Fakulta informatiky MUNI připravuje studijní program zaměřený na kyberbezpečnost

Brno, 10. března 2020 - S vizí otevření v roce 2021 připravuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (MU) nový profesní studijní program Kyberbezpečnost. V Česku unikátní bakalářské studium úzce propojující informatiku s dalšími obory a praxí může být zajímavé nejen pro absolventy středních škol, ale také pro zaměstnané uchazeče. Fakulta tak reaguje na nedostatek vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti kyberbezpečnosti.

   

Brno pokračuje v podpoře projektů na zelené střechy a zachytávání dešťové vody

Brno, 4. března 2020 - Město Brno navazuje na loňský úspěšný ročník dvou dotačních titulů, a to na podporu vytváření zelených střech a na zachytávání dešťové vody. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí investičních dotací v těchto dotačních programech v celkové výši 1,265 milionu korun.

   

Městské parky mají speciální broukoviště i doupata pro hnízdění ptáků

Brno, 3. března 2020 – Městská část Brno-střed má kromě historického centra a zastavěných částí také řadu ploch zeleně, keřů a stromů. Jedná se celkem o zhruba 75 hektarů ploch, o které pečuje. Nejde přitom pouze o sečení trávy a výsadbu zeleně, ale i o péči o drobné živočichy, kteří žijí mezi námi. Kromě krmítek pro ptáky jsou to například i broukoviště a doupné stromy.

   

Jihomoravský kraj je o další krok blíže k vyřešení trasování silnice 43

Brno, 26. února 2020 – Krajští zastupitelé schválili na začátku minulého roku zadání aktualizace zásad územního rozvoje, základem pro to byla rozsáhlá územní studie. Projektanti a další odborníci v ní doporučují, jak by měla řešená území dle výsledků analýz vypadat.

   

Město podpoří prevenci drogových závislostí a gamblingu 8 miliony

Brno, 21. února 2020 – Stejně jako v minulých letech město Brno podpoří nestátní neziskové organizace, které svými projekty řeší problematiku závislostí na drogách a patologického hráčství. Zastupitelé schválili dotace 15 projektům v celkové výši 7,878 milionu korun.

   

Lesnická fakulta zmodernizovala za 30 milionů dřevařský pavilon

Brno, 20. února 2020 – Studenti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU mohou nově využívat moderní vybavení, které odpovídá nejnovějším trendům. Fakulta loni zmodernizovala za pomoci fondů z Evropské unie za cca 30 milionů Kč dřevařský pavilon, ve kterém probíhá praktická výuka studentů. Díky investicím z posledních tří let a moderně akreditovaným studijním programům bude efekt výuky vyšší a studenti budou lépe připravení pro praxi.

   

Město zmodernizovalo svůj varovný systém

Brno, 18. února 2020 - Brno dokončuje výstavbu moderního varovného a informačního systému, který bude upozorňovat na potencionální nebezpečí obyvatele ve 22 městských částech. V záplavovém území k tomu bude sloužit 78 sirén, z nichž bude většina schopna vysílat i hlasové informace. K tomu budou dnes třem městským částem předány mobilní sirény, které využijí místní jednotky dobrovolných hasičů.

   

Na podporu kulturních organizací míří od Brna 40 milionů

Brno, 17. února 2020 – Brněnští zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2020. O peníze bylo možné žádat v devíti vypsaných dotačních programech. Schváleny byly návrhy dotací ve všech programech s výjimkou programu podpory celoroční činnosti hudebních klubů, který bude po projednání Radou města Brna předložen na březnové zasedání zastupitelstva. Celkem se na programovou podporu městem nezřizované kultury v letošním roce rozdělí 40 milionů korun.

   

Hřbitov v Soběšicích je plný, nově bude téměř třikrát větší

Brno, 16. února 2020 – Pohřebiště v brněnských Soběšicích, které je již zcela zaplněné, se zvětší o zhruba šest tisíc metrů čtverečních. Nová plocha přímo rozšíří stávající areál. Rada města Brna schválila tuto investici s náklady 7,3 milionu korun. Realizace je plánována na rok 2021.

   

Strana 8 z 175