Moravské zemské muzeum - prosinec 2021

Dietrichsteinský palác
Upozorňujeme na rozšíření otevírací doby ve čtvrtek 9.00-19.00.

Moravské zemské muzeum vyhlašuje v Dietrichsteinském paláci "happy hours" každý čtvrtek od 17:00 do 19:00: základní a rodinné vstupenky se slevou 50 %. Navíc po všechny adventní neděle vstup do krátodobých výstav zdarma!

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 220, +420 515 910 443, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00 – 17.00
 • čtvrtek: 9.00 – 19.00
 • sobota: 10.00 – 17.00
 • neděle a svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 13.00 – 17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Uchvácena krajinou. Fotografické cykly krajiny

výstava
do 2. 1. 2022
MZM Uchvacena-krajinou plakatVýstava Ireny Armutidisové souborně představí cykly fotografických obrazů, spojených tématem krajiny. V cyklu Za humny aneb pocta moravskému poli z období kolem roku 2006, fotografka volila obrazy míst svého bydliště, okolí Veverských Knínic. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Později navázal další fotografický soubor, nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské zemědělské či lovecké činnosti. Ve třetím cyklu, nazvaném Horizonty mlhy, představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejích vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar. V cyklech Zimní a Linie a struktura je snímaná krajina redukovaná na samotný pocit a atmosféru. Výstavu doplňuje výběr z konceptuálního cyklu Imaginární horizonty.

Keltové, Brno a hvězdy

výstava
od 10. 11. 2021 do 3. 7. 2022

MZM maloměřická konviceVýstava je věnována 80. výročí objevu jednoho z "top" předmětů sbírek Archeologického ústavu MZM - konvice s bronzovými aplikacemi z keltského pohřebiště v Brně-Maloměřicích (nalezeno 3. května roku 1941). Základem výstavy je prezentace tohoto nálezu, a to jak jednotlivých segmentů, tak jeho poslední trojrozměrné rekonstrukce. Nosným tmotivem je jeden ze zajímavých výkladů celého souboru, který konvici, považovanou za kultovní předmět používaný při pohřebních rituálech, interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu oblohy nad Brnem v poslední čtvrtině 3. století př. Kr. Toto hlavní téma je zasazeno do kontextu dalších zajímavých nálezů z hrobů, které tvoři komplex největší keltské nekropole na Moravě.

Vzpomínka na Niku Brettschneiderovou

výstava
od 12. 11. 2021 do 1. 2. 2022

MZM Vzpominka na Niku BrettschneiderovouDevátého února letošního roku jsme si připomněli nedožité sedmdesáté narozeniny Niky Brettschneiderové (9. 2. 1951 Ostrava - 30. 6. 2018 Vídeň). Tato talentovaná absolventka brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (1973) dozrála během své divadelní praxe ve znamenitou protagonistku experimentálního pohybového herectví, svébytnou a mimořádně invenční herečku, režisérku, divadelní manažerku i pedagožku.

Stříbrná a zlatá Vysočina. Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině.

výstava
od 1. 12. 2021 do 4. 9. 2022

MZM-micovnictviNa Českomoravské vrchovině se v různých obdobích v minulosti těžilo ledacos: stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna. Využívány byly také zdejší bohaté vodní zdroje a vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů. Nadregionální význam zde měla od 13. století jen zdejší ložiska drahých kovů, především zlata a stříbra. Ta nebyla velká a tak byla prakticky vydobyta již v několika prvních desetiletích těžby. Dlouholetá činnost pracovníků Mineralogicko-petrografického oddělení MZM ve spolupráci s dalšími kolegy a institucemi vrcholí v současnosti vydáním publikace „Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině“ a touto výstavou. Prezentován je současný stav pozůstatků o historické důlní činnosti, resp. toho, co přetrvalo staletí následné lidské činnosti v krajině. Naleznete zde rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata a četných doprovodných minerálů. Je představeno 10 významných historických důlních revírů a některé z jednotlivých menších výskytů stříbrných rud. Nejen děti zaujme možnost vstoupit do imitace důlního díla a využít další drobné aktivity.


Biskupský dvůr

Muzejní 1, Brno, tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

faunaNavštivte naši stálou expozici Fauna Moravy a Mendelianum.

Suiseki

výstava
od 16. 12. 2021 do 1. 5. 2022

MZM Suiseki01 Foto-Igor-BartaSuiseki je tradiční umění Gongshi, neboli umění tzv. pohledových kamenů, jehož počátky sahají do Číny do období dynastie Chang. Odtud se toto umění úpravy kamenů šířilo do okolních zemí. Výraz Suiseki pochází z japonštiny. „Sui“ je výrazem pro vodu, „Seki“ znamená kámen. Suiseki tedy symbolizuje spojení dvou živlů, ale také spojení člověka s přírodou. Sbírat zajímavé kameny, čistit je a následně vystavovat jako drahocenný šperk na podstavci se během 20. století stalo zálibou po celém světě. Výstava představí instalace suiseki význačných současných autorů. Upravené kameny budou doplněny o vzácné exponáty z fondu dynamické geologie sbírky geologicko-paleontologického oddělení MZM.

Foto: Igor Bárta


Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100, www.mzm.cz

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálá expozice

Život a dílo Leoše Janáčka

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Monogramista T.D P. P. S. V.

výstava
od 3. 12. 2021 do 8. 3. 2022

Výstava předního slovensko-brněnského konceptualisty představuje vizuální past na zimní podobu reality, kde se pod šifrou P.P.S.V. ukrývá název výstavy "Partitura padajících sněhových vloček". Tak jako příroda trvá na jedinečnosti opakování ročních období, tak i autor naslouchá jejímu hlasu a tímto projektem se do prostor Janáčkova domečku opakovaně vrací.


Pavilon Anthropos
Upozorňujeme na sezónní otevírací dobu ve všední dny 9.00-17.00

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 919 760, www.mzm.cz

 • úterý-pátek: 9.00-17.00
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na úterý-neděle): 10.00-17:00.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Óóó…Indiáni

výstava
do 30. 8. 2022
AbsolonVýstava o Indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny. Výstava je určena pro celou rodinu a doprovází ji bohatý doprovodný program pro děti a mládež. Pro bližší info sledujte www.mzm.cz.

Severoameričtí Indiáni, jak je neznáte

Přednáška k výstavě ÓÓÓ Indiáni!
středa 8. 12. 2021 17.00

Mgr. Ondřej Pivoda z Ústavu jazykovědy a baltistiky na FF MU bude hovořit o rozmanitosti jazyků a kultur původních obyvatel Severní Ameriky. Poodhalíme tajemství šamanských obřadů a moudrost prastarých mýtů a legend. Zjistíme, čím Indiáni a jejich jazyky ovlivnili češtinu a čím by mohl jejich způsob života, pohled na přírodu, svět a mezilidské vztahy obohatit naše životy.


Dům Jiřího Gruši

MZM Grusa150Hudcova 76, Brno

• otevírací doba: po-pá 8.30-17.00 pouze na objednávku na tel.: 515 910 422 a 515 910 421.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Dlouhodobé výstavy

Ludvík Kundera - Hora dění / Ludvík Kundera – Mountain of Events

Život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka, který v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům.

Šťastný bezdomovec - Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Happy Homeless - European and Cosmopolitan Jiří Gruša

Výstava představuje život básníka a prozaika tvořícího paralelně v českém i německém jazyce.

Do 28. března 2022 výstavu hostí Krajská knihovna v Pardubicích.

 


Související články: