Brno prvomájovému pochodu nezabrání, zákonné prostředky jsou vyčerpány

Brno, 5. dubna 2011 - Město Brno prostřednictvím svých představitelů vyjádřilo faktický nesouhlas s prvomájovým pochodem Dělnické mládeže ohlášeným na letošní první květen, který Magistrátu města ohlásil Erik Lamprecht. Celá záležitost byla projednána Radou města, včetně stanoviska Výboru pro národnostní menšiny. Celou akci fakticky odsoudila a považuje jí za nešťastnou ve vztahu k bezpečnosti občanů města Brna.

 

Policie

Po oznámení shromáždění rozhodl Magistrát města Brna o zákazu konání akce. Proti zákazu se svolavatel akce odvolal ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodnutí MMB zrušil. Proto podal MMB proti rozsudku kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto. Tím byly vyčerpány veškeré zákonné možnosti týkající se zákazu shromáždění.

„Udělali jsme vše pro to, abychom shromáždění, zavánějící snahou o destabilizaci života občanů ve městě, zakázali. Bohužel náš záměr změnil krajský soud a jeho stanovisko musíme plně respektovat. V této chvíli proto probíhají jednání bezpečnostních složek s cílem zajistit plnou ochranu občanů v den konání akce,“ prohlásil po jednání rady města primátor Brna Roman Onderka.

Proti konání shromáždění se vyslovila i Městská policie Brno (z důvodu bezpečnosti občanů a zároveň navrhla změnu trasy). Dále DPMB, a.s. (z důvodu omezení dopravy); Policie ČR; Odbor dopravy MMB (z důvodu omezení drážní a osobní automobilové dopravy); ÚMČ Brno-sever (z důvodu možného střetu různých skupin)…

Ilustrační foto: Kryštof Turek


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...