Uchvácena krajinou

Výstava fotografických obrazů výtvarné fotografky a vysokoškolské pedagožky Ireny Armutidisové souborně představuje v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea výběr z fotografických souborů spojených tématem krajiny.

MZM - Uchvácena krajinou

Právě krajina je v posledních letech v díle Ireny Armutidisové nejpodstatnějším námětem, jak ukazuje nejstarší fotografický cyklus Za humny aneb pocta moravskému poli subjektivně zachycující v proměnách ročních období zdánlivě fádní krajinné motivy v okolí bydliště autorky ve Veverských Knínicích. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Na tento větší, a postupně se dále rozšiřující cyklus navázal později další soubor nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské, zemědělské či lovecké činnosti. Zatímco v prvním případě autorka vyhledávala obrazy postavených stohů převážně v jejich základní architektonické a geometrické formě, ve druhém případě jsou drobné lovecké posedy označovány a vydělovány z okolí především prostřednictvím jejich jakoby zevnitř vycházejícího světla, případně vnějším ozářením slunečními paprsky. V další sérii fotografií Horizonty mlhy představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejich vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar a z něho se vynořující snové obrazy. V cyklech ZimníLinie a struktura je linie a struktura krajiny redukovaná na samotný pocit a atmosféru snímané krajiny. Výstavu doplňuje výběr z konceptuálního cyklu Imaginární horizonty.

V rámci těchto vyhraněných tematických okruhů autorka vyhledává i v současné tvorbě především takové motivy a detaily v zemědělské krajině, jejichž smysl překračuje pouhé časově ohraničené nebo esteticky vnímané působení přírody. „Může se zdát, že na mých fotografiích chybí lidé, přesto jsou z fotografiích v blízkosti lidských sídel zásahy člověka jasně patrné. Ať již se jedná o objekty či stopy po zemědělské činnosti, vždy dodávají obrazům venkovské krajiny další a různorodé významy," vysvětluje Irena Armutidisová.

Výstava vznikla ve spolupráci Moravského zemského muzea a autorky fotografií Ireny Armutidisové a je k vidění od 6. října 2021 do 2. ledna 2022 v sále Jana Jelínka, Dietrichsteinský palác MZM, Zelný trh 8, Brno.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...