Brno má 41 strategických projektů. Znáte aspoň většinu z nich?

Brno, 27. července 2023 - Celkem 41 položek obsahuje aktualizovaný seznam strategických projektů, který schválili brněnští radní. Rozvoji města se prostřednictvím těchto investic budou i nadále věnovat nejen magistrátní odbory, ale také městské společnosti a organizace.

mesto brno panorama petrov

„Strategické projekty svou složitostí a nákladností překračují rámec jednoho volebního období, je tedy logické, že došlo k jejich revizi. Vyřadili jsme již dokončenou tramvajovou trať na Plotní a rekonstrukci Mendlova náměstí a také investice, které ztratily charakter strategického projektu, což je případ úprav domu na Lomené 48 pro sociální bydlení, Centra řízení projektů nebo Centrálního objektu magistrátních služeb COMS. Nový městský web je již v provozu, nyní se tedy místo něj zaměříme na vznik jednotné webové aplikace,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nově jsme zařadili 5 projektů. V oblasti energetiky se jedná o horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna, o modernizaci zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií a o připojení Bohunic a Starého Lískovce na horkovod Staré Brno. Pokračovat má rozšiřování sítě nabíjecích stanic a plánujeme vybudování sekundárního kolektoru Česká–Středova.“

Uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice Martin Příborský doplnil další informace: „Řízení strategických projektů je klíčovou aktivitou, která má významný dopad na realizaci dlouhodobé strategie #brno2050. Rada proto schválila i změny v interním reportingu. Ty se týkají jednak finančních atributů, tedy zajištění financování nebo čerpání rozpočtu, a jednak komunikace, aby bylo možné udržovat aktuální webové stránky cobude.brno.cz, které slouží veřejnosti jako hlavní informační zdroj o vývoji jednotlivých projektů.“

Aktualizovaný seznam strategických projektů města Brna:

 1. Revitalizace Holaseckých jezer
 2. Vybudování parkovišť P+R včetně dopadů rezidentního parkování
 3. Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
 4. Lanová dráha Pisárky–Kampus a modernizace vozovny Pisárky (III. etapa) – vratná tramvajová smyčka
 5. Znovuzprovoznění TT Stránská skála – Líšeň, Holzova
 6. Dopravní obslužnost sídliště Lesná
 7. Vypořádání majetkoprávních sporů fotbalového stadionu Za Lužánkami, včetně zkapacitnění ulic Sportovní a Dobrovského
 8. Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II
 9. Jednotná webová aplikace města Brna
 10. Železniční uzel Brno
 11. Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec
 12. Atletická hala
 13. Multifunkční hala
 14. Chytrá čtvrť Špitálka
 15. Telematika
 16. Přechod z parovodů na horkovody
 17. Nová čtvrť Trnitá
 18. Brněnská třída
 19. Vodojemy na Žlutém kopci včetně dopravního řešení
 20. Terminál IDS Starý Lískovec – IA. etapa
 21. Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka
 22. Realizace protipovodňových opatření na území města Brna
 23. Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy
 24. VMO
 25. Janáčkovo kulturní centrum
 26. Kreativní centrum Brno
 27. Revitalizace Staré Ponávky
 28. Sportovně-rekreační oblast Pisárky – lokalita „Za Anthroposem“
 29. Vodácký kanál
 30. Stavba 25metrového bazénu MPS Lužánky
 31. Výstavba velodromu
 32. Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova
 33. Dostavba kanalizace v Brně II
 34. Odpadové hospodářství II
 35. Brněnské centrum pro materiálové využívání odpadů
 36. Dopravní obslužnost brněnské přehrady
 37. Tepelný napaječ Dukovany Brno
 38. Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna
 39. Připojení Bohunic a St. Lískovce na horkovod Staré Brno
 40. Síť nabíjecích stanic pro Brno
 41. Stavba sekundárního kolektoru Česká–Středova

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...