Projekty Ratolesti Brno získaly podporu sbírky Pomozte dětem!

Brno, 17. ledna 2012 – Naučit děti a dospívající mládež, jak aktivně trávit volný čas, pomoci jim s výběrem školy, brigády nebo práce, to je snahou projektů, které pro své klienty připravuje nezisková organizace Ratolest Brno. Už více jak šestnáct let pomáhá Ratolest Brno sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám nalézat řešení v obtížných životních situacích. V letošním roce se organizaci již posedmé podařilo získat pro nový projekt podporu ze sbírky Pomozte dětem! organizované společně Nadací rozvoje občanské společnosti a  Českou televizí.

likusak

„Vážíme si toho, že Ratolest Brno získala také v tomto roce důvěru ve výběrovém řízení sbírky Pomozte dětem! Je to pro nás nejen známka kvality, ale především motivace připravovat pro naše klienty zajímavé projekty, díky kterým můžeme rozšířit nabídku našich služeb a vycházet vstříc jejich aktuálním potřebám, jako je třeba pomoc s uplatněním na trhu práce,“ dodala ředitelka organizace Ratolest Brno, Lucie Kudrnová Vosečková.

Motivovat dospívající mládež k zodpovědnému přístupu při volbě školy a následného povolání je cílem nově spuštěného projektu Nízkoprahového klubu (NK) Likusák s názvem „Máme plno!“ – Jak neskončit na pracáku. Projekt poběží po celý rok a je určen rizikovým dětem a mládeži, kteří žijí nebo se pohybují na velkých sídlištích v Brně Líšni a Vinohradech, kde služba působí.  „V rámci projektu chceme mladé lidi informovat o možnostech vzdělávání, zprostředkovat jim nabídky práce a brigád, ale i zvýšit jejich orientaci v pracovně právní oblasti. Zaměříme se především na individuální poradenství, s klienty budeme pracovat jak přímo v klubu, tak i na ulici nebo pomocí internetu a sociálních sítí,“ uvedla pracovnice NK Likusák, Lucie Quisová. 

Úspěšný projekt „Poznej sám sebe“ zaměřený na děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality realizovalo v loňském roce také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Pavlač. Snahou projektu bylo umožnit dětem aktivní a smysluplné trávení volného času a zlepšit jejich sociální dovednosti. Pracovníci klubu připravili v průběhu roku pestrou nabídku aktivit, mezi které patřily hudební a výtvarné dílny, seberozvojové skupiny nebo pobytové akce. Velký úspěch měly také aktivity na přání, na jejichž organizaci se podíleli sami klienti. Během roku bylo pracovníky osloveno 206 klientů a do aktivit se zapojilo celkem 78 dětí. 

V průběhu sedmi let získaly projekty organizace Ratolest Brno ze sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem! finanční podporu v celkovém součtu více jak 1,2 milionu korun.

Zdroj: Ratolest Brno, foto: Nízkoprahový klub Likusák


Související články: