Budoucí všeobecné sestry se zapojí do ošetřovatelské péče ve fakultní nemocnici

Brno, 18. srpna 2011 - Zkvalitnění praktické výuky ve studijním oboru Všeobecná sestra je cílem nového projektu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který získal z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost téměř 5 milionů korun. Dosáhnout většího provázání s praxí chce lékařská fakulta užší spoluprací s Fakultní nemocnicí Brno, zejména zapojením zkušených všeobecných sester do odborné ošetřovatelské praxe.

 

nemocnice-sestra-pacientka250

„Postupně oslovujeme klinická pracoviště, kde by studentky oboru Všeobecná sestra mohly nově vykonávat odbornou praxi. Průběžně také vybíráme zkušené sestry, které se stanou jejich mentorkami ošetřovatelské praxe,“ popisuje přípravy řešitelka projektu Petra Juřeníková.

Studentky oboru musí během svého tříletého studia absolvovat 2300 hodin odborné praxe v klinických podmínkách zdravotnického zařízení. Mentorky studentkám usnadní vhled do fungování jednotlivých pracovišť, nabídnou odborné rady v ošetřovatelské praxi, povzbudí je v kritických situacích a ve studijních aktivitách. Pomohou tak studentky lépe začlenit do různých multidisciplinárních týmů.

První mentorky, které v současné době absolvují certifikované kurzy zaměřené na tuto činnosti, budou zapojeny do výuky již od září se začátkem nového akademického roku.

Ke zlepšení odborné praxe pomůže i zavedení tzv. Logbooku – deníku ošetřovatelské praxe, kde se zaznamenává průběh teoretické i praktické výuky v klinických podmínkách. „Logbook zpřehlední záznamy a umožní sledovat pokroky každého studenta po celou dobu jeho studia. Zlepší se tak i individuální příprava budoucích všeobecných sester,“ vysvětluje Juřeníková.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...