Vydejte se na komentované prohlídky brněnských chrámů

Brno, 8. června 2020 - Najděte přes léto útočiště v brněnských svatostáncích – chládek, přítmí, klid ke kontemplaci a údiv nad bohatstvím liturgické tradice. V Brně navíc máme chrámy všemožných náboženství – římskokatolické, evangelické, pravoslavné, synagogu i mešitu. TIC BRNO letos zpřístupní čtveřici předních svatyň, do nichž byste se jinak dostávali složitě.

brno petrov katedrala

Od úterka do soboty se můžete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Tomáše (oba 13.30 – 17.30), Červeného kostela a kostela sv. Michala (oba 14.00 – 18.00), a to počínaje 15. červnem až do 15. září 2020. V uvedených časech budou v kostelích čekat průvodci, kteří vám přiblíží jejich historii a umělecké přednosti.

Navíc letos TIC BRNO zorganizoval sérii tematických komentovaných prohlídek, které mohou překvapit i zkušené Brňáky. Věděli jste, kde jsou ty největší varhany, kde se schodiště vine jako DNA a kde je chrámová loď skrytá za normální uliční frontou? Vyzvedněte si k tomu kapesního průvodce brněnskými chrámy a především nejnovější pracovní list Znáš kostely v centru Brna? Zabaví děti, ale obzory rozšíří i dospělým.

Vybrané tematické prohlídky:

Chrám sv. Petra a Pavla jako místo paměti
Každý den připomínají petrovské zvony, vyzvánějící poledne už v jedenáct hodin, významnou událost z roku 1645. Kostel sv. Petra a Pavla však nepamatuje jen tento slavný, vítězný okamžik z dějin města, k připomínání toho nabízí mnohem víc. Na setkání, při kterém se budeme věnovat katedrále jako místu paměti, se zaměříme na památky sepulklární povahy (náhrobky, epitafy) a představíme osobnosti, kterým jsou věnovány. Naším záměrem je však také zasadit vznik, umístění a případné stěhování hrobů, náhrobků a epitafů do širších souvislostí umírání, pohřbívání, vzpomínání a zapomínání. Provází Zdeňka Pitrunová, Jana Čuprová a P. Tomáš Koumal.

Synagoga Agudas achim - netradičně moderní sakrální památka
Zveme vás na komentovanou prohlídku funkcionalistické stavby architekta Otto Eislera, která je v současnosti jedinou synagogou na území Moravy a Slezska, která slouží duchovním účelům židovské komunity. Výklad historičky Táni Klementové bude věnován zásadním momentům brněnské židovské historie, hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale i dramatickému životnímu příběhu autora stavby. Program se koná ve spolupráci s brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze. Mužské návštěvníky synagogy si dovolujeme předem požádat, aby si na prohlídku vzali pokrývku hlavy. Přednáší Táňa Klementová.

Věže brněnské katedrály
Katedrála sv. Petra a Pavla patří k důležitým bodům v Brně. Stěží bychom si dokázali představit panorama města bez charakteristických špičatých věží, které byly dostavěny na přelomu 19. a 20. století. Dnes je možné vystoupat po 130 schodech a potěšit se krásnými výhledy daleko za hranice Brna. Nachází se zde také klenotnice, která ukrývá monstrance, roucha i další předměty k liturgii. V rámci prohlídky je volný vstup do věží i klenotnice.

Katedrála sv. Petra a Pavla a Madona z Veveří
Komentovaná prohlídka bude zahájena výkladem v katedrále, kde bude představen historický vývoj místa a architektura i umělecká výzdoba exteriéru i interiéru. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout presbytář a běžně veřejnosti nepřístupnou kapli Zvěstování Panně Marii. Po prohlídce katedrály zhlédnou účastníci unikátní gotický deskový obraz Madony z Veveří, kde jim bude poskytnut odborný výklad. Po skončení společné komentované prohlídky mohou zájemci navštívit stálou expozici Diecézního muzea Vita Christi, případně za zvýhodněné vstupné věže katedrály nebo sezónní výstavy Diecézního muzea.

Největší brněnské varhany zblízka
Varhany v katedrále sv. Petra a Pavla pocházejí z roku 1909. Od té doby hřmí při liturgii a těší svým zvukem účastníky bohoslužeb i návštěvníky koncertů. Varhaník v katedrále a hudební pedagog Mgr. Petr Kolař při přednášce vysvětlí, jak varhany fungují, jak se o ně stará a možná také předvede něco ze svého umění.

Kostel sv. Jakuba a svatojakubská cesta na jižní Moravě
Jeden ze 12 apoštolů sv. Jakub přinesl evangelium Ježíše Krista až na "konec světa". K jeho hrobu již od středověku míří poutní stezky z celé Evropy. Na jedné z nich byl postaven kostel sv. Jakuba v Brně. Kostelem a tematikou poutnictví provede P. Václav Slouk.

Skrytý půvab nenápadného kostela sv. Rodiny na Grohové
Procházíte-li Grohovou ulicí, pak vězte, že kromě činžovní zástavby míjíte kostel, jenž byl inspirován vatikánskou bazilikou svatého Petra. Že není vidět? Během bombardování Brna byl totiž závažně poškozen, v důsledku čehož bylo jeho průčelí dva roky po válce plně zastavěno do uliční řady. Chrámová loď však nepozbyla vznešenosti, o čemž se přesvědčíme v rámci její komentované prohlídky, kterou vede p. Jakub Sochor.

Husův sbor na Botanické
Církev československá (později Církev československá husitská) byla v Brně založena roku 1920. Aby měli věřící důstojný prostor ke scházení, byl roku 1927 položen základní kámen nového kostela. V architektonické soutěži, která byla vypsána, zvítězil návrh renomovaného architekta Jana Víška. Díky tomu dnes od r. 1929 na ulici Botanická stojí církevní stavba, která vyniká jednoduchostí ve stylu funkcionalismu. Provází Jakub Sochor.

Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba a návštěva věže
Komentovaná prohlídka v lodi kostela sv. Jakuba, seznámení s historií chrámu a jeho pamětihodnostmi a následná prohlídka zpřístupněné věže. Ve věži mohou návštěvníci shlédnout gotické schodiště ve tvaru dvojité šroubovice, expozice na kůru a v místnosti ve věži, unikátní krov z jedlového dřeva a zvon Panna Maria z roku 1658. Prohlídka věže je zakončena malou vyhlídkou na nám. Svobody, katedrálu sv. Petra a Pavla, radnickou věž a kostel sv. Michala. Provází Jakub Sochor.

Program Brno a jeho chrámy je celý zdarma. Tematické prohlídky je z kapacitních důvodů třeba rezervovat předem. Učinit tak můžete na infocentrech TIC BRNO nebo online. Najdete tam data a časy konání včetně míst srazů. A když už tam budete, nezapomeňte si vzít průvodce a pracovní listy.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...