Brno zavede tísňovou péči pro seniory

Brno, 8. dubna 2014 - Město Brno připravuje zavedení tísňové péče pro seniory. Cílem investice za deset miliónů korun je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik u starších lidí, a to v případě mimořádných situací, které bude vyhodnocovat služba na dispečinku. Pracoviště dispečinku bude umístěno v objektu Domova pro seniory na ulici Tábor 22.

Senior

Dispečerské pracoviště bude fungovat jako profesionální asistenční služba se 24hodinovým provozem 7 dní v týdnu. Na základě vyhodnocení situace zvolí dispečeři nejvhodnější formu pomoci. Senioři v nesnázích se tak od dispečerů mohou dočkat vyrozumění rodinných příslušníků, informování složek integrovaného záchranného systému, případně telefonické spolupráce a udržení kontaktu do úplného vyřešení krizové situace. Zbudování nové tísňové linky pro seniory bude spolufinancováno z prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Zdroj: MMB


Související články: