Ministr spravedlnosti zbavil funkce místopředsedu brněnského KS Kozáka

Brno, 15. listopadu 2011 (MEDIAFAX) - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) dočasně zprostil výkonu funkce soudce místopředsedu Krajského soudu v Brně Jana Kozáka, a to v souvislosti s kárnou žalobou, kterou na Kozáka sám podal po prověrce provedené ministerstvem na obchodním úseku soudu. V úterý to řekla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková. "Dočasné zproštění potrvá do pravomocného skončení kárného řízení u Nejvyššího správního soudu," dodala.

Ministerstvo vytýká Kozákovi porušování rozvrhu práce při rozdělování insolvenčního nápadu u brněnského krajského soudu v letech 2010 a 2011. Místopředseda Kozák také podle Palečkové nepravdivě informoval jak ministerstvo, tak i předsedu soudu o testování systému automatizovaného přidělování věcí v insolvenční agendě – nikdy jej fakticky netestoval, ač tvrdil opak. "Na základě těchto zjištění podalo ministerstvo na Jana Kozáka vedle kárné žaloby také trestní oznámení," řekla Palečková.

Městské státní zastupitelství v Brně nyní ministerstvu sdělilo, že v dané věci zahájilo trestní řízení pro podezření z trestné činnosti maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. "Vzhledem k zákonným podmínkám stanoveným trestním řádem pro zahájení úkonů trestního řízení je z tohoto sdělení nutno dovodit, že skutečnosti, na jejichž základě byla podána kárná žaloba, důvodně nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin," uvedla Palečková. Na základě této informace ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil využil svého oprávnění a Jana Kozáka dočasně zprostil výkonu funkce soudce.

Jan Kozák může proti rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce podat námitky k Nejvyššímu správnímu soudu. "Podání námitek nemá odkladný účinek, dočasné zproštění je tedy účinné ode dne doručení rozhodnutí ministra Janu Kozákovi," řekla Palečková. "Krajský soud v Brně rozhodnutí ministra spravedlnosti plně respektuje," řekla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková

Předseda Krajského soudu v Brně Jaromír Pořízek dočasně pověřil vyřizováním záležitostí místopředsedy Ivana Meluzína z obchodního úseku krajského soudu. "Bylo třeba učinit opatření, aby soudce, který zároveň zastával funkci místopředsedy soudu, předal svoji soudní agendu i agendu státní správy soudu za jím řízený úsek," řekl Pořízek. "K předání obou agend došlo bezprostředně po doručení rozhodnutí o dočasném zproštění funkce," dodal.

Podle mluvčí brněnského krajského soudu Jan Kozák v současné době nevykonává rozhodovací činnost a pobírá polovinu platu. "Jeho spisy byly předány soudní kanceláři, neodkladné úkony v nich bude činit zastupující soudce stanovený rozvrhem práce," upřesnila mluvčí. Soudce Kozák může do pěti pracovních dnů od doručení rozhodnutí o dočasném zproštění výkonu funkce proti němu podat námitky ke kárnému senátu Nejvyššího správního soudu. O těchto námitkách kárný senát podle Sedláčkové zpravidla rozhoduje dříve než v celé věci samé.

Jiří Nováček, foto: Jiří Pospíšil, ODS

Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit