Výstavba nového pavilonu farmacie začíná

Brno, 19. února 2013 - Ve středu 6. února začala výstavba nové budovy v areálu VFU Brno. V prostoru za budovou číslo 31 zahájí dělníci stavební práce na moderní čtyřposchoďové budově. Vyroste zde nový Pavilon farmacie II. Farmaceutická fakulta se tak může těšit na další budovu, která rozšíří prostorové zázemí studentů farmacie. Pavilon farmacie II poskytne nové učebny, posluchárny a laboratoře. Přínosem bude zkvalitnění vzdělávání studentů a samotného výzkumu na fakultě. Stavba by měla být hotová na podzim příštího roku.

vfu-pavilon-farmacie

Na novou budovu se těší především studenti doktorského a magisterského studijního programu a akademičtí pracovníci Farmaceutické fakulty VFU Brno. Realizace projektu se bude v roce 2015 bezprostředně týkat přibližně 700 studentů magisterského studijního programu a 70 studentů doktorského studijního programu. „V letním semestru akademického roku 2014/15 by už měl být nový pavilon připraven pro výuku,“ předpokládá docent Milan Žemlička, děkan Farmaceutické fakulty.

Ze současného Pavilonu farmacie I se do nové budovy přesune Ústav přírodních léčiv, z budovy č. 2 Ústav aplikované farmacie. Celé jedno podlaží obsadí nově vytvořený Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, dále nebudou samozřejmě chybět specializované laboratoře. „Celý objekt zahrne několik různých provozů. Kromě ústavů také centrální laboratoře, učebny, posluchárny, skleník a sídlo unie studentů,“ dodává děkan Milan Žemlička. Celý objekt bude bezbariérový.

„Potenciál a úroveň vzdělání v oblasti farmacie a veterinární medicíny umožní plné využití kapacity nového pavilonu a přispěje tak k upevnění postavení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v rámci evropských univerzit stejného zaměření,“ hodnotí význam nového pavilonu profesor Vladimír Večerek, rektor VFU Brno. Brněnská farmaceutická fakulta se potýká s nedostačujícím prostorovým zázemím už od svého obnovení v roce 1991. Kromě tehdy postaveného objektu Pavilonu farmacie I jí v začátcích poskytly prostory i obě veterinární fakulty.

Navržený pavilon je pojatý jako samostatný objekt. Umístěn bude v severní části areálu, aby zapadal do pavilónového pojetí VFU Brno. Svou výškou nenaruší výškovou hladinu okolní zástavby. Architektonické řešení pavilonu bude sladěno s ostatními objekty areálu univerzity.

Autor: Petr Chmelař, VFU


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...