Brno si v ratingovém ohodnocení polepšilo na A

Brno, 12. května 2011 (MEDIAFAX) - I přes hospodářskou krizi je finanční situace města Brna stabilní a dokonce si polepšila. Agentura Standard and Poor’s totiž v dubnu zvýšila ratingové hodnocení města Brna o jeden stupeň na známku A se stabilním výhledem, řekl ve čtvrtek  primátor Roman Onderka (ČSSD).

 

Onderka

"Zvýšení ratingu se Brnu podařilo dosáhnout přes negativní dopady hospodářské krize. To je mimořádně cenné," řekl Onderka. Ratingová agentura podle něj ocenila především přísnou rozpočtovou politiku města, snižování zadluženosti a kvalitní řízení finančních toků.

 

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti města Brna, tedy takzvaný rating, provedený agenturami Standard & Poor´s (A) a Moody´s Investors Service (A2) vzala podle Onderky na vědomí i rada města.

Standard & Poor’s zvýšila v dubnu městu Brnu dlouhodobý kreditní rating z A- na A a krátkodobý kreditní rating z A-2 na A-1. Výhled hodnotí jako stabilní. Konkurenční Moody’s Investors Service potvrdila v dubnu ve své stupnici Brnu A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti. I ona hodnotí výhled jako stabilní.

Stabilní výhled v řeči agentur znamená, že při zachování současné finanční politiky města není ve střednědobém horizontu pravděpodobná změna ratingu.

Brno si nechává přidělovat ratingové hodnocení od roku 2001. Tento krok úzce souvisí se založením dluhopisového programu. Hodnota ratingu má silný vliv na cenu dluhopisů, směnek a úvěrů, které město získává na finančním trhu. Požadavek na kvalitní ratingové ohodnocení je i součástí obou smluv o poskytnutí úvěru mezi městem a Evropskou investiční bankou z roku 2005 a 2010. Posuzovány jsou finanční výkazy města, jeho strategie a plány do budoucna – a to nejen na základě písemně poskytnutých podkladů, ale i osobních setkání s představiteli města. Letos dosáhlo Brno vůbec poprvé ratingu A, až dosud je totiž Standard & Poor’s vedla mezi městy s hodnocením A-.

"Vysoké ratingové hodnocení zlepšuje přístup na finanční trh, je pozitivně vnímáno investory a také je ujištěním o správné finanční strategii města," řekl Onderka.

Silné stránky Brna jsou podle ratingových agentur zejména "kvalitní likvidní pozice a solidní řízení finančních toků města, kontrolovatelná výše zadluženosti a stanovený limit pro čerpání nových úvěrů a velké kapitálové investice podporované dotacemi z EU a ze státního rozpočtu". Mezi slabinami zmiňují agentury naopak omezenou možnost ovlivnit příjmy a výdaje města, klesající provozní přebytek, rigidní provozní výdaje, pomalý růst příjmů a riziko potenciálního snížení příjmů ze sdílených daní.

Jiří Nováček

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...