Moravské zemské muzeum - listopad 2021

Dietrichsteinský palác
Upozorňujeme na rozšíření otevírací doby ve čtvrtek 9.00-19.00.

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 220, +420 515 910 443, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00 – 17.00
 • čtvrtek: 9.00 – 19.00
 • sobota: 10.00 – 17.00
 • neděle a svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 13.00 – 17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Uchvácena krajinou. Fotografické cykly krajiny

výstava
do 2. 1. 2022
MZM Uchvacena-krajinou plakatVýstava Ireny Armutidisové souborně představí cykly fotografických obrazů, spojených tématem krajiny. V cyklu Za humny aneb pocta moravskému poli z období kolem roku 2006, fotografka volila obrazy míst svého bydliště, okolí Veverských Knínic. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Později navázal další fotografický soubor, nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské zemědělské či lovecké činnosti. Ve třetím cyklu, nazvaném Horizonty mlhy, představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejích vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar. V cyklech Zimní a Linie a struktura je snímaná krajina redukovaná na samotný pocit a atmosféru. Výstavu doplňuje výběr z konceptuálního cyklu Imaginární horizonty.

Keltové, Brno a hvězdy

výstava
od 10. 11. 2021 do 3. 7. 2022

Výstava je věnována 80. výročí objevu jednoho z "top" předmětů sbírek Archeologického ústavu MZM - konvice s bronzovými aplikacemi z keltského pohřebiště v Brně-Maloměřicích (nalezeno 3. května roku 1941). Základem výstavy je prezentace tohoto nálezu, a to jak jednotlivých segmentů, tak jeho poslední trojrozměrné rekonstrukce. Nosným tmotivem je jeden ze zajímavých výkladů celého souboru, který konvici, považovanou za kultovní předmět používaný při pohřebních rituálech, interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu oblohy nad Brnem v poslední čtvrtině 3. století př. Kr. Toto hlavní téma je zasazeno do kontextu dalších zajímavých nálezů z hrobů, které tvoři komplex největší keltské nekropole na Moravě.

Vzpomínka na Niku Brettschneiderovou

výstava
od 12. 11. 2021 do 1. 2. 2022

MZM Vzpominka na Niku BrettschneiderovouDevátého února letošního roku jsme si připomněli nedožité sedmdesáté narozeniny Niky Brettschneiderové (9. 2. 1951 Ostrava - 30. 6. 2018 Vídeň). Tato talentovaná absolventka brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (1973) dozrála během své divadelní praxe ve znamenitou protagonistku experimentálního pohybového herectví, svébytnou a mimořádně invenční herečku, režisérku, divadelní manažerku i pedagožku.

Stříbrná a zlatá Vysočina. Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině.

výstava
od 1. 12. 2021 do 4. 9. 2022

MZM-micovnictviNa Českomoravské vrchovině se v různých obdobích v minulosti těžilo ledacos: stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna. Využívány byly také zdejší bohaté vodní zdroje a vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů. Nadregionální význam zde měla od 13. století jen zdejší ložiska drahých kovů, především zlata a stříbra. Ta nebyla velká a tak byla prakticky vydobyta již v několika prvních desetiletích těžby. Dlouholetá činnost pracovníků Mineralogicko-petrografického oddělení MZM ve spolupráci s dalšími kolegy a institucemi vrcholí v současnosti vydáním publikace „Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině“ a touto výstavou. Prezentován je současný stav pozůstatků o historické důlní činnosti, resp. toho, co přetrvalo staletí následné lidské činnosti v krajině. Naleznete zde rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata a četných doprovodných minerálů. Je představeno 10 významných historických důlních revírů a některé z jednotlivých menších výskytů stříbrných rud. Nejen děti zaujme možnost vstoupit do imitace důlního díla a využít další drobné aktivity.

Mincovnictví císaře Marka Aurelia

Přednáška:
Čtvrtek 4. 11. 2021, 17.30, Dietrichsteinský palác, přednáškový sál

MZM-mince1Numismatik a archeolog doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc. se bude zabývat mincovnictvím Marka Aurelia (161-180) v širších historických souvislostech, neboť jde o jedno z nejzajímavějších období římských dějin a to i z pohledu mincovnictví. V rámci přednášky bude mj. prezentován stávající stav zpracování sbírky J. Dobiáše uložené v Národním muzeu v Praze. Zvláštní pozornost bude věnována ikonografii a to především ve vztahu k období tzv. markomanských válek se zvláštním přihlédnutím k území Moravy.


