lidu: občany bude informovat Magistrát města Brna

17. února 2011 - Lid, domy a byty v České republice budou po 10 letech (tehdy k 1. 3. 2001) sečteny k půlnoci z 25. na 26. března 2011. Jde o nejrozsáhlejší statistické zjišťování, jehož garantem je Český statistický úřad. Oproti předchozím sčítáním nehrají obce při tom letošním tak důležitou roli. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání se stal státní podnik Česká pošta. Role obecních úřadů, a tedy i Magistrátu města Brna je při letošním sčítání informační.

scitani_lidu


Přibližně 12. března 2011 bude na internetových stránkách města www.brno.cz  a na úřední desce zveřejněn seznam sčítacích obvodů ve městě Brně a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů.
„Pro zajímavost, v Brně bude pracovat 386 sčítacích komisařů, což je více než např. v celém Karlovarském kraji,“ řekl tajemník Magistrátu města Brna Pavel Loutocký. Spolu s těmito údaji bude zveřejněn i seznam adres a kontaktní údaje pracovišť Českého statistického úřadu a České pošty.

Od počátku dubna budou na Informačním středisku MMB na Malinovského nám. 3 k dispozici sčítací formuláře pro dodatečné sečtení.

Novinkou letošního sčítání je možnost vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v elektronické podobě. Elektronické formuláře však budou uvolněny až 26. března 2011 a poté budou moci být vyplňovány po dobu cca 3 týdnů. Den, do kterého mají všichni podle zákona odevzdat formuláře, je 14. duben 2011.

Obecní úřady, pokud to jejich podmínky umožňují, mají – dle zákona upravujícího sčítání lidu, domů a bytů – umožnit občanům bezplatné využití veřejného internetového připojení právě k vyplnění a odeslání sčítacích formulářů v elektronické podobě.

Magistrát města Brna umožní občanům města Brna vyplnit sčítací formuláře na Informačním středisku MMB v budově na Malinovského nám. 3, a to nejen v úředních hodinách, ale po celou pracovní dobu úřadu.
MMB jedná rovněž s Knihovnou Jiřího Mahena o možnosti využít k tomuto účelu internetové připojení na jejích jednotlivých pobočkách.
„Doporučíme také větším městským částem, aby pro zvýšení komfortu svých občanů také zřídily podobná pracoviště,“ uvedl tajemník Loutocký.

Pokud jde o osoby s trvalým pobytem na úřední adrese, tedy v místě ohlašovny na adrese Husova 5, Magistrát města Brna nepřejímá po tyto osoby žádné písemnosti a nebude od sčítacích komisařů přebírat ani sčítací formuláře. Úředníci Odboru správních činností MMB však těmto osobám, projeví-li zájem, zprostředkují na sčítacího komisaře kontakt.

MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...