Smart City: Nová výzva pro Brno

Brno, 6. června 2015 - Už jste se setkali s pojmem „Smart City“? Definic je opravdu mnoho. V podstatě se nejedná ale o nic jiného než o město, které chytře, smysluplně a šetrně využívá moderní technologie a přístupy, vedoucí ke zkvalitnění života v něm, k jeho efektivnějšímu řízení, k zachování přírodních zdrojů a energetické udržitelnosti.

smart city mmb foto michal jenco

Tuto myšlenku aktuálně podporuje v rámci iniciativy Evropského inovačního partnerství „Smart Cities and Communities“ také Evropská unie a město Brno rozhodně nechce zůstat pozadu. Aplikace konceptu Smart City je velkou šancí také pro rozvoj inovativního podnikání a nalákání nových investorů.

Smart City v pojetí Brna
Nejdůležitější je samotný přístup, který město při aplikaci konceptu Smart City zvolí. Ne každé řešení, které má na sobě nálepku smart, je totiž tak chytré, za jaké ho jeho tvůrci považují. Pokud se například v konkrétním projektu, jehož řešení by samo o sobě bylo naprosto precizní, město dlouhodobě zaváže nevýhodnou smlouvou (označení vendor lock-in) a navíc neumožní tvorbu a využití otevřených dat třetím stranám, nejedná se v žádném případě o dobrou volbu. K jakémukoliv projektu i k tématu se musí přistupovat komplexně. Zapojit do návrhu jeho řešení širokou veřejnost, externí experty, akademickou obec i další partnery. Umožnit tvorbu otevřených dat, která jsou hnacím motorem růstu inovací a na jejichž základě mohou vznikat nepřeberná množství rozličných aplikací. A v neposlední řadě také zajistit modularitu, která je v naší rychle se měnící době naprostou nezbytností. Současná řešení brzy zastarávají a musí být možné je jednoduše vyměnit za nové.

Co se zatím povedlo udělat?
Na konci roku 2014 byla zřízena Komise pro Smart City, která slouží jako hlavní poradní orgán Rady města Brna v této problematice. Agendu má na starosti radní Marek Janíček. Personální obsazení komise, plán jednotlivých jednání i zápisy z nich naleznete na webových stránkách města Brna www.brno.cz/smartcity. Realizaci konkrétních kroků má za úkol Kancelář strategie města MMB.

Město se doposud stihlo zapojit do soutěže IBM Smarter Cities Challenge a čeká na konečné vyhlášení výsledků. Aktuálně se Brno připojuje také do programu Horizont 2020, kde podalo již dvě žádosti. Jedna je zaměřena na zlepšení kvality ovzduší a snížení uhlíkové stopy, druhá pak na zavádění integrovaných řešení v oblasti energií, dopravy a informačních a komunikačních technologií.

Brno v tomto projektu bude zastávat pozici followera, tzn. města přebírajícího aplikace jinde už pilotně odzkoušené. Město spolupracovalo rovněž na přípravě prvního česko-slovenského IBM hackathonu – CityHack, kde přihlášení soutěžili ve tvorbě aplikací pro uživatele města. A nenechte se prosím zmást pojmem uživatel. V situaci, kdy přibližně 150 000 lidí do města pravidelně dojíždí za prací, studiem či zábavou, ale nemají zde své bydliště, již nemůžeme hovořit pouze o jeho obyvatelích.

Vize pro Brno
Hlavní prioritou je tvorba strategického dokumentu Smart City Brno 2050, a to do konce roku 2017, který bude z hlediska Smart City pokrývat veškerou problematiku rozvoje města. Při jeho přípravě se počítá s širokou veřejnou diskuzí a až následně s procesem schvalování. Dalším z důležitých cílů je vytvoření společné online platformy, kde by veřejnost včetně podnikatelů, odborníků, akademiků a ostatních institucí mohla být propojená při vzájemné diskusi, spolupráci v rámci panelů, soutěží nápadů či vymýšlení inovativních řešení. Plná digitalizace vnitřních procesů města bude jedním z následujících kroků.

Město Brno je při aplikaci konceptu Smart City prozatím na začátku, jsme však přesvědčeni, že kráčíme správným směrem. Pokud se nám podaří oslovit co největší počet aktivních lidí, je Brno na dobré cestě stát se opravdu chytrým městem.

Mgr. Lukáš Grůza, Kancelář strategie města MMB; foto: Michal Jenčo

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...