Trojí život středověké keramiky

Tak se jmenuje výstava, která, jak věříme, po dlouhém a smutném období potěší příznivce historie a návštěvníky Moravského zemského muzea.

MZM keramika2 350

Výrobky z hlíny se řadí mezi nejstarší doklady lidské činnosti. Ale teprve oheň dal těmto výrobkům odolnost a trvanlivost. Vznikla keramika, která je dodnes neodmyslitelnou součástí běžného života. Ve středověku byla lehce dostupným a nepostradatelným pomocníkem v mnoha běžných oblastech, zejména pak v domácnosti. Převládala především v kuchyni a na jídelním stole, ale známe i keramické pokladničky na drobné úspory, kahánky ke svícení či dokonce nočníky. Cenné informace o detailech každodenního života, např. o oblékání, přináší drobná keramická plastika, zřejmě dětské hračky, dárky a upomínky z pouti. Spotřeba obyčejného keramického nádobí v domácnostech byla obrovská, proto se keramika tak hojně nachází v odpadních jímkách středověkých měst.

MZM keramika1 600

MZM keramika3 600

Výstava přináší reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst – Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována. Výstava se snaží zachytit vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího „života mezi lidmi", tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes uplatnění v domácnosti až po „život po životě" - laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků.

MZM keramika4 600

Dětská dílna umožní zejména malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora. Výstava bude instalována jako putovní; MZM bude jejím prvním zastavením, za nímž budou následovat Jihlava a Plzeň. Nemalou úlohu v ní sehraje také moderní audiovizuální technika. Je jedním z hlavních výstupů grantového projektu Ministerstva kultury ČR na léta 2018-2021 s názvem Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví.

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
18. 5. – 3. 10. 2021


Související články:
honor 50

Tipy pro péči o váš smartphone

Mnoho lidí považuje mobilní telefon za jeden ze svých nejcennějších věcí. Obsahuje stovky vzpomínek, včetně fotografií, kontaktů, zpráv a dokonce i videí. Je proto důležité vědět, jak se o naše telefony starat, aby vydržely co nejdéle. Smartphony vydrží v průměru dva až tři roky, ale pokud se o ně správně staráte, mohou žít déle. Svůj smartphone můžete chránit před poškozením a smrtí dříve, ne...