Moravské zemské muzeum chystá na sobotní Den otců speciální program

Brno, 11. června 2012 – Moravské zemské muzeum již tradičně připravilo program k Mezinárodnímu dni otců. V sobotu 16. června tak bude pro tatínky i jejich ratolesti připravena řada překvapení a interaktivní zábavy, tentokrát s tématem všestranné osobnosti J. G. Mendela. Během dne se budou moci návštěvníci účastnit programu nejen v Moravském zemském muzeu, ale také na brněnských univerzitách a dalších institucích.

den_otcu

Cílem akce je připravit pro rodiny program, který bude interaktivní, zábavný, ale i poučný a představí vpravdě renesanční osobnost J. G. Mendela. Ten byl nejen genetikem a botanikem, ale také matematikem, včelařem, meteorologem, astrologem, ředitelem Moravské hypoteční banky v Brně, opatem a spoluzakladatelem Přírodovědného spolku v Brně.

Ani věda není žádná věda, citát Jana Wericha, je mottem celého dne, děti si tedy odnesou nejen řadu nových informací, budou moci nahlédnou do zákulisí práce odborných oddělení MZM, podívat se na vědu jiným zábavnějším pohledem, ale také si odnést domů řadu vlastnoručně vyrobených dárků.

Program muzea je umístěn do Dietrichsteinského paláce do foyer, 1. poschodí i nádvoří. Kromě samotného Dne otců budou mít návštěvníci akce možnost na zakoupenou vstupenku druhý den navštívit zdarma všechny brněnské objekty Moravského zemského muzea (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka). Kromě toho díky spolupráce s lanovým parkem Jungle park bude mít každý 30. návštěvník vstup do lanového centra zdarma.

Pouze pro tento den budou také jednorázově zlevněné odborné publikace vydané Moravským zemským muzeem. Na akci se podílí odborná oddělení MZM, VUT, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, DDM Junior, SPŠ a VOŠ technická.

Program:

  • Moravské zemské muzeum

Mendelianum: Mendelův virtuální svět (garant PhDr. Jiří Sekerák, PhD., ved. oddělení genetiky)

- Virtuální expozice Mendel, Darwin a evoluce

- Výstava kód pro rozmanitost životů

- Molekula DNA v expozici geologie Zaniklý život na Moravě

– otisky fosilií, výroba amuletů

Zoologické oddělení: Mendel jako včelař (garant RNDr. Helena Sutorová – zoologické oddělení)

- včelí úl

- křížení včelstev z hlediska poznání zákonitostí dědičnosti

- pozorování včel pod mikroskopem (matka, dělnice, trubec)

Botanické oddělení: Mendel jako botanik (garant RNDr. Karel Sutorý, CSc. – botanické oddělení)

- výroba herbáře

- pomologie, šlechtění ovoce, dřevěné modely ovoce J. Rulíška

- hmatová hra

– rozpoznávání některých druhů luštěnin

Dětské muzeum: Mendel jako objevitel genetiky (garant Bc. Sylva Brychtová)

- setí hrachu (různé druhy), křížení hrachu - do keramických květináčů, které si děti budou moci odnést domů a dále sledovat jeho růst – výroba popisek k daným druhům

- stezka Mendelovým Brnem - jedná se o mapu, do které si děti budou vlepovat chybějící historické budovy, ve kterých G. H. Mendel během života působil

- puzzle velikosti A3 – portrét Mendela, obrázek rostliny hrachu

- malování na obličej – genetické znaky, včely apod.

  • Mendelova univerzita v Brně - Hravý Mendel na Mendelu

- Zahradnické produkty jak je neznáte – kde se schovává genová banka a vzorky zahradnických rostlin? V Mendeleum Mendelovy univerzity v Brně. Již sto let se na tomto pracovišti zabývají genetikou a šlechtěním rostlin a některé zajímavosti svojí práce odkryjí i návštěvníkům

- Netradiční plodiny a jejich využití v kuchyni – české koření (kmín, majoránka, koriandr) jak se pěstuje, čím se liší od ostatních a proč se má využívat v kuchyni. Děti si odnesou malý vzorek pro maminky.

- Šlechtění rostlin ve vinohradu - aneb jak se dělá víno

- Jak se dělá počasí?

  • Vysoké učení technické – Fakulta chemická (garant ing. Tomáš Opravil, Ph.D., výzkumný pracovník, Centrum materiálového výzkumu)

Formou bezpečných a zábavných experimentů přesvědčí o tom, že chemie není nudná, ale také zajímavá a zábavná:

- Viděli jste někdy Faraonovy hady? Džina vylézat z lahve? Zuřící medvídky? Výbuch sopky? Instanční sníh?

- Zkoušeli jste někdy zapálit oheň bez zápalek?

- Jak funguje tajné písmo?

  • Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie – (garant RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.)

- Soutěžní hra „Genetické pátrání aneb sesbírejte poklady" – poselství zašifrované v genetickém kódu, které znaky jsou dědičné?, šlechtění rostlin a zvířat, vyluštěte genetickou tajenku, profil DNA z místa zločinu...

Geografický ústav – (garant prof. Ing. Miloš Barták, CSc.)

- představení České vědecké stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě

- nejzajímavější exponáty z antarktického výzkumného programu

- popularizace antarktické vědy

  • SPŠ a VOŠ Sokolská Brno – (garant ing. Jiří Ševčík, zástupce ředitele)

- výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů (umělečtí rytci a pasíři)

  • Dům dětí a mládeže JUNIOR – (garant ing. Jiří Vácha)

- robotika (předvedení robotů, ovládání robotů)

- zajímavé úkoly pro návštěvníky

Svátek vznikl v USA, první Den otců uspořádala jistá paní Sonora Smart Dodd v roce 1910, která chtěla poděkovat otci, že se o ni a jejích 5 sourozenců dovedl postarat po smrti matky. Věděla velmi dobře, co to pro otce znamenalo. Rozhodla se mu za to veřejně, v den jeho narozenin, poděkovat. Oficiálně tento svátek ustanovil prezident Lyndon Johnson v roce 1966. Později se svátek rozšířil i do dalších zemí. V České republice se svátek oficiálně neslaví. Ale je dobře si aspoň jednou v roce připomenout kromě mateřské i otcovskou lásku a péči. Den otců připadá vždy na třetí červnovou neděli, letos na 17. června.

Vstupné: dospělý + 1 dítě do 15 let 100,- Kč, každé další dítě do 15 let 50,- Kč, samostatný dospělý 100,- Kč. 17. 6. budou mít účastníci Dne otců s platnou vstupenkou do všech objektů MZM volný vstup.

ilustrační foto: archiv MZM


Související články: