Pornočasopisy do poslanecké knihovny zdarma? Hlasujte o Absurditu roku 2011!

Brno/Praha, 7. listopadu 2011 - Další zbytečné označení provozovny, nepotřebný seznam školených řidičů, porno časopisy pro poslance, povinné minimum vozidel a rakví pro pohřební službu. O tom, které z těchto a dalších tří nesmyslných byrokratických nařízení se stane Absurditou roku 2011, rozhodne veřejnost v on-line hlasování na webu www.firmaroku.cz. Hlasovat je možné od 8. do 18. listopadu. Vítězná absurdita bude vyhlášena 23. listopadu na Václavském náměstí.   

Manazer-sileny-vykrik

Byrokratická zátěž je jednou z brzd konkurenceschopnosti České republiky. Patříme mezi země s nejvyšší administrativní zátěží v Evropské unii. Pro české podnikatele jsou největší překážkou časté legislativní změny a zbytečné navyšování administrativy. Vyplynulo to z přehledu konkurenceschopnosti 27 členských států EU, který vydala v říjnu Evropská komise.

Upozornit právě na nesmyslná nařízení uložená podnikatelům a dosáhnout jejich zrušení je cílem ankety Absurdita roku 2011, která je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011. Její letos už pátý ročník přinesl přes 200 tipů, z nichž bylo vybráno sedm finálových nominací. O vítězné absurdní povinnosti rozhodne v následujících dnech veřejnost v on-line hlasování.

„Letošní nominace ankety Absurdita roku dokládají to, že v naší zemi je ještě stále mnoho nařízení, která jsou nejen logicky nesmyslná, ale která také bohužel v praxi jen komplikují život firmám a podnikatelům, aniž by např. státu přinášely nějaký reálný užitek,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. Oceňuje, že anketa pomáhá prostřednictvím tlaku na snižování administrativní zátěže přímo zkvalitňovat prostředí pro podnikatele.
„Věřím, že i díky této soutěži budou podobné nesmysly co nejdříve zrušeny a doufám, že je nenahradí nové. Stále více regulace a absurdních předpisů totiž v současnosti bohužel přichází z Bruselu. Boj se zbytnělou byrokracií a administrativními absurdnostmi je věčný, ale to neznamená, že ho nemáme vést,“ doplňuje Kužel.  

NOMINACE NA ABSURDITU ROKU 2011:

Řidič nesmí přebrat hotovost
U příležitostné osobní přepravy musí dopravce zajistit, aby řidič nepřebíral přímo od zákazníka finanční hotovost. Jak to ale udělat v praxi? Třeba v situaci, kdy si fotbalový klub objedná pro své fanoušky na poslední chvíli autobus a s dopravcem se domluví na hotovostní platbě? Řidič se musí domluvit s některým z fanoušků, aby peníze od ostatních vybral. Pak musí zastavit a vystoupit, čímž se stane dopravcem. Teprve poté může peníze převzít.  
Zákon o silniční dopravě 111/94 Sb. §21/b

Zbytečné identifikační číslo provozovny
Povinnost označit každou živnostenskou provozovnu desetimístným identifikačním číslem platí od loňského července, kdy nabyla účinnosti novela živnostenského zákona. Všechny provozovny měly být takto označeny původně od 1. srpna 2011, pod hrozbou až stotisícové pokuty. Absurdní je nejen to, že je další identifikační číslo zbytečné, ale i příběh této povinnosti - termín označení provozovny byl posunut o rok, ale zároveň se už uvažuje o tom, že se tato povinnost zruší.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání §17 (7). Návrh této absurdity nominovalo www.aktualne.cz

Při ztrátě řidičského průkazu výměna dalších dvou dokumentů
Řidič z povolání má kromě řidičského průkazu i průkaz profesní způsobilosti řidiče (tzv. profesák) a kartu řidiče do digitálního tachografu. V obou průkazech je uvedeno i číslo řidičského průkazu, přitom pro to není závažný důvod. Pokud řidič ztratí řidičský průkaz, musí si nechat vyměnit i oba uvedené průkazy. Místo 50 tak zaplatí 950 Kč.
Zákon 124/2007 Sb. o vzoru paměťové karty řidiče § 2 (4) 5 a Zákon 374/2007 Sb.

S výpisem z trestního rejstříku na soud
Při zakládání společnosti musíte donést rejstříkovému soudu výpis z Rejstříku trestů. Ten je ale pro soud dostupný online. Podnikatel tak již při vstupu do podnikání dostává touto povinností od státu na srozuměnou, že musí mezi jednotlivými kancelářemi běhat on a nikoli lejstra.
Zákon 250/2005 Sb. Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, Přehled příloh k formuláři č. 9 společnost s ručením omezeným, IV. Návrh na zápis, Statutární orgán, c)

Porno časopisy zdarma pro poslance
Podle tiskového zákona musí každý vydavatel poslat 8 výtisků do sedmi definovaných knihoven. Podle této bizarní povinnosti přichází například všechny hobby, sci-fi či porno časopisy také do knihovny ministerstva kultury a knihovny Poslanecké sněmovny. Jaké mají tyto dvě knihovny privilegium, že si tyto výtisky nárokují zdarma zákonem? Méně administrativně i finančně nákladné pro knihovny i vydavatele by bylo zaslat do knihoven rovnou elektronickou verzi.
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, § 9 e)

Zbytečný seznam školených řidičů
Provozovatel školicího střediska pro řidiče musí zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu v sídle svého podnikání. A to pod pokutou 100 tisíc korun. Jenže z přihlášení žádná práva ani povinnosti pro nikoho nevyplývají, takový seznam je proto naprosto zbytečný. V připravované nové verzi zákona přibyla školitelům rozumná povinnost zaslat na obecní úřad do 10 dnů po skončení školení seznam absolventů, aby mohla být jejich účast zanesena do karty řidiče. Povinnost poslat seznam v pětidenním předstihu ale odstraněna nebyla.
Novela Zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, §51 odst. 1 písm. h), výše pokuty uvedená v §56 odst. 4 písm. b)

Povinné minimum vozidel a rakví pro pohřební službu
Provozovatel pohřební služby musí mít alespoň o 1 pohřební vozidlo a o 2 transportní rakve nebo transportní vaky více, než činí jeho průměrná denní potřeba, minimálně však 2 vozidla a 4 transportní rakve nebo transportní vaky. Stát má zřejmě stejné nároky na spolehlivost vozidel pohřební služby jako na vozidla záchranky. Svými požadavky znemožňuje provozovat přepravu nebožtíků malým podnikatelům.
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, § 7 odst. 1 a) 1.

DOSAVADNÍ ÚSPĚCHY ANKETY ABSURDITA ROKU:

  • Absurditu roku 2010 - povinnost nosit na úřad dokumenty, které úředníci mohou získat online - zrušila Česká správa sociálního zabezpečení prakticky po jejím vyhlášení.
  • Po vyhlášení anticeny za rok 2009 byla ze zákona odstraněna povinnost mít v ordinaci fyzioterapeutů ledničku.
  • Absurditu roku 2008 – „S ekologicky čistou zeminou na skládku“ – vyřešil nový zákon o odpadech.
  • Druhá nejvíce hlasovaná povinnost v roce 2008 – „vedení knihy jízd“ – byla zrušena v roce 2009.
  • Absurdita roku 2007 – „stánek na výstavě“ byla odstraněna novelou živnostenského zákona.

(red)


Související články:

Komentáře 

 
0 #1 Roman 2011-11-07 12:40
No to si snad dělá někdo srandu, ne????
 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...