Na VFU Brno ověřují účinnost nového přístroje na operaci jater

Brno, 13. listopadu 2012 – Nový nástroj pro efektivní operaci nádorů na játrech – ale také celý proces ověřování účinnosti novinky vedoucí až k jeho patentování. Takový úkol řeší Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s veterinárními lékaři Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  

vfu-brno-nastroj-resekce-jater

Projekt probíhá už od roku 2008, kdy v Ostravě začali zkoušet různé prototypy nástrojů. První pokusy probíhaly na játrech konvenčně poražených prasat. Nyní lékaři přistoupili k nezbytnému testování nástroje na živých prasatech v podmínkách experimentu. Zázemí a potřebnou odbornost poskytla VFU Brno.

„Lékaři ověřují, zdali je nová metoda bezpečná, proveditelná, jestli má nějaké nežádoucí účinky,“ vysvětluje Michal Crha, zástupce přednosty Kliniky chorob psů a koček, který projekt koordinuje. Lékaři tak měli první možnost vyzkoušet nový nástroj na živém organismu. První ověření proběhlo pomocí laparoskopického vyšetření. Tato fáze již probíhá na operačních sálech VFU Brno. Postup je mimo jiné důležitý kvůli patentování nového nástroje. „Pokud tyto operace proběhnou zdárně, přijde na řadu proces schvalování prostřednictvím Státního úřadu pro kontrolu léčiv, následně mohou začít klinické zkoušky. Prakticky se jedná o ověření účinnosti nástroje na operaci jater,“ popisuje Petr Vávra z chirurgické kliniky FN Ostrava.  

První testování proběhlo na dvanácti prasatech. Část z nich byla odoperována standardním postupem, zatímco druhá část nově vyvíjenou jehlou. S čtrnáctidenním odstupem byla provedena kontrolní laparoskopická vyšetření prasat. Závěrečné hodnocení operovaných orgánů proběhne opět s dvoutýdenním odstupem tak, že se posoudí orgány odoperované standartní jehlou a novým přístrojem. Potom bude možné zhodnotit, jestli nástroj funguje a je technicky přínosný. „Nástroj má sloužit k efektivnímu odstranění primárních a sekundárních nádorů jater,“ říká Vávra, který zásadně přispěl k vývoji nového nástroje.

Nástroj je konstruovaný tak, aby poškodil operovaná játra co nejméně. Operovaný člověk tak v případě nutnosti bude schopen podstoupit další operaci. Finální podoba nástroje se může v budoucnosti ještě měnit. Předpokládaný proces konstrukce a schvalování potrvá pět let.

Jednání o tomto výzkumu začalo přibližně před rokem, předcházela tomu příprava nezbytných legislativních požadavků týkajících se samotného experimentu, tak jako diskuze konkrétních předpokladů pro realizaci tohoto výzkumu na VFU Brno. Na výzkumu se ze strany VFU podílí zaměstnanci Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob psů a koček. Z hlediska garance a organizačního zajištění projektu velkou měrou přispěl i děkan Fakulty veterinárního lékařství, profesor Nečas. „V rámci výstupů výzkumu se budeme podílet na publikačních aktivitách spojených s tímto výzkumem a jedním z výstupů bude i výukový film, který poslouží pro vzdělávání humánních i veterinárních lékařů,“ shrnuje Crha. Pro podobné účely je nad operačním stolem zabudovaná kamera a celá operace se dá nahrávat.

Na vývoji nových postupů a metod se VFU Brno podílí jak v rámci veterinárního tak humánního lékařství. „Za tento rok se jedná o třetí projekt v rámci smluvního výzkumu na našem pracovišti. Spolupracovali jsme se společností Synthesia nebo se švédskou společností Arcimboldo, kdy jsme ověřovali novou látku pro kardiologii,“ uzavírá zástupce přednosty Kliniky chorob psů a koček Michal Crha.

Zdroj a foto: VFU Brno


Související články: