eWay
Helios

Dějiny sportu: Studenti architektury z VUT zmapují 50 sokoloven

Sokolsky stadion kounicovaBrno, 11. února 2018 – Jaká je současnost a budoucnost prvorepublikových sokoloven? To se snaží zjistit projekt Já a Sokol 2018, který přibližuje architekturu a detaily vybraných padesáti českých sokoloven. Studenti Fakulty architektury VUT zkoumali proměnu tohoto symbolu prvorepublikového sportu a možné budoucí využití často chátrajících staveb. Výstavu věnovanou sokolovnám bude možné navštívit od konce května v rámci festivalu Re:publika na brněnském výstavišti.

„Snažíme se zmapovat současný stav uchování a pokračování sokolského odkazu, kde prolínání sportovního, kulturního a sociálního fenoménu neztratilo na aktuálnosti. Databáze sokolských staveb, uměleckých děl či řemeslného detailu nebyla souborně zatím zpracována, proto plánujeme i tvorbu webové aplikace. Výstava pak zprostředkuje architekturu, umění, řemeslný detail a identitu sokoloven široké veřejnosti. V neposlední řadě chceme představit vývoj sokolské identity jak v architektuře a umění, tak v samotné motivaci stát se sokolem,“ uvedla Nicol Gale, spolukurátorka expozice.

Dvaadvacet studentů z Ústavu experimentální tvorby–ateliéru architektů Nicol Gale a Svatopluka Sládečkavytvořilo během roku celkem sedmnáct prací, které se váží ke konkrétním sokolovnám. První instalaci vytvořili při příležitosti otevření schránky základního kamene a vzniku nového dětského centra v jedné z nejslavnějších sokoloven u nás, budově Sokola Brno I na Kounicově ulici v centru Brna.

„Téma sokoloven a sokolských staveb se bytostně dotýká architektury. Rozhodli jsme se proto spolupráci s Fakultou architektury VUT rozšířit také tímto směrem. Naší ambicí je společně s odbornou veřejností tematizovat sokolovny v roce stého výročí vzniku republiky a přispět tím k řešení jejich současného, mnohdy žalostného, stavu,“ vysvětlil Michal Doležel, místostarosta brněnského Sokola I.

„Další zadání přišlo z Uherského Hradiště, kdy studenti měli za úkol porovnat možnost renovace stávající budovy a jejího okolí v případě, že by budova i nadále sloužila divadlu, případně možnost přestavby pro původní účel sokolovny. Studenti měli dále zvážit možnost zbudování zcela nové stavby v odlišné lokalitě, a to buď jako novostavbu sokolovny, nebo budovy pro Slovácké divadlo. Vše jsme řešili přímo s vedením divadla i samosprávy Hradiště. Práce studentů vedení města představí občanům v létě,“ dodala Gale.

Studentské návrhy se představí i v rámci expozice, kterou Fakulta architektury VUT chystá v rámci oslav 100 let Československa pro festival Re:publika, který 26. května 2018 odstartuje na brněnském výstavišti. Fakulta připravuje i mezinárodní letní školu architektury, kde představí český vliv Sokola coby tělovýchovné jednoty i kulturní instituce v zahraničí.

Sokol je jedna z nejznámějších tělovýchovných organizací po celém světě, vznikla v roce 1862 v Praze. V současnosti má organizace zhruba 160 tisíc členů. Každých šest let pořádá spolek tzv. Všesokolský slet, který se letos uskuteční 1.–6. července v Praze coby připomínka 100 let české státnosti.


Související články: