V Brně přibudou nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad

Brno, 11. května 2022 - V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních kontejnerů a velký počet nadzemních. Jejich množství se však brzy rozroste díky finančním transferům jednotlivým městským částem na zřízení nových a opravu a úpravu stávajících stanovišť, a to jak nadzemních a podzemních, tak i nově polopodzemních. Radní doporučili zastupitelům částku na růst sítě pro třídění odpadu podpořit.

  • Atrovíkend v Lužánkách

    Atrovíkend v Lužánkách

    Tradiční zážitkové setkání za účasti známých osobností ve svém oboru, s pestrým programem 22. a 23. října 2022. Těšit se můžete na poradny alternativní medicíny, výklady karet a snů, měření aury, feng-shui, automatickou kresbu, čtení z ruky a mnoho dalšího. Součástí festivalu jsou meditace, workshopy, očistné rituály a zajímavé přednášky....
   

V Brně probíhají zápisy do ZŠ a MŠ, ukrajinské děti se mohou hlásit až v červnu

Brno, 10. května 2022 – V současné době na brněnských základních a mateřských školách probíhají zápisy. Rodiče mohou podávat žádosti na více škol zároveň. V základních školách je volných 4 581 míst a v mateřských školách 3 047. Vedení města garantuje místo ve školkách všem tříletým a starším brněnským dětem. Pro ukrajinské děti aktuálně místa ve školkách nejsou.

   

JAMU přijímá studenty z Ukrajiny, otevřela pro ně transparentní účet a učí je češtinu

Brno, 10. května 2022 – Třináct ukrajinských studentů prchajících před válkou v současné době studuje na obou fakultách brněnské akademie. Počty však mohou být ještě vyšší. JAMU navrch z iniciativy děkana Divadelní fakulty doc. Mgr. Petra Francána zřídila transparentní účet na pomoc ukrajinským studentům jako jednu z forem podpory jejich studia.

   

Brno má plán na dlouhodobou integraci uprchlíků z Ukrajiny

Brno, 9. května 2022 - Brněnští interkulturní pracovníci se zabývají integrací cizinců od roku 2018. Od prvních momentů vypuknutí války na Ukrajině je jejich práce klíčová při zvládání uprchlické vlny. Spektrum a intenzita práce se zásadně zintenzivnily, a aby město zvládalo začlenit ukrajinské příchozí v dlouhodobém kontextu efektivně, je nutné rozšířit základnu pracovníků.

   

Brňané za rok nasbírali do hnědých popelnic přes 1200 tun bioodpadu

Brno, 3. května 2022 – V prvním roce systematického svozu bioodpadu z veřejných stanovišť dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit 1 236 tun biologicky rozložitelného odpadu. Odpadová a svozová společnost SAKO Brno za ním v součtu najela 27 tisíc kilometrů a stávající hnědé popelnice souhrnně vysypala hned 44tisíckrát. Z bilance pilotního projektu sběru bioodpadu na území města Brna též vyplývá, že roční průměrná míra znečištění nádob nepřesahuje 7 %, což je nad očekávání dobrý výsledek.

   

Na Základní škole Sirotkova přibydou nové odborné učebny

Brno, 3. května 2022 – Jednu z největších brněnských základních škol Základní školu Sirotkova v Žabovřeskách zanedlouho čekají nové, nejmodernějšími pomůckami vybavené odborné učebny, chemie, přírodopisu, fyziky a robotiky. Tyto učebny rozšíří již vybudované odborné jazykové třídy a sportovní halu. Za účasti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka byl představen vedením školy projekt výstavby nových odborných učeben, které plně reflektují potřeby školy i nové edukativní trendy.

   

SAKO Brno umyje 57 tisíc černých popelnic

Brno, 30. dubna 2022 – Právě začalo tradiční brněnské mytí černých popelnic. Od dubna do konce října projde očistou většina z 57 tisíců kontejnerů a popelnic na směsný komunální odpad. Služba, která není v České republice úplně standardní, v Brně probíhá už více než deset let a je zahrnuta v ročním poplatku za svoz odpadu.

   

Žebětínský hřbitov se rozšíří, přibude i kolumbárium

Brno, 30. dubna 2022 - Začátkem května začnou stavbaři pracovat na hřbitově v Žebětíně. Jejich úkolem bude rozšíření pohřebiště a stavba kolumbária i toalet. „Občané Žebětína se na nás obrátili s žádostí o vybudování kolumbária na místním hřbitově. Jejich prosby jsme vyslyšeli a při přípravných pracích jsme se po dohodě se Správou hřbitovů města Brna rozhodli do projektu přidat i stavbu toalet a potřebné přípojky. Hřbitov se také rozšíří o urnové i kopané hroby, aby zde byl do budoucna dostatek hrobových míst,“ uvedl starosta městské části Brno-Žebětín Vít Beran.

   

Masarykova univerzita otevírá přijímací řízení pro ukrajinské studenty

Brno, 27. dubna 2022 - Ukrajinští studenti, kteří uprchli ze své země před ruskou agresí, si mohou podávat přihlášky do přijímacího řízení na jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity.Toto mimořádné přijímací řízení je určeno pouze pro studenty z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb.

   

Strana 8 z 219