Brněnští středoškoláci ovládli celostátní soutěž nadaných studentů

Brno, 19. června 2018 – Program pro automatickou kontrolu výslovnosti u výuky jazyků nebo robot, který by mohl nahradit astronauty při opravách a údržbě Mezinárodní vesmírné stanice. I s těmito pracemi se o víkendu utkali nadaní středoškoláci z Jihomoravského kraje v celostátním kole soutěže SOČ, tedy Středoškolské odborné činnosti.

soc jmk stredoskolaci

„A byli úspěšní, téměř polovinu ,zlatých medailí‘ si odnesli studenti z Jihomoravského kraje. Sedm z nich získalo první místo v osmnácti soutěžních oborech, dalších osm se umístilo na druhém a třetím místě,“ říká Miloš Šifalda, ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které část z nich podpořilo.

V oblasti biologie získala první místo Tereza Smutná z Gymnázia v Brně Řečkovicích, která chce ve studiu pokračovat i na vysoké škole: „Zabývala jsem se hlavně histopatologií orgánů, a histologie k medicíně neodmyslitelně patří. Téma mi tedy připadalo skvělé a zajímavé, protože v něm vidím spojení s medicínou a studiem. Byla to už má druhá SOČ práce na pracovišti paní docentky Marcely Buchtové z Akademie věd, která mi velmi pomohla. Byla to vlastně ona, která mi toto téma, a možnost pracovat v laboratoři, nabídla.“

A právě spolupráce na projektech s konzultanty z vysokoškolského prostředí je pro středoškoláky nenahraditelná. „Většina projektů dosahuje kvality vysokoškolské práce, zároveň se studenti dostanou i na vědecká pracoviště a do laboratoří, kam by jinak ve svém věku neměli přístup,“ říká Miloš Šifalda. Získat školitele přitom není až tak jednoduché. JCMM, které se stará o nadané studenty a špičkové vědce v Jihomoravském kraji, je v tom podporuje. „Vybraným studentům zaměřeným na přírodovědné obory a techniku pomáháme s výběrem témat a oslovením školitelů. Zároveň pro ně pořádáme kurzy specializované například na prezentační a rétorické dovednosti, což jim pomáhá při obhajobě svých prací před odbornou porotou,“ doplňuje Šifalda.

Své o tom ví i Ondřej Pelánek z Klasického a španělského gymnázia v Brně-Bystrci. „Mile mne překvapilo, jak může být prezentování zábavné, a že je dobré z něj udělat tak trochu show. Inspiroval mě k tomu právě kurz prezentačních dovedností, který jsem si opravdu užil,“ říká s úsměvem vítěz kategorie Ochrana a tvorba životního prostředí, který srovnával tradiční a inovativní metody sčítání ptáků v lesích na Brněnsku.

Letošní 40. ročník se konal o tomto víkendu v Olomouci. Do vědomostního klání se zapojilo na 300 středoškoláků – vítězů krajských kol, kteří soutěžili v 18 vědních oborech.

Bonus až 30 tisíc ročně
Kromě toho, že se vítězům celostátní SOČ otevřou dveře do celého světa, na ty z  Jihomoravského kraje čeká další odměna. Mohou se zapojit do Programu podpory nadaných studentů. Jednou z mnoha výhod je i roční finanční dotace třicet tisíc korun, kterou díky podpoře Jihomoravského kraje poskytuje JCMM, a kterou mohou studenti čerpat po dobu sedmi let.

V SOČ neuspěla, u vědců ano
Zajímavou práci v rámci studentské soutěže, a podpořenou i JCMM, připravila Michaela Nováková ze SPŠ chemické v Brně. Její projekt sice neuspěl v nominaci do celostátního kola, školitelku však zaujal natolik, že jej zařadila do přednášek na Tomáškových dnech mladých mikrobiologů, kde svou práci prezentují špičkoví mladí vědci z oboru do 35 let. „Zařazení středoškolské práce do přednášek na takto prestižní konferenci je zcela výjimečné. Michaela Nováková však zpracovala projekt na úrovni vysokoškolského studenta. Používala metody a postupy, které se vyučují na vysoké škole. Výsledky jejího bádání poukazují na nebezpečí nákazy u hlodavců původcem onemocnění Lymeská borrelióza a leptospiróza, které jsou přenosné na člověka,“ upozorňuje školitelka Alena Žákovská z Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Svou práci na Tomáškových dnech mladých mikrobiologů, které se konaly začátkem června, představila i Lenka Brlicová z Gymnázia v Brně Řečkovicích. Ta na konferenci předvedla excelentní přednášku o výskytu parazita v mozku nakažených zvířat, který koluje v přírodě a může být snadno přenesený mezi savci. V Olomouci na celostátním finále SOČ opět bodovala a umístila se na prvním místě v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...