Kraj ušetří díky centrálnímu nákupu energií více než 281 milionů korun

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek v pondělí 24. května oznámil výsledky výběrového řízení na dodávky elektrické energie a plynu na následující tři roky. Díky tomu uspoří kraj více než 281 milionů korun.
Společnost pro centrální nákup CEJIZA, která byla v rámci protikrizových opatření zřízena krajem za účelem centralizace nákupu všech krajských organizacích, na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru dodavatelů plynu a elektrické energie na následující tři roky. „Je to výborná zpráva pro Jihomoravský kraj a jeho občany. Celkově uspoříme 281 250 835 Kč. Jedná se o srovnání k cenám v letech 2009 a 2010. Takto definovaná úspora přinese Jihomoravskému kraji snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu ve výši zhruba třicet procent. Zadávací řízení bylo připravováno naprosto transparentně podle platného zákona o veřejných zakázkách, formou tzv. centralizovaného zadávání. Jeho podstatou je, že zakázku nevypisuje každá jednotlivá organizace, ale centrální zadavatel. Ten uzavírá smlouvu s vítězným dodavatelem elektřiny a plynu. Nakoupené komodity pak dále za stejnou cenu prodává dotčeným organizacím. Tento aspekt se ukázal jako zásadní, neboť pro dodavatele elektřiny a plynu byl vytvořen partner, který nabídl veřejnou zakázku na dodávku zemního plynu pro více než 460 odběrných míst s tříletou spotřebou plynu ve výši 550 GWh a v případě dodávky elektrické energie pro více než 650 odběrných míst s tříletou spotřebou 130 GWh. Tím bylo zároveň umožněno, aby vybraní dodavatelé zemního plynu a elektrické energie nabídli co nejvýhodnější ceny příslušné komodity,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
   

Radní schválili projekt na vybudování nového dětského hřiště

Rada města Brna podpořila projekt Dětská hřiště v parku Národního odboje při ulici Šelepova. Radní města schválili žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihovýchod na projekt, který je zaměřen na zlepšení technické i estetické úrovně parku, kdy dojde zejména k vybudování kvalitních dětských hřišť. Cílem projektu je změnit současný stav parku tak, aby odpovídal požadavkům na trávení volného času.
Jedná se o revitalizaci plochy o výměře 750 m2. Z toho 100 m2 bude představovat uzavřené hřiště pro menší děti ve věku 3 až 6 let a rozlohu 650 m2 bude mít hřiště otevřené pro větší děti ve věku 6 až 12 let. Mezi hlavní prvky hřiště pro větší děti bude patřit síťová pyramida doplněná houpačkou a provazovými průlezkami. Hřiště pro menší děti budou tvořit dvě oplocená hřiště a houpačka. Na jednom hřišti bude umístěno pískoviště a druhé hřiště bude vybaveno pružinovou houpačkou a pružinovými hopsadly. V rámci projektu je počítáno i s příslušným mobiliářem, lavičkami a velkoplošnými sedacími prvky – dřevěnými hranoly. Po dokončení stavebních prací bude okolní terén srovnán, vyčištěn a bude doset trávník.
Celkové výdaje projektu jsou 4 257 549 Kč včetně 20 % DPH. Dotace bude poskytnuta ve výši 92,5 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 3 446 132 Kč pro tento projekt, což činí 80,9 % z celkových výdajů projektu.
   

V Brně začínají regionální dny Dorothea

Majitelé sbírek mohou od 25. do 27. května v hotelu Continental navštívit znalce Dorothea, jedné z nejstarších aukčních síní na světě, aby zjistili, zda nabízené předměty mají šanci uspět na aukcích, kterých se účastní dražitelé ze všech koutů světa. Posuzování a přijímání uměleckých děl do aukcí Dorothea se uskuteční po všechny tři dny mezi 10. a 17. hodinou. Zájemcům budou k dispozici odborníci, kteří odhadnou, jestli by nabízený předmět uspěl na aukcích. „Regionální dny probíhají pokaždé formou osobních konzultací na exkluzivním místě, kde je zajištěna bezpečnost a diskrétnost. Pokud se objeví zájemce, který vlastní velmi cenné dílo či obsáhlou sbírku, naši experti jej mohou navštívit i u něj doma,“ uvádí Mária Gálová, ředitelka české pobočky Dorothea. Současně dodává: „Naši experti mají dostatek zkušeností a znalostí v oblasti výtvarného i užitého umění, nabízené dílo tak mohou posoudit přímo na místě. Ve složitějších případech, kdy pravost díla není možné do důsledku potvrdit či vyvrátit na místě, se s klientem domluví na následných laboratorních zkouškách.“
   

Organizace z Brna pomůže lidem s nízkou kvalifikací

Až do 30. dubna 2012 potrvá program pro lidi nad padesát let s nízkým vzděláním a kvalifikací, kteří pocházejí především z jižní Moravy a nedaří se jim najít práci. Mohou využít služeb brněnské organizace A Kluby ČR, která jim pomůže se zvýšením kvalifikace i s vyhledáním zaměstnavatelů, jimž přispěje na mzdové náklady. Program zahrnuje jak individuální programy, tak kolektivní nácvik zaměřený na zvýšení kvalifikace a nabytí pracovních návyků, včetně podpory motivace.
   

