Malé občánky v Bruselu přivítá primátor města

Brno, 23. září 2011 - Přibližně sto dětí narozených mimo území ČR, v Belgii, u kterých je matriční událost zapsána ve „zvláštní matrice“ vedené statutárním městem Brnem, přivítá v Den české státnosti 28. září 2011 primátor města Roman Onderka při příležitosti vítání občánků v prostorách Stálého zastoupení při EU v Bruselu.

Onderka-Roman-zdroj.www.romanonderka.cz-02_thumb

Jedná se již o v pořadí třetí vítání českých občánků zapsaných v brněnské matrice. Spolu s primátorem Romanem Onderkou se vítání zúčastní také velvyslanec ČR v Belgickém království Ivo Šrámek.

Každé dítě obdrží od primátora groš z doby Václava II., plyšovou hračku a pamětní list. V rámci zahraniční pracovní cesty se dále uskuteční setkání primátora se zmocněncem MZV pro krajanské záležitosti Stanislavem Kázeckým.


Související články: