Školy musely zřídit zvláštní služby, doprovázející maturanty na toalety

Brno, 2. května 2011 (MEDIAFAX) - Předsedkyně parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Anna Putnová (TOP 09) zkontroluje v pondělí průběh maturit na gymnáziu a jedné soukromé střední škole v Brně. Hodlá zjistit, jak se ministerstvo školství vypořádalo s námitkami, které školy proti zkouškám vznesly.

studentka2_250

Školy podle Putnové tvrdě odmítaly opakovaně kontrolovat totožnost svých studentů. "Vyučující je měli prověřovat pro každý předmět zvlášť. Přitom maturují žáci, kteří jsou ve škole čtyři roky všem známi," řekla Putnová. Dodala, že ministerstvo nakonec tlaku ustoupilo a žáky učitelé formálně ověří jen při začátku zkoušky.

Problémy byly i s možností návštěvy toalet. Původně totiž nesměli studenti vůbec opustit třídu. "Po žádosti řady vyučujících, rodičů i žáků, se zákaz zmírnil. Pokud budou žáci potřebovat navštívit toaletu, mohou na ní zajít s doprovodem," řekla Putnová. Školy proto musí zřídit služby, která žáky na toalety doprovodí.

Sporným bodem premiérového ročníku jednotné státní zkoušky byla rovněž přístupová práva do sítě státních maturit. "Měl je pouze ředitel koly, kvůli jeho možnému onemocnění je dostal navíc i jeho statutární zástupce," uvedla Putnová.

Podle šéfky parlamentního výboru se však nepovedlo právně dořešit postavení školních maturitních komisařů. Ten navštěvuje cizí školu a dohlíží na průběh maturit. "Řeší se otázky, kdo by řešil případné škody, které by inspektor mohl svým působením nebo rozhodnutím způsobit," upozornila Putnová.

Sporné je podle ní i časové schéma maturit. Ty totiž probíhají šest týdnů. V první fázi žáci maturují ústně, pak až písemně. Výsledky se studenti dozvědí 20. června - to je však doba, ve které již řada z nich bude dělat přijímací řízení na vysoké školy. Někteří jsou podle Putnové dokonce už podmínečně přijati. "Pozdní zhodnocení jejich maturit způsobí, že některé univerzity, které výsledky státních maturit chtěly akceptovat, nemohou tak dlouho čekat a státní maturitu tak v konečném důsledku eliminují," přiznala Putnová. Přijímacímu řízení totiž předchází vyhodnocení maturity a bez něho žáka ke studiu vysoké školy nepřijmou.

Podle Putnové by písemné zkoušky bylo dobré skládat již na přelomu března a dubna a pak by je ministerstvo dokázalo vyhodnotit během května.

Podle šéfky parlamentního školského výboru existují všechny předpoklady pro to, aby maturity dopadly dobře. "Technicky jsou předimenzované. Pokud někdo selže, nebude to asi technika, ale lidé, kteří mohou být unaveni," dodala Putnová.

Jiří Nováček

Související články: