V Brně se uskuteční konference o vlivu sázkových her na českou společnost

Brno, 3. září 2012 - Dne 5. září od 10 hodin v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně pořádá Český institut pro výzkum závislostí první ryze odbornou konferenci na téma sázkových her v ČR.

automat_vyherni250

Cílem konference je odpovědět na otázky, zda sou sázkové hry tržní odvětví, na kterém stát vydělává nebo prodělává, jaký je vztah mezi sázkovými hrami a kriminalitou, zda funguje ve městech lépe prohibice nebo regulace sázkových her či jak reálně vypadá „boj s hazardem“ v ČR k dnešnímu dni ve světle vyhlášek měst a obcí.

Ředitel Českého institutu pro výzkum závislostí (CIAR) a spoluorganizátor konference Petr Verosta uvádí: „Přestože jsou sázkové hry živé téma, skutečně odborné aktivity v této oblasti chybí. Většinou se jedná o vypjatou diskusi politiků, loterních firem a aktivistů bojujících proti škodlivým dopadům sázkových her. Fakticky podložených argumentů je málo; každá strana má svou pravdu. Proto jsme chtěli téma pojmout z ryze odborného hlediska.“

Český institut pro výzkum závislostí (CIAR) byl založen na jaře 2012 skupinou odborníků na závislosti, ekonomů, právníků a profesionálních adiktologů. „Adiktologie je relativně mladý vědní obor, který poskytuje celistvý přístup mnoha oborů medicíny, psychiatrie, psychologie apod. k prevenci a léčbě závislostí,“, říká Petr Verosta, jeden ze zakladatelů institutu a dodává: „Na oblast závislostí nelze pohlížet izolovaně podle jednoho zdroje, například sázkových her, závislost je součástí lidského života a jako taková má svoji roli. Je nutné věnovat se všem potencionálním zdrojům závislostního chování a pochopit aspekty vzniku a vývoje poruchy pro hledání efektivní prevence a léčby.“  

CIAR je součástí neziskového sektoru, nechce ale být vnímán jako nátlaková skupina, jako jiné organizace věnující se sázkovým hrám. „Odbornost nám brání vidět věci černobíle,“ říká k tomu Petr Verosta. „Z empirických poznatků z ČR i ze světa vyplývá, že zákazy zdrojů závislostí a restrikce vůči uživatelům se ukazují jako neúčinné. Jako řešení se spíše jeví regulace nabídky a poptávky ekonomickými mechanismy a omezováním dostupnosti, spolu se zvyšováním informovanosti veřejnosti, ke kterému se nyní u sázkových her ČR konečně postupně blíží,“ dodává.

V rámci konference budou zveřejněny i výsledky případové studie vývoje kriminality ve vybraném českém městě podle modelu regulace sázkových her, které město zvolilo. „Výsledky jsou pro nás, ale i pro většinovou veřejnost překvapením, které si necháme až na konferenci,“ říká Petr Verosta.

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...