Biskupský dvůr

Muzejní 1, Brno, tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

faunaNavštivte naši stálou expozici Fauna Moravy a Mendelianum

 


Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100, www.mzm.cz

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálá expozice

Život a dílo Leoše Janáčka

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Monogranista T.D: CO JE NEJKRÁSNĚJŠÍHO...Pátrání po pohřešované obrazové básni

výstava
do 28. 11. 2021

V roce 1924 vyšla tiskem sbírka Vítězslava Nezvala Pantomima v grafické úpravě Karla Teigeho. Její součástí byla také reprodukce společné obrazové básně Nezvala a Teigeho.
Během studií v šedesátých letech na bratislavské VŠVU v rámci povinného předmětu "marxistická estetika" zaujala tato báseň studenta Dezidera Tótha. Originální koláž básně, kterou známe pouze z chatrné černobílé reprodukce, je dnes nezvěstný. Monogramista T.D po mnoha letech vytvořil obrazové variace této obrazové básně.


Pavilon Anthropos
Upozorňujeme na sezónní otevírací dobu ve všední dny 9.00-17.00

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 919 760, www.mzm.cz

 • úterý-pátek: 9.00-17.00
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na úterý-neděle): 10.00-18:00.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Óóó…Indiáni

výstava
do 30. 8. 2022
AbsolonVýstava o Indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny. Výstava je určena pro celou rodinu a doprovází ji bohatý doprovodný program pro děti a mládež. Pro bližší info sledujte www.mzm.cz.

Odžibvejové – portrét jednoho severoamerického kmene

Přednáška k výstavě ÓÓÓ Indiáni!
středa 24. 11. 2021 17.00

Indiáni známí v USA jako Čipevejové a v Kanadě jako Odžibvejové patří k nejpočetnějším kmenům severně od Mexika. Přednáška profesorky Markéty Křížové, Ph.D. (Středisko ibero-amerických studií, UK) nabídne jak vhledy do obžibvejské kultury v různých fázích jejího historického vývoje, tak konkrétní zážitky z pobytů v rezervaci White Earth v Minnesotě.

Setkání u totemu

Workshop ve výstavě Óóó Indiáni
sobota 27. 11. 2021 14.00-17.00

Workshop hravou a interaktivní formou seznámí malé i velké účastníky s některými tradicemi původních obyvatel Severní Ameriky. Představíme si tradiční příběhy a vyprávění domorodých národů, ve kterých si lidé předávali moudrost předků, nashromážděnou po staletí, jež je provází na cestě životem. Připraveny jsou hry a soutěže, výtvarné tvoření i hudební hrátky. Pro děti školního věku jsou vybrané aktivity připraveny i v anglickém jazyce.


Dům Jiřího Gruši

MZM Grusa150Hudcova 76, Brno

• otevírací doba: po-pá 8.30-17.00 pouze na objednávku na tel.: 515 910 422 a 515 910 421.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Dlouhodobé výstavy

Ludvík Kundera - Hora dění / Ludvík Kundera – Mountain of Events

Život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele a výtvarníka, který v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům.

Šťastný bezdomovec - Evropan a světoobčan Jiří Gruša / Happy Homeless - European and Cosmopolitan Jiří Gruša

Výstava představuje život básníka a prozaika tvořícího paralelně v českém i německém jazyce.

Ostatní akce

Odhalení pamětní desky šamanově loutce

čtvrtek 4. 11. 2021 14.00

MZM-samanova loutkaPřed 130 lety byla na rohu ulic Francouzská a Přadlácká v Brně nalezena tzv. šamanova loutka, zřejmě nejstarší loutka na světě. 4. 11. ve 14.00 odhalí Moravské zemské muzeum tomuto vzácnému artefaktu z mamutího klu, starému přibližně 27 000 let, v místě nálezu pamětní desku. Akci doprovodí kulturní program.

Slavnostní osvětlení k Mezinárodnímu dni studentstva

středa 17. 11.

Moravské zemské muzeum se v rámci připomenutí historických událostí opět připojuje k iniciativě Díky, že můžem a 17. 11. v 17.11 slavnostně osvětlí vybrané objekty v barvách české trikolóry. Podrobnosti budou zveřejněny na FB. Loni to bylo velkolepé!

Sedmnáctý listopad roku 1939

sobota 20. 11. Sraz ve 14.00 u Kounicových kolejí.

MZM-17listopadKomentovaná procházka s historikem MZM po stopách událostí 17. 11. 1939 v Brně.

Keltové, Brno a hvězdy


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...