eWay
Helios

Na BVV se uskuteční dvě veřejná projednání návrhu územního plánu

Brno, 16. června 2020 – Veřejná projednání návrhu nového územního plánu města Brna se uskuteční ve dvou termínech, a to v pondělí 22. června a v úterý 23. června 2020. Zájemci mohou přijít na brněnské výstaviště do pavilonu E. Začátek akcí je vždy od 15 hodin.

Public relations

   

Brno si chce kvůli dopadům koronaviru půjčit miliardu korun

Brno, 11. června 2020 - Opatření vlády i celkové zpomalení ekonomiky. Pandemie COVID-19 se citelně dotkla i oblasti hospodářství a propad daňových příjmů očekává i Brno. Doplnit miliardu do rozpočtu chce proto vedení města pomocí krátkodobého úvěru.

   

Územní plán kraje byl veřejně projednán formou on-line přenosu

Brno, 11. června 2020 - Územní plán kraje má za sebou další fázi. V úterý 9. června proběhlo plánované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území. Do předem stanoveného procesu schvalování a projednávání tohoto důležitého dokumentu vstoupil v březnu vládou vyhlášený nouzový stav. Proto padlo v úvodu května rozhodnutí, že veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu – tedy přímým přenosem.

   

Ulice Lesnická v Černých Polích projde kompletní rekonstrukcí

Brno, 9. června 2020 – Rekonstrukci ulice Lesnická plánují brněnští radní. Nyní probíhají nezbytné přípravy, aby vytížená ulice mohla projít nutnými opravami kolejí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení nebo zastávek městské hromadné dopravy. Rekonstrukce má stát 190 milionů korun a začít by měla v roce 2021.

   

Osmipodlažní ubytovna na Lomené se promění na sociální a sdílené bydlení

Brno, 9. června 2020 – Brněnští radní kývli na zpracování investičního záměru na rekonstrukci budovy na ulici Lomená 48. Ta původně sloužila jako ubytovna. Nově by zde mělo vzniknout sociální bydlení a sdílené ubytování, které využijí handicapovaní, senioři, mladí dospělí i matky s dětmi.

   

V Jižním centru se začne stavět, město po investorovi požaduje záruky

Brno, 8. června 2020 - Na město Brno se obrátila společnost Karlín development II (v zastoupení Architektonické kanceláře Burian–Křivinka) s žádostí o vyjádření k připravované výstavbě v lokalitě Opuštěná–Trnitá. V předložené dokumentaci navrhuje stavitel umístění víceúčelových a administrativních budov v území vymezeném ulicemi Opuštěná, Uhelná a budoucí trasou „bulváru“, který je navržen paralelně s ulicí Trnitou. Rada města Brna schválila vyjádření k tomuto záměru.

   

V Bystrci v ulici Nad Dědinou vznikne mateřská škola pro 84 dětí

Brno, 8. června 2020 – V městské části Brno-Bystrc dlouhodobě chybí místa v mateřských školách. V roce 2017 se otevřela nová mateřská škola v bystrckých Kamechách. Nyní se připravuje výstavba mateřské školy při ulici Nad Dědinou.

   

Tramvajová zastávka Grohova bude nově bezbariérová

Brno, 4. června 2020 – Tramvajová zastávka na ulici Grohova má projít rekonstrukcí za 3,8 milionu korun a bude nově bezbariérová. „Výstavba bezbariérové zastávky a jejího okolí zajistí vyšší bezpečnost pěším v provozu. Díky tomu dojde k výraznému zkvalitnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu na zastávkové ostrůvky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

   

Brno otevřelo Kontaktní místo pro bydlení, lidé zde získají informace a rady

Brno, 3. června 2020 – Byty startovací, družstevní, sociální, s pečovatelskou službou, krizové; byty svěřené městským částem, které si samostatně určují kritéria jejich přidělování; směny bytů; příspěvek na bydlení a další sociální dávky nebo možnosti sociální pomoci. Pomoc s orientací v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním místě pro bydlení.

   

Strana 8 z 181