Ochrana proti povodním přijde Brno na 792 milionů

Brněnští radní schválili investici do protipovodňových opatření ve výši 792 milionů korun. Do šesti let by tak na krajích řek Svratky a Svitavy měly vyrůst ochranné zdi nebo povodňové parky. Jedná se o opatření pro Staré Brno a Komárov kvůli Svratce a pro části Židenice a Husovice, které může ohrozit Svitava. Stavět se podle plánů může začít už napřesrok. Na březích brněnských řek tak mohou vyrůst železobetonové zdi či zemní valy. Plány počítají s ochranou i před stoletou vodou. A to i s variantou, že by po sobě přišly dvě velké povodňové vlny, z nichž by jedna naplnila přehradu. Poslední protipovodňovou součástí je i úprava kanalizací, kde je třeba namontovat zpětné klapky. Ty zabrání, aby se voda v kanálu valila proti proudu, podtekla povrchovou zábranu a zaplavila chráněnou část.
   

Příprava severojižního kolejového diametru pokračuje

Průchod tzv. severojižního kolejového diametru prostorem budoucího nového hlavního nádraží v Brně má řešit firma, která získá veřejnou zakázku Jihomoravského kraje na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku schválila rada Jihomoravského kraje.
Kraj zajistí potřebnou dokumentaci, nezbytnou pro budoucí výstavbu severojižního kolejového diametru v úseku křížení s ulicí Opuštěnou. Dál bude diametr probíhat v podzemí pod nově navrženým bulvárem, překříží Rosickou ulici a protne kolmo nové nádraží, v jehož prostoru bude umístěna stanice diametru Hlavní nádraží. Tento podzemní úsek skončí necelých sto metrů za stanicí Hlavní nádraží.
Rada kraje již loni v září uložila krajskému úřadu zahájit práce na projektové dokumentaci a zajistit územní rozhodnutí pro zajištění průchodu severojižního kolejového diametru prostorem nového hlavního nádraží. Stavba, která má být předmětem řešení, má být základní podmínkou pro budoucí realizaci diametru. Kolejový diametr, po kterém budou místo tramvají v podzemí jezdit vlaky, má umožnit napojení příměstských linek Integrovaného dopravního systému kraje na městskou hromadnou dopravu Brna.
   

Jihomoravský kraj podporuje integraci cizinců

V loňském roce vzniklo v Brně za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí informační centrum pro cizince pod názvem Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců. Ve spolupráci s klíčovými partnery projektu (Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, organizace pro pomoc uprchlíkům, sdružení občanů zabývajících se emigranty atd.) poskytuje bezplatně sociálně právní poradenství, socio-kulturní kurzy, kurzy českého jazyka pro cizince, výuku češtiny pro děti cizinců, terénní sociální práce a realizace multikulturních aktivit.
Centrum, které zastřešuje a koordinuje činnost celoregionální platformy klíčových aktérů integrace (např. státní a samosprávní úřady, sociální zdravotnické a vzdělávací instituce, policie), se zabývá aktuálními problémy cizinců. V letošním roce budou mít zástupci platformy možnost zúčastnit se mezinárodních odborných stáží, které jsou zaměřené na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací v oblasti integrace cizinců ze třetích zemí se zástupci vybraných regionů EU. Na podzim letošního roku připravuje Jihomoravský kraj mezinárodní konferenci za účasti českých a zahraničních expertů působících v oblasti integrace cizinců. Centrum má své sídlo v Brně v ulici Mezírka 1. Více informací najdete na www.cizincijmk.cz.
   

Brno získalo evropské peníze na rekonstrukci Wilsonova lesa

Dvaapadesát milionů korun bude Brno stát rozsáhlá rekonstrukce Wilsonova lesa. Téměř polovinu z potřebných peněz však město ušetří, neboť je získá z evropských fondů. Rekonstrukce má les přeměnit v oblast odpočinku a klidu. Místo bývalé lyžařské sjezdovky vzniknou lavičky, zábradlí a další vybavení, na odlesněné ploše vyrostou stromy. Práce začaly už loni v létě, trvat mají ještě minimálně dva roky.
Celkem získalo Brno v dotacích z poslední výzvy k čerpání z evropských fondů téměř padesát milionů korun. I další úspěšné projekty se týkají obnovy a rekonstrukce životního prostředí v Brně. Dotaci dostala například obnova lužáneckého parku nebo sportovní centrum v ulici Pod Plachtami v Novém Lískovci. Některé projekty byly zaměřené na bezpečnost, jako třeba sanace rozpadající se skalní stěny v Bosonohách.
   

Projekty z Brna ovládly národní kolo studentské soutěže

V úterý 4. května byly vyhlášeny výsledky národního kola studentské soutěže Imagine Cup 2010, kterou celosvětově pořádá firma Microsoft. První místa s přehledem ovládly projekty studentů z Brna – GINA, GTD a 3D ImageViewer. Vítěznému týmu pomohla k úspěchu i účast v projektu MIC Akcelerátor, jehož jsou součástí. Tým pod vedením Zbyňka Poulíčka, studenta VUT Brno, chce po tomto úspěchu požádat o vstup do inkubačního programu Jihomoravského inovačního centra.
Všechna letošní ocenění, která byla v národním finále soutěže Imagine Cup udělena, připadla studentům z moravských vysokých škol podporovaných Microsoft inovačním centrem Brno. Úspěch brněnských studentů není náhodný. Podpora studentů z oblasti informačních technologií má na jižní Moravě silnou a dlouholetou tradici.
Mnoho oceněných studentů je zároveň zapojeno do programu MIC Akcelerátor, jehož cílem je vychovávat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů tak, aby po ukončení programu měli v rukách základ své vlastní firmy s inovativním potenciálem. Projekt organizuje Microsoft inovační centrum Brno, které se studenty spolupracuje od listopadu 2009. Účast v programu je zdarma.
   

Strana 188 z 205

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...