Moravské zemské muzeum - říjen 2021

Dietrichsteinský palác

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 220, +420 515 910 443, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00 – 17.00
 • sobota: 10.00 – 17.00
 • neděle a svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 13.00 – 17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Uchvácena krajinou. Fotografické cykly krajiny

výstava
6. 10. 2021-2. 1. 2022
MZM Uchvacena-krajinou plakatVýstava Ireny Armutidisové souborně představí cykly fotografických obrazů, spojených tématem krajiny. V cyklu Za humny aneb pocta moravskému poli z období kolem roku 2006, fotografka volila obrazy míst svého bydliště, okolí Veverských Knínic. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Později navázal další fotografický soubor, nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské zemědělské či lovecké činnosti. Ve třetím cyklu, nazvaném Horizonty mlhy, představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejích vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar. V cyklech Zimní a Linie a struktura je snímaná krajina redukovaná na samotný pocit a atmosféru. Výstavu doplňuje výběr z konceptuálního cyklu Imaginární horizonty.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou - jeho insignie a symbolika

přednáška
Čtvrtek 7. 10. 2021, 17.30 hod., Dietrichsteinský palác, přednáškový sál
Přednáší RNDr. Ivan Koláčný a Adam Svadbík

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, zřízený 1233 sv. Anežkou Českou, je jediný ryze domácí rytířský řád s nepřetržitou existencí do současnosti. Vývoj jejich znaku a zachovaná řada nositelných insignií jsou předmětem této přednášky i připravované reprezentační knihy.


Biskupský dvůr

Muzejní 1, Brno, tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

faunaNavštivte naše stálé expozice: Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Mendelianum

 


Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100, www.mzm.cz

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálá expozice

Život a dílo Leoše Janáčka

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Vendula Chalánková: U Janáčků v kuchyni

výstava
do 16. 10. 2021
ChalankováJak vypadal jídelníček jednoho z nejpozoruhodnějších skladatelů 20. stol.tí Leoše Janáčka? Co měl rád a čemu se vyhýbal? Na to nám může odpovědět právě tato výstava. V roce 2020 se Turistické informační centrum ve spolupráci s MZM rozhodlo vydat tiskem sešit s recepty hospodyně u Janáčkových Marie Stejskalové. Vznikla publikace Mářina kuchařka obsahující vedle četných receptů na pokrmy připravované v Janáčkově domácnosti také poznámky k Mistrovu životu a dílu. Pro výtvarné řešení této pozoruhodné knížky byla oslovena vynikající brněnská výtvarnice Vendula Chalánková. A právě originály ilustrací k této knize jsou základem výstavy v Památníku Leoše Janáčka. Součástí instalace jsou také výtvarné objekty, které Chalánková „uvařila a upekla“ podle Mářiny kuchařky. Partnerem výstavy je TIC BRNO, příspěvková organizace.

Monogramista T. D - Co je nejkrásnější

výstava
21. 10. - 28. 11. 2021

Další z výstav předního slovensko-brněnského konceptualisty.


Pavilon Anthropos

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 919 760, www.mzm.cz

 • úterý-pátek: 9.00-18.00
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na úterý-neděle): 10.00-18:00.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Óóó…Indiáni

výstava
do 30. 8. 2022
AbsolonVýstava o Indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny. Výstava je určena pro celou rodinu a doprovází ji bohatý doprovodný program pro děti a mládež. Pro bližší info sledujte www.mzm.cz.

Tvůrčí dílna pro děti ve výstavě Óóó Indiáni

Sobota 16. 10. 2021 od 14.00 do 17.00 hodin

Srdečně zveme na rodinnou dílnu k výstavě věnující se historii a kultuře původních severoamerických národů. Kromě komentované prohlídky vás čeká výroba korálkových ozdob a malování různorodých indiánských motivů na trička (či tašky).

Vybrané exponáty ve výstavě budou navíc obohaceny vyprávěním prastarých mýtů a legend plných moudrosti. Mýty a legendy nás budou také inspirovat při tvorbě originálního textilního kousku s indiánskými motivy. S sebou je potřeba donést tričko, látkovou tašku či prostírání (v tmavé barvě).

Vstupné: 50 Kč (výroba, materiál), omezený počet návštěvníků, doporučujeme telefonickou nebo e-mailovou rezervaci na tel. 533 435 274, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přednáška k výstavě ÓÓÓ Indiáni! Posvátný kruh života
Cyklus života a harmonie lidské bytosti pohledem tradiční indiánské kultury.

Středa 20.10.2021 17.00

Dušan a Petra Hanákovi se podělí o učení předané kanadským kmenem Černonožců. Budou mluvit o tom, jak vnímají indiáni svět a sebe v něm. Jak jim pomáhá jejich tradiční moudrost v současnosti a jak může inspirovat nás samotné. Tradiční černonožský posvátný kruh znázorňuje také životní cyklus člověka v jeho ideální podobě. Ukazuje, co je v jednotlivých etapách života (dětství, dospívání, dospělost a stáří) důležité, co v nich potřebujeme zažít, naučit se. Objasňuje, že pokud máme v našem životním kruhu mezery, něco nám chybí, náš osobní kruh je pak nevyvážený, některé z jeho částí nejsou správně rozvinuté, způsobují nám obtíže. Podle Černonožců je naší zodpovědností svůj kruh života doplnit, vyplnit chybějící části. Pak se můžeme stát tím, čím skutečně jsme, nádhernými lidskými bytostmi. Můžeme žit dobrý, zdravý a harmonický život, který dál předáváme svým dětem.


Dům Jiřího Gruši

MZM Grusa150Hudcova 76, Brno

• otevírací doba: po-pá 8.30-17.00 pouze na objednávku na tel.: 515 910 422 a 515 910 421.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Dlouhodobé výstavy

Ludvík Kundera - Hora dění / Ludvík Kundera – Mountain of Events

Život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka, který v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům.

Šťastný bezdomovec - Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Happy Homeless - European and Cosmopolitan Jiří Gruša

Výstava představuje život básníka a prozaika tvořícího paralelně v českém i německém jazyce.

Všechny domovy Jiřího Gruši

Komentovaná prohlídka
úterý 26. 10. 2021 v 17.30

Komentovaná prohlídka dvojjazyčné výstavy Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša připomene 10 let od úmrtí česky a německy píšícího spisovatele a diplomata Jiřího Gruši (10. listopadu 1938 Pardubice – 28. října 2011 Bad Oeynhausen, Německo). Součástí prohlídky bude čtení ukázek Grušových textů i nahlédnutí do depozitárních prostor.

Zprostředkovatelé z Čech a Moravy – vyslanci porozumění národů
Sláva azuru

Konference

Konference k 100. výročí narození Ludvíka Kundery.

Dopolední program probíhá v Německém kulturním spolku region Brno na ulici Jana Uhra 12
10:00-13:00

Studenti Ústavu germanistiky FF MU: studentská překladatelská soutěž v oboru prózy a poezie Eduard Schreiber představí následující knihy:

Ludvík Kundera, Berlin – Konstantinopolis. Mit den Erinnerungen an Ludvík Kundera (Se vzpomínkami na Ludvíka Kunderu), Arco Verlag, Wupperthal/Wien 2020 Ludvík Kundera, Napříč fantomasií/Quer durch Phantomasien. Zwei Gedichtzyklen (Dva cykly básní), Hochroth Verlag, Berlin 2020

Jiří Munzar: Ludvík Kundera jako přednášející na Ústavu germanistiky FF MU

Jan Budňák: Ludvík Kundera jako přednášející na Katedře germanistiky FF UPOL

Zdeněk Mareček: Ludvík Kundera a jeho překladatelské krédo ve vztahu k mladým germanistům

Porota: vyhodnocení studentské překladatelské soutěže v oboru prózy a poezie

Předseda Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

Odpolední program probíhá v Domě Jiřího Gruši na ulici Hudcově 76


Začátek: 15:00

Eduard Schreiber: Bei Kundera in Kunštát (U Kundery v Kunštátě)

Milan Uhde: Jak mě Ludvík Kundera učil, abych se nebál klopýtnout

Miloš Štědroň: Ludvík Kundera, jak jsem ho poznal / Brecht, Chameleon, Balet makábr, Faust III, sauna

Zdeněk Drahoš provází výstavou Ludvík Kundera - Hora dění

Účinkující a hosté: Vzpomínky na Ludvíka Kunderu

Konference bude probíhat v německém a českém jazyce.

Pořadatelé: Německý kulturní spolek Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Masarykovy univerzity Brno

Děkujeme za podporu Spolkovému ministerstvu vnitra Spolkové republiky Německo a Shromáždění německých spolků v České republice.

Ostatní akce

Mezinárodní den archeologie na keltském oppidu Staré Hradisko

sobota 16. 10. 2021 od 9.30

Komentovaná procházka na jediné moravské keltské oppidum Staré Hradisko u Protivanova.

Společně s archeology Mgr. Hanou Čižmářovou, Ph.D. a Mgr. Ivanem Čižmářem, Ph.D. se vydáme po stopách Keltů, kteří zde, na trase Jantarové stezky, za mohutnými hradbami, žili, provozovali svá řemesla a věnovali se regionálnímu i dálkovému obchodu ve 2. - 1. století př.n.l. Účastníci exkurze se setkají v 9:30 za obcí Malé Hradisko u třetí tabule naučné stezky. Délka prohlídky cca 90 minut. Účast na prohlídce lze rezervovat emailem na hcizmarova mzm.cz nebo tel. 777 887 407.

Mykologická exkurze do NPR Habrůvecká bučina

sobota 23. 10. 2021 od 8.30

Exkurzi povede mykolog Vladimír Antonín. Sraz v 8:30 u křižovatky v Josefově. Následuje pěší přesun do NPR Habrůvecká bučina. Možnost parkování před budovami areálu bývalého dřevařského učiliště v Josefově - směr Olomučany - dnešní Domestav, odkud se připojíte k pěší skupině.

Srdečně zvou Spolek Okras a Moravské zemské muzeum.

Bryologická vycházka do PP Pekárna

sobota 30. 10. 2021 od 9.00

Pod vedením bryložky Svatavy Kubešové. Sraz je v 9.00 hod. na zastávce tramvaje Ondrouškova (Brno). Projdeme po lesních cestách Přírodní památku Pekárna a vrátíme se k zastávce Odrouškova. Délka trasy max. 5 km, předpokládaný konec v 13 hod.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...