VFU Brno slavnostně zahájila provoz Ortopedického centra a jízdárny pro koně

Brno, 12. prosince 2012 - V areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo ve čtvrtek 13. 12. slavnostně otevřeno Centrum pro ortopedickou diagnostiku a jízdárna pro koně. Jedná se o další významný architektonický prvek v areálu univerzity, který doplní výjimečné prostředí kampusu VFU Brno. Specializované pracoviště Kliniky chorob koní poskytne koním špičkovou veterinární péči.

kone

Slavnostní ceremoniál doprovodilo atraktivní vystoupení mistra světa ve voltiži a ukázka drezúrních prvků. Nové centrum poslouží především pro výuku studentům.

Budova bude plnit funkci pedagogickou, vědeckou, ale také zájmovou. Jízdárenskou část využijí především studenti a pedagogové k výuce welfare koní, který se vyučuje v  novém studijním programu Ochrana zvířat a welfare. „V rámci výuky welfare je třeba vědět všechno o exploataci koní, toho nelze dosáhnout pouze teoretickou výukou, ale především prostřednictvím výuky praktické,“ popisuje využití budovy prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., sekční rada Sekce chorob velkých zvířat. Studentům ale poslouží například i pro výuku jízdy na koni.

Koně se budou v jízdárně pohybovat po speciálním povrchu, který byl poprvé představen na OH v Aténách. Tento povrch se využívá na vrcholových mezinárodních soutěžích. Pro účel zavlažování slouží zvláštní stropní závlahový systém. Objekt má umělé osvětlení a kvalitní ventilaci. Studentům, jezdcům i koním se tak bude v nově zrekonstruované budově v areálu VFU Brno docela určitě dařit.
„Přední část bude jednoznačně sloužit k výuce ortopedických disciplín a reprodukce koní. Bude zde například andrologická laboratoř, ve které se bude zpracovávat a konzervovat koňské sperma, které bude možné využít pro chov v budoucnosti,“ popisuje zázemí zrekonstruovaného centra prof. Hanák.

Budova centra a jízdárny, která je 60 metrů dlouhá a 23 metrů široká, se provozně a dispozičně dělí na dvě části. Část laboratorní a sálovou včetně cvičeben a na jízdárnu. Jízdárna samotná má padesát metrů na délku a 23 metrů na šířku. Nové centrum s jízdárnou se tak po mnoha letech dočká skutečného znovuoživení. Sloužit bude především vzdělávacím účelům a veterinární péči o koně z celé republiky.

Architektonické řešení nové budovy získal tým projekční kanceláře PROJECT building s.r.o. pod vedením Ing. arch. Petra Stojana. Řešení odpovídá plánům budovy v době vzniku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v roce 1918. V průběhu lat však v budově došlo k vestavbám, které původní účel znemožnily a charakter původní budovy změnily. Rekonstrukce začala v srpnu a trvala bez mála čtyři měsíce. „Jsem rád, že se budova vrátila do původní podoby, protože do areálu univerzity skvěle zapadá,“ hodnotí současný vzhled prof. Hanák.

Finální podoba budovy odpovídá jejímu vzhledu z dob 1. republiky. Už v této době se zde vyučovalo jezdectví. „Budova patří k objektům původních dragounských kasáren, ve kterých byla 12. 12. 1918 zákonem č. 76 zřízena Vysoká škola zvěrolékařská. Byla to jedna ze dvou jízdáren, které v areálu byly. Používala se k výcviku vojenských koní a jezdců a jezdila v ní selská jízda. Sokolské stáje byly v budově č. 16. Jezdily zde významné osobnosti školy, bývalí rektoři Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, jako prof. Pardubský, prof. Hrůza, či další pedagogové, jako např. prof. Kábrt,“ zasazuje rekonstruovanou budovu do historických souvislostí MVDr. Pavel Brauner, Ph.D., přednosta Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství.

Veterinární medicína zaměřená na koně představuje v rámci veterinární medicíny prestižní záležitost. „Dříve byli koně maloburžoazním přežitkem a s tím také souvisel nízký zájem o jejich využití, v dnešní době je to velmi atraktivní sport a hobby,“ vysvětluje prof. Hanák důvod, proč v posledních letech roste počet lidí, kteří se věnují jízdě na koni nebo si koně pořídí. Pro takové lidi se pak kůň stává členem rodiny podobně jako pes nebo kočka. Onemocněním koní proto věnují veterinární lékaři v rámci výuky a výzkumu velkou pozornost.  

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno má jedinečné postavení ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu, odborné činnosti i akademických aktivitách. „Úroveň, jíž VFU Brno v kvalitě vzdělávací činnosti dosahuje, ji řadí mezi přední veterinární vzdělávací instituce s pozitivní mezinárodní evaluací a uvedením na seznamu prestižních evropských veterinárních vysokých škol. Výsledky, kterých univerzita docílila, dokládají, že nově zrekonstruované centrum a jízdárna zcela jistě přispěje k rozvoji univerzitního vzdělávání v oblasti veterinární medicíny,“ hodnotí význam Centra pro ortopedickou diagnostiku a jízdárny pro koně rektor VFU Brno, prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.

Autor: Petr Chmelař

Co nového v medicíně?

Informace o nemocech a léčení, přehledně a srozumitelně, příznaky, nemoci, práva pacientů a poradnu najdete na Hledám-zdraví.cz.

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...