Město podpoří prevenci drogových závislostí a gamblingu 8 miliony

Brno, 21. února 2020 – Stejně jako v minulých letech město Brno podpoří nestátní neziskové organizace, které svými projekty řeší problematiku závislostí na drogách a patologického hráčství. Zastupitelé schválili dotace 15 projektům v celkové výši 7,878 milionu korun.

drogy injekce prevence

„Projekty se zaměřují na široké spektrum ohrožených a rizikových skupin obyvatelstva. Prevencí, nízkoprahovou péčí, harm reduction (neboli minimalizací rizik), krizovou intervencí nebo terapeutickými programy se snaží pomoci lidem, kteří mají potíže s nějakým typem závislosti,“ uvedl příklady náměstek primátorky Robert Kerndl.

Společnost Podané ruce uspěla s 12 projekty. Mezi nimi je například program na rozvoj komplexní péče o hazardní hráče a rozvoje metod práce s nimi, ambulantní léčba závislosti na drogách a patologickém hráčství, terapeutické centrum na Bratislavské nebo přechodné bydlení pro uživatele návykových látek včetně alkoholu. Výše dotací pro tuto neziskovou organizaci činí 5,978 milionu korun.

Další 3 projekty, navržené společností Renadi, se věnují prevenci závislostí na alkoholu u mladých lidí, práci v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a prevenci gamblingu a online sázení. Město na ně pošle 1,9 milionu korun.


Související články: