FN Brno zavádí metodu „vše v jednom“

Brno, 26. ledna 2010 - Metoda ALL-IN-ONE neboli VŠE-V-JEDNOM, v tomto případě znamená provedení srdeční angiografie - stanovení zátěžové srdeční ischémie - následné provedení koronární angioplastiky a zavedení lékového stentu. To vše ale pouze v případě, že konkrétní postižení srdečních tepen je skutečně pro pacienta závažné a léčebný zákrok tak bude efektivní.

Dva-v-jednom


ALL-IN-ONE budou kardiologové z FN Brno prezentovat v průběhu mezinárodní setkání odborníků na miniinvazivní léčbu srdce. Hlavními organizátory MiddleEuropean FFR Workshopu 2011 jsou kardiologové Petr Kala z FN Brno a Bernard de Bruyne z Belgie, kteří budou tento koncept diskutovat s lékaři z osmi evropských zemí v průběhu čtyř vysoce specializovaných a živě přenášených diagnosticko-léčebných zákroků.

Užitá metoda se nazývá frakční průtoková rezerva (zkratka FFR nebo FFRmyo) a je založená na změření krevního tlaku před a za zúženým místem koronární tepny.Vlastní katetrizační výkony provedl velmi zkušený katetrizační tým PIIK IKK FN Brno pod vedením MUDr. Petra Kaly, Ph.D, FESC., FSCAI a jejich průběh byl on-line konzultován s profesorem De Bruynem jako jedním ze zakladatelů metody FFRmyo a s kolegy v přednáškovém sále. Toto mezinárodní setkání by nemohlo vzniknout bez trvalé podpory ředitele FN Brno, MUDr. Romana Krause, MBA a přednosty IKK Prof. MUDr. Jindřich Špinara, CSc.

red


Související články: