Brněnské spolky dětí a mládeže si rozdělí téměř 