Dny evropského dědictví pokračují do neděle, známe nabídku přístupných míst!

Brno, 15. čtvrtek 2011 - Až do 18. září 2011 probíhají i v Brně Dny evropského dědictví. Opět se nejširší veřejnosti otevřou brány památek, budov, objektů a prostor – těch, které jsou jinak během roku zčásti nebo zcela nepřístupné. Vstup do všech objektů je zdarma, popř. za snížené vstupné.

Radnice

 

Kalendář zpřístupněných památek a akcí:

neděle 18. září 2011:
Nová radnice, Dominikánské náměstí    -    10.00–12.00, 13.00–17.00 hod, vstup na prohlídku s průvodcem z průjezdu do nádvoří Nové radnice.

Pro veřejnost budou opět otevřeny reprezentační místnosti na Dominikánském náměstí. Budova Nové radnice patří k nejvýznamnějším památkám města Brna. Po celá staletí se odsud řídily osudy Moravy – budova byla sídlem moravské samosprávy a nazývala se Zemský dům. Dnešní areál vznikal postupně a v několika etapách, prošel složitým stavebním vývojem a jeho současná barokní podoba je z 18. století podle projektu brněnského stavitele M. Grimma. Sídlem brněnského magistrátu se stala až po důkladné rekonstrukci podle projektu architekta Poláška v roce 1935. V rámci prohlídky si můžete prohlédnout Sněmovní sál, Rytířský sál (dnes Sňatková síň) a zasedací místnost Rady města Brna.

Stará radnice, Radnická ulice     -    10.00–12.00, 13.00–17.00 hod, vstup na prohlídku s průvodcem od „draka“ z průchodu Staré radnice.

Prohlídka  Staré radnice začne na Radnické č. 8, tedy v průjezdu Staré radnice, bývalé radniční budovy a nejstarší světské stavby ve městě, jejíž počátky sahají až do 13. století. Jako radnice působila tato budova až do roku 1935, nyní se v jejích prostorách nachází kulturní a informační centrum. Pozdně gotický portál nad hlavním vchodem od sochaře A. Pilgrama patří k nejhodnotnějším památkám města. V průjezdu radniční věže je nainstalováno brněnské kolo a drak, ke kterým se váže několik brněnských pověstí. V rámci prohlídky Staré radnice zhlédnete několik dalších historických prostor: radniční věž, Ernův, Křišťálový a Freskový sál. Freskový sál patří k nejkrásnějším prostorám, které může Stará radnice nabídnout. Jemné fresky na stěnách i stropě od  J. Winterhaldera pochází z roku 1790.

Brněnské podzemí, Mincmistrovský sklep     -     9.30–18.00hod, Dominikánské náměstí, individuální vstup, sleva 20 % ze základního vstupného.

Mincmistrovský sklep či „sklepení domu mincmistrů“ je označení historických sklepních prostorů objevených při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999. Expozice, kterou můžete  zhlédnout, byla  otevřena na podzim roku 2010   a je připomínkou vývoje této městské lokality od středověku až po současnost. Je zde představen vývoj Rybného trhu (Forum piscium) – dnešního Dominikánského náměstí – i existence a zánik původní Královské kaple, která stála ještě počátkem 20. století ve spodní části Dominikánského náměstí. Vzhledem k tomu, že sklepní komplex se nachází v prostorách Nové radnice, slouží expozice také pro audiovizuální prezentaci historie i současnosti statutárního města Brna.

Mincmistr

Kryty pod hradem Špilberk    -    10.00–12.00, 13.00–17.00 hod, vstup na prohlídku s průvodcem z  Husovy ulice.

Historie krytů sahá do počátku 20. století, kdy byly do skály vyraženy tři dlouhé sklepy, které sloužily jako sklad nápojů firmy Šmíd a Löwy. Úkryty ve štole vznikly již za 2. světové války. Po válce byly štoly adaptovány pro potřeby štábu CO. Kryt pro 450–500 osob měl sloužit především zástupcům města a civilní obrany. Do krytu se vstupuje železobetonovými portály a protitlakovými a protiplynovými dveřmi. Ve třech souběžných štolách polokruhového průřezu o v. cca 4 m je množství místností vestavěných do profilu. Několik nouzových východů ústí pod hradbami hradu Špilberk a do ulice Pellicova.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...