Dominantou Mendlova náměstí se stane Hrachovina

Brno, 15. prosince 2021 - Mendlovo náměstí v Brně, které v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ozdobí Hrachovina. Tak se jmenuje dílo, které nejlépe vyhovělo kritériím veřejné soutěže na zhotovení monumentu při příležitosti 200. výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela.

hrachovina

Rok 2022 se ponese ve znamení oslav 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. Člověka, jenž jako první v dějinách lidstva definoval na základě svých pokusů s křížením hrachu zákony dědičnosti. Položil tím základy genetiky, jednoho z nejdůležitějších vědních oborů současnosti. Součástí těchto velkých oslav, kterým čerstvě udělil záštitu také prezident republiky Miloš Zeman, bude i realizace uměleckého díla, jež bude Brňanům život a dílo světoznámého přírodovědce připomínat.

„Dědictví, které Gregor Johann Mendel zanechal nejen Brnu, ale celému lidstvu, si zaslouží trvalou připomínku na náměstí, jež nese jeho jméno. Navíc jde o oblast, která je vzdálena jen pár metrů od míst, kde k převratným objevům došlo. Ve světových metropolích je naprosto běžné, že se vzdá hold jejich největším osobnostem podobným způsobem. A my v Brně můžeme být opravdu hrdí na to, že zde taková persona působila. Dílo by se mělo stát nejen památkou Mendelova výjimečného odkazu, ale v budoucnosti také jedním z turistických cílů,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Základnímu kameni budoucího monumentu požehnal nedávno v Římě v rámci audience dokonce sám papež František. Ze strany Svatého stolce jde o potvrzení, že Gregor Johann Mendel je ve Vatikánu vnímán jako jeden z nejvýznamnějších představitelů řádu sv. Augustina všech dob, který snese srovnání snad jen s Martinem Lutherem, jak vysvětluje ekonom starobrněnského opatství otec Jan Emil Biernat, OSA. „Socha pro Mendela, který svou výjimečností předběhl dobu, je pro nás určitým poděkováním a přirozeným morálním závazkem. Už jen z toho důvodu, že výsledky Mendelových objevů nebyly za jeho života pochopeny a vědeckého uznání se mu dostalo až mnoho let po jeho smrti. Mendelovo dílo je unikátní a má přesah. Vždyť např. jeho činy vyjadřují myšlenku, která nevylučuje možnost, že víra v Boha a věda mohou stát pokojně vedle sebe,“ dodal.

Uplynutí 200 let od narození Gregora Johanna Mendela zařadila Výkonná rada Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu na seznam výročí UNESCO. Oslavy budou propojeny i s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie. Realizace sochy pro Mendela by měla být jedním z pilířů kulatého výročí. „Chtěli jsme, ať je Mendlovo náměstí v budoucnu velkým veřejným prostorem, který bude hoden významu vědce, po němž je pojmenován. Proto mezinárodní devítičlenná odborná porota kladla důraz např. i na co nejpřesnější vystižení podstaty Mendelova odkazu a jeho objevů. Dílo, které bylo vybráno, je opět úplně jiné než ostatní sochy v Brně. Jednou ze zajímavostí tohoto monumentu bude to, že jím člověk bude moci procházet. Takto koncipovanou sochu zatím v Brně nemáme,“ shrnuje 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Rok 2022 je pro město Brno výjimečný. Uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, vědce, který proslavil hrášek, položil základy genetice a je významně spjatý právě s naší metropolí. Výjimečnost Mendelovy osobnosti láká do Brna genetiky ze všech koutů světa a my jsme náležitě na odkaz Mendela hrdí. V rámci oslav tohoto jubilea bude jako připomínka na zakladatele vědy o genetice a o základních principech odhalena socha k poctě brněnského velikána. Město Brno poskytne dotaci ve výši 10 milionů korun,“ doplnil 2. náměstek Bc. primátorky Tomáš Koláčný.

B1 Mendel 2

Hrachovina poukáže na zákony genetiky
Jako nejvhodnější návrh porota po tuhém boji vybrala dílo s názvem Hrachovina od Jaromíra Garguláka. Umělce, jenž je nositelem ceny Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou tvůrčí činnost a jehož díla jsou zastoupena v galeriích v České republice i v zahraničí a také v soukromých sbírkách v Kanadě, Japonsku, Švýcarsku či Norsku. Gargulák je také autorem např. sochy stavitele železnic Jana Pernera v České Třebové nebo plastiky Promethea, která je k vidění na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vítězství v soutěži jej překvapilo a znamenalo pro něj předčasný vánoční dárek, zejména v podobě spousty práce. „Říká se, že doma není nikdo prorokem, proto jsem to nečekal. A férově přiznávám, že je to velký závazek, podílet se na uměleckém díle tak významné osobnosti, jakou byl Gregor Johann Mendel,“ říká autor vítězného návrhu.

Ten se v autorových představách rodil několik týdnů. Třiašedesátiletý umělec, který vystudoval slévárenskou technologii a vždy vyhotovuje pouze jediný originální odlitek, se snažil během soutěže co nejlépe proniknout do tajů Mendelem definovaných zákonů dědičnosti. Dokonce si kvůli tomu koupil domů hrách, který zasadil, aby ho mohl v jednotlivých etapách pěstování pozorovat. „Připadal jsem si jako dřív na základní škole, kdy sledujete, jak ten hrách roste, probouzí se k životu, a na základě toho jsem začal skicovat a modelovat stély. Manželka s dcerou si ze mě dělaly legraci, vůbec nevěřily tomu, že bych mohl vyhrát. V průběhu času jsem si pohrával i s variantou rozmnožování, zvažoval jsem jít i někam směrem k DNA, ale protože Mendel pracoval s rostlinami, tak mě to stále vracelo zpátky k tomu hrachu. Mendel vycházel během svého křížení z barevnosti a tvarů semen a následně objevil i slavný poměr 9:3:3:1, který je dominantní i na mé plastice,“ přibližuje autorský proces Jaromír Gargulák.

Právě detailní souznění Gargulákova návrhu s Mendelovými zákony dědičnosti rozhodlo v závěrečném hlasování pro dílo s názvem Hrachovina, které by mělo současným i budoucím generacím připomínat přelomový objev Gregora Johanna Mendela. „Vítězný návrh se skládá celkem ze čtyř samostatných objektů a obsahuje všechny Mendelem definované zákony dědičnosti, přičemž v monumentální části díla je znázorněno křížení alel při úplné dominanci, kde dochází při použití Mendelova čtverce k výslednému fenotypovému štěpnému poměru. Ten je na plastice, kde je dominantním materiálem bronz, přesně znázorněn,“ vysvětluje člen odborné poroty emeritní profesor a akademický sochař Kurt Gebauer.

Socha pro Mendela bude financována nejen z privátních zdrojů, ale požádáno bude i o podporu z veřejných zdrojů. Zároveň organizátoři vyhlásili veřejnou sbírku s transparentním účtem vedeným u České spořitelny, který má číslo 6175140379/0800. „Jednáme s konkrétními partnery, kteří by měli zájem se účastnit tohoto mezinárodně významného projektu. Díky tomu, že Gregor Johann Mendel byl otcem genetiky, tak jsme připravili pro nejvýznamnější donátory např. možnost uložit své DNA přímo do vítězné sochy,“ uzavírá Jakub Carda, ředitel Společně, o.p.s., která se dlouhodobě stará o popularizaci Mendelova odkazu.

Zdroj a foto: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...