Lomax

SAKO chce zvýšit ve svých provozech účinnost výroby elektřiny a tepla

Brno, 14. listopadu 2019 - Společnost SAKO Brno zahájila přípravu několika projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace bude i výrazná úspora emisí CO2. „Zvyšování účinnosti je považováno za jeden z nejjednodušších způsobů úspory primárních zdrojů energie a zařízení na energetické využívání odpadu SAKO se těmito environmentálními projekty dlouhodobě zabývá,“ uvedl předseda představenstva Filip Leder.

   

Modré zóny přibudou v roce 2020 i v části Žabovřesk

Brno, 12. listopadu 2019 – Jedna nová oblast byla přidána do harmonogramu pro rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok. Brněnští radní odsouhlasili aktualizaci tohoto harmonogramu. Město tak vyslyšelo žádosti městské části a ještě v příštím roce zařadí do rezidentního parkování i oblast 2-02, která je v Žabovřeskách.

   

Riviéra vyhrála mezinárodní architektonickou cenu

Brno, 10. listopadu 2019 – Koupaliště Riviéra v Brně získalo architektonickou cenu v nejvyšší kategorii GOLD 2019, kterou vyhlašuje Mezinárodní asociace sportovních a volnočasových zařízení (IAKS) společně s Mezinárodním olympijským výborem (IOC). Do mezinárodní soutěže byla stavba nerezových bazénů na Koupališti Riviéra přihlášena v březnu 2019 a cenu si zástupci společnosti STAREZ–SPORT, a. s., převzali dne 5. listopadu 2019.

   

Kraj mapuje míru znečištění na exponovaných místech v Brně

Brno, 9. listopadu 2019 – Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zahájil v listopadu měsíční kampaň měření kvality ovzduší pro zjištění koncentrací znečišťujících látek na dopravně exponovaných komunikacích v Brně. První měřicí lokalita se nachází na ulici Poříčí a druhá na ulici Koliště. Cílem kampaně je zmapování míry znečištění zejména oxidy dusíku na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice kvality ovzduší.

   

Hudební fakulta JAMU otevře dva nové studijní programy

Brno, 9. listopadu 2019 - Dva nové pětileté magisterské studijní programy otevře Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Od akademického roku 2020/2021 bude možné takto studovat v programu Kompozice a v programu Dirigování, zpěv a operní režie.

   

Změny v tarifu IDS JMK nezvýší cenu jízdného v Brně

Brno, 6. listopadu 2019 - Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který začne platit od ledna 2020, schválili brněnští radní. V rámci tohoto systému platí jednotný tarif, který stanovuje cenu jízdného pro brněnskou městskou hromadnou dopravu, regionální autobusy a vlaky zařazené do IDS JMK. Při změně tarifu musí úpravy odsouhlasit kraj i město. Aktuální změny od Nového roku souvisejí s novou smlouvou o veřejných službách v železniční dopravě, kterou uzavřel kraj s Českými drahami. Tarif tak lépe odpovídá nově vzniklým potřebám.

   

Brno zrekonstruuje dva bytové domy a mateřskou školu

Brno, 5. listopadu 2019 - Město Brno zrekonstruuje dva bytové domy v ulicích Vlhká a Vranovská. Vzniknout by zde mělo 37 startovacích a sociálních bytů. Plánované náklady činí 84,5 milionu korun. Opraví se také bývalá Mateřská škola Pod Nemocnicí na polyfunkční objekt – mateřskou školu a bytový dům s pečovatelskou službou. Náklady projektu jsou 74 milionů korun.

   

Strana 10 z 218