Muži nespravedlivě odsouzenému za zpronevěru ÚS přiznal náhradu škody

Brno, 18. ledna 2012 (MEDIAFAX) - Ústavní soud ve středu vyhověl stížnosti Radka Horvátha, který se domáhá na státu náhrady škody za jeho nezákonné odsouzení. Verdikt vynesla soudkyně Dagmar Lastovecká. Proti Radkovi Horváthovi vydal olomoucký soud trestní příkaz pro organizátorství trestného činu úvěrového podvodu a odsoudil jej k podmíněnému trestu. Horváth ale podal proti trestnímu příkazu odpor s tím, že se podvodu nedopustil. V odvolacím řízení jej pak olomoucký krajský soud obžaloby zprostil.

soud-kladivko-05

"Muž pak požádal o náhradu škody, kterou ministerstvo spravedlnosti odmítlo," řekla mluvčí Ústavního soudu Jana Pelcová. Jednou z překážek pro přiznání nároku na náhradu škody byla podle ní také skutečnost, že Horváth nepodal proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost.

Ústavní soud se s procesním způsobem chování soudů neztotožnil a jejich rozsudky ve středu zrušil. Horváth se tak bude moci domáhat satisfakce v novém procesu. "Právní základ nároku jednotlivce na náhradu škody v případě trestního stíhání, které je skončeno zproštěním obžaloby, je třeba hledat v principech materiálního právního státu. Má-li stát být skutečně považován za materiální právní stát, musí nést objektivní odpovědnost za jednání svých orgánů či za jednání, kterým státní orgány nebo orgány veřejné moci přímo zasahují do základních práv jednotlivce," konstatovala soudkyně Lastovecká.

Podle Ústavního soudu nemá stát svobodnou vůli, ale naopak je povinen striktně dodržovat právo v jeho ideální a škodu nepůsobící interpretaci. "Na jednu stranu je jistě povinností orgánů činných v trestním řízení vyšetřovat a stíhat trestnou činnost, na druhou stranu se stát nemůže zbavit odpovědnosti za postup těchto orgánů, pokud se posléze ukáže jako postup mylný, zasahující do základních práv," řekla Lastovecká.

V takové situaci není podle ní rozhodné, jak orgány činné v trestním řízení vyhodnotily původní podezření, ale to, zda se jejich podezření v trestním řízení potvrdilo – což se v případě Horvátha nestalo.

Jiří Nováček

Související články: