Revoluce na úřadech: Pokud k vám nebudou zdvořilí a slušní, poruší zákon

26. května 2013 (MEDIAFAX) - Návštěva úřadu by měla být v budoucnosti doslova potěšení. Tedy alespoň v případě, že úředníci budou dodržovat zákon. Ten jim totiž nově přímo nařizuje chovat se k lidem s nejvyšší mírou slušnosti, zdvořilosti a vstřícnosti. A pokud se tak chovat nebudou, mohou přijít o peníze či dokonce o místo.

mazareri-manazerka

Nový zákon o úřednících by měl z povolání úředníka udělat ve společnosti vysoce váženou profesi. Slibují si to minimálně jeho vládní předkladatelé. Docílit toho chtějí lepším systémem vzdělávání úředníků, ale také tím, že jim přímo v zákoně uložili, jak se mají chovat.

Mezi výčet základních a zákonem stanovených povinností těchto státních zaměstnanců totiž zařadili i povinnost “chovat se při úředním jednání s nejvyšší mírou slušnosti, zdvořilosti a vstřícnosti“. Nepříjemné jednání s lidmi se tak u tohoto povolání, pokud poslanci zákon schválí, stane od ledna protizákonné.

A zákon jde v přesném určení chování úředníků ještě dále. Ze zákona totiž budou muset také vždy postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a aby dotčené osoby byly co možná nejméně zatěžovány. S tím také souvisí to, že po lidech nebudou moci vyžadovat jakékoliv údaje, které si sami mohou zjistit z úřední evidence. Též budou nově povinni vyřizovat věci bez zbytečných průtahů.

A to, jak svým povinnostem budou v praxi dostávat a jak kvalitní práci odvádějí, se bude pravidelně každý rok hodnotit. Na základě hodnocení mohou přijít o příplatky a při opakovaném nedodržování povinností i o práci. Hodnocení ale nebude zcela nezávislé. Podle návrhu zákona ho totiž bude vždy zpracovávat přímý nadřízený.

Úředníci budou muset hlásit protiprávní jednání

Nové povinnosti by měly také přispět k více transparentnímu fungování státní správy. Zaměstnanci státu totiž budou muset bezodkladně upozornit svého nadřízeného, že jím vydaný pokyn je v rozporu s právním předpisem. Takový pokyn navíc budou povinni splnit pouze v případě, že jej obdrží písemně a nedopustí se jeho splněním trestného činu, přestupku anebo jiného správního deliktu. Současně navíc budou muset takový pokyn písemně oznámit vedoucímu úřadu státní správy. Zodpovědný přitom bude, ten kdo pokyn splnil, ale ten, kdo jej vydal.

Zároveň jim také zákon nařizuje svým nadřízeným hlásit jakékoliv protiprávní jednání, o kterém se v práci dozvěděl. Pokud by tak neučinil, sám by totiž jednal protiprávně.
 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...