Technické muzeum mapuje nedokončenou německou dálnici

Brno, 11. března 2014 - Po úspěšné výstavě o legendární stavebnici Merkur přichází Technické muzeum v Brně s výstavou další, tentokrát o tzv. německé dálnici. První dálnice dnešního typu začaly být ve velkém budovány od poloviny 30. let v Německu a po okupaci Československa také na našem území.

hitlerova dalnice technicke muzeum brno

Od Městečka Trnávka, okolím Jevíčka, Velkých Opatovic, Boskovic, Černé Hory, Kuřimi, Brna a dále k Pohořelicím byla v linii dlouhé asi 85 km rozestavěna tzv. německá dálnice, která měla spojovat polskou Vratislav s Brnem a Vídní.

I přes neblahé historické souvislosti musíme obdivovat promyšlenou preciznost projektu, v němž se snoubí technická vyspělost s ekologickým a estetickým hlediskem v harmonický celek. Autoři návrhu v mnohém předběhli svou dobu a stali se uznávanými autoritami ve svých oborech. Nemalou zásluhu na kvalitě provedení mnohdy revolučních technických řešení měla řada českých firem, které byly realizací pověřeny.

Výstavba trvala od roku 1938 do roku 1942, kdy byla celá stavba kvůli hospodářským potížím válčícího Německa zastavena a zakonzervována. Její dokončené části byly a místy stále ještě jsou využívány a i nedokončené části výrazně ovlivnily kulturní ráz krajiny. Výstava bude v Technickém muzeu v Brně k vidění do 8. června tohoto roku.

hitlerova dalnice technicke muzeum brno 1

(red), foto: TMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...