Revitalizované brownfieldy Nová Zbrojovka a Motorárna Zetor propojí most

Brno, 24. srpna 2021 - Dva revitalizované brownfieldy v městské čtvrti Nová Zbrojovka propojí nový most, jehož podoba vzejde z urbanisticko-architektonické projektové soutěže. Zatímco bývalé areály Zbrojovky Brno a Motorárny Zetor přestaví soukromé subjekty, tedy NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., resp. IMOS development otevřený podílový fond, propojení rozvojových lokalit bude financovat město. Orientační náklady města se předpokládají výši přes 223 milionů korun, zčásti je pokryje také příspěvek poskytnutý investory.

210818 18 mapka-nova-zbrojovka

Rada města Brna nyní schválila žádost o zpracování investičního záměru. Jedná se o důležitý krok, po vypracování, projednání a schválení investičního záměru v orgánech města následuje zařazení do plánu investic, zpracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení a nakonec výběr zhotovitele a realizace stavby.

Jedná se o propojení městských částí Brno-sever a Brno-Židenice přes řeku Svitavu. Navržená dopravní infrastruktura počítá s propojením obslužné komunikace přes řeku Svitavu směrem na severozápad na Tomkovo náměstí mostní konstrukcí, ze které povede i obslužná komunikace napojující se na Svitavské nábřeží. „Most o délce 53 metrů a široký 28 metrů má být čtyřpruhový – dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a zbylé dva pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mostu budou mít svoje samostatné pruhy o šířce 1,5 metru cyklisté. 6,5 metru v obou směrech je pak vyhrazeno pro pohyb pěších,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dále uvedla: „Na podobu mostu bude vypsána urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh. S její přípravou dnes Rada města Brna souhlasila a uložila řediteli Kanceláře architekta města Brna předložit nám do listopadu ke schválení soutěžní podmínky.“

Zadavatelem soutěže o návrh bude statutární město Brno, přípravu a organizační zajištění soutěže bude vykonávat Kancelář architekta města Brna. „Výběr projektanta nového přemostění Svitavy formou architektonické soutěže považujeme za nejlepší a nejtransparentnější způsob, jak získat nejen kvalitní návrh, ale i partnera, se kterým následně podepíšeme smlouvu o dílo na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Dalším benefitem je to, že soutěž přinese nejen podobu mostu, ale také koncepci přilehlých veřejných prostranství nábřeží. Navržené řešení včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro jejich připravovaný projekt, který není v současnosti ještě zpracován.“

Orientační harmonogram a organizační náležitosti soutěže představil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal: „Soutěžní podmínky budou zveřejněny neprodleně po našem schválení, tedy v průběhu listopadu. Lhůta pro podání soutěžních návrhů by měla běžet do začátku února, rozhodnutí o výběru by mělo padnout přibližně v polovině března příštího roku. Náklady na organizaci soutěže by neměly přesáhnout 2 800 000 korun, přičemž 2 100 000 korun jsou určeny na vyplacení cen a odměn soutěžícím.“

Dopravní informace doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl: „Součástí investice města jsou také nájezdy na most. Délka nájezdu do ulice Nová Šámalova je přibližně 75 metrů, délka nájezdu do ulice Nová Dukelská je navržena na 165 metrů. Křižovatková větev vedoucí na západ bude propojena komunikací s ulicí Svitavské nábřeží. Komunikace bude dvoupruhová, i zde po obou stranách povede chodník. Přes revitalizovaná území je plánovaná také trolejbusová linka.“


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...