Onderka: Projekt intenzivní výuky angličtiny ve vybraných školách v Brně je úspěšný

Brno, 21. září 2012 (MEDIAFAX) - Projekt výuky angličtiny ve vybraných deseti mateřských a deseti základních školách v Brně je úspěšný. Brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD) v pátek řekl, že s výsledky šest let trvajícího brněnského experimentu jsou spokojeni žáci, rodiče, učitelé i Česká školní inspekce.

britska-vlajka

Projekt začal v září 2006 v 10 základních a 10 mateřských školách. Školy musely pro výběr do zařazení do projektu splnit kritéria – zájem školy se do projektu zaplnit, velikost školy, personální a materiální podmínky školy a zpracovaný školní vzdělávací program koncipovaný se záměrem výuky angličtiny.

"Projekt měl již od začátku a má i nadále na všech školách pozitivní ohlas. Průběh a výsledky vzdělávání byly v rámci projektu například a sledované výuky na základních a mateřských školách Chalabalova a Kotlářská hodnoceny Českou školní inspekcí jako příklad dobré praxe," zdůraznil Onderka.

Městské peníze vložené do projektu podle Onderky využívají školy efektivně. Radniční dotace směřují na pomůcky a platy pedagogů. Každý rok vloží město Brno do projektu dva miliony korun.

Projekt podle brněnských radních výrazně podporuje rozvoj osobnosti dětí a žáků v jazykové komunikaci a pozitivně ovlivňuje život a rozvoj škol. Rodiče jsou s výukou angličtiny nad povinný rámec spokojeni a školy s touto vzdělávací nabídkou vyhledávají. V mnoha případech zájem rodičů o zařazení žáků do programu mnohonásobně převyšuje finanční možnosti projektu. "Rozšířená výuka angličtiny přispívá k posílení dobrého jména školy a napomáhá k rozvoji multikulturní výchovy," Onderka.

Po dobrých zkušenostech se proto brněnský magistrát rozhodl projekt rozšířit o další tři základní školy - s posílenou angličtinou budou moci počítat žáci základních škol na Přemyslovo náměstí, Novolíšeňské a Husově. V případě rozšíření projektu pak bude muset magistrát posílit rozpočet projektu o 561 tisíc korun ročně.

Brno má celkem 66 základních a 139 mateřských škol. Město má ve své školské koncepci jako jeden ze stěžejních cílů podporu rozvoje jazykových kompetencí dětí a žáků s akcentem na výuku anglického jazyka. Projektu se účastní žáci ze základních škol Gajdošova, Zemědělská, Chalabalova, Jana Broskvy, Antonínská, Tuháčkova, Kotlářská, Hroznová, nám. Svornosti a Bakalovo nábřeží. K nim se přidali předškoláci z mateřinek Zemědělská, Chalabalova, Jana Broskvy, Kotlářská, Vídeňská, Koperníkova, Vinařská, Plovdivská, Klášterského a Bakalovo nábřeží.

Jiří Nováček

Související články: