Veterinární a farmaceutická univerzita proškolí evropské veterinární inspektory

Brno, 16. října 2012 - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno proškolí světové veterinární inspektory v rámci evropského programu BTSF (Better Training for Safer Food). Tři desítky inspektorů bude školit v oblasti platné legislativy a implementace evropských předpisů.

Vedkyne-mikroskop

Cílem kurzu je výměna informací týkajících se kvality a bezpečnosti masa a masných produktů a lepší pochopení evropské legislativy. Na týdenním školení se sejdou inspektoři z 22 evropských zemí, Izraele a Tuniska. Součástí školení je návštěva jatek a masného závodu.  

Vzhledem k současnému globálnímu obchodu a charakteru obchodu s potravinami v rámci Evropské unie je spolupráce mezi veterinárními inspektory nezbytnou nutností. V pořadí druhé školení veterinárních inspektorů z celého světa na téma maso a masné výrobky zahájila VFU Brno v pondělí 15. 10. Inspektoři z různých zemí zde získají možnost sdílet informace a společně řešit jednotlivé případy v intencích evropského práva. Školení seznámí veterinární hygieniky s právními předpisy EU a zajistí tak účinnější kontrolu nad potravinami.

„Cílem kurzu je sdílení informací týkající se kvality a bezpečnosti potravin (v tomto školení masa a masných produktů), setkání expertů a komplexní pochopení evropské legislativy,“ vysvětluje organizátorka akce Pavla Steinhauserová z Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Školení je určeno především státním veterinárním orgánům a úředním kontrolám členských zemí EU a zemím kandidátským.

Školení potrvá celkem 5 dní. „Do celodenního programu jsou zařazeny přednášky, důraz je kladen na diskuzi mezi školiteli a účastníky, tedy výměnu zkušeností a znalostí,“ popisuje náplň školení Steinhauserová. Teoretické přednášky doplní úterní návštěva inspektorů na univerzitních jatkách VFU a čtvrteční návštěva masného závodu v Tišnově. Následně proběhne odpolední diskuzní část mezi účastníky a školiteli, týkající se daných návštěv.

„BTSF školení je prestižní záležitost, školení veterinárních inspektorů z celého světa na půdě VFU,“ hodnotí význam akce Steinhauserová. Školení BTSF se zaměřují na zvyšování úrovně bezpečnosti potravin. Program zahrnuje školení v oblasti evropského práva a implementace předpisů v oblasti výroby, zpracování, distribuce a prodeje potravin a krmiv. Současně se věnuje i problematice správného porážení zvířat, požadavkům na zacházení se zvířaty a welfare zvířat při chovu, přepravě a porážení.

Efektivní kontrola představuje důležitý předpoklad k udržení vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Spolupráce ve výměně zkušeností mezi hygieniky z jednotlivých zemí vede k vytvoření rovných podmínek mezi potravinářskými podniky. Školení se účastní i mimoevropské země, které mají zájem seznámit se s požadavky EU. Přizpůsobení se evropským standardům napomáhá vstupu výrobků z mimoevropských zemí na evropský trh.

Zdroj: VFU


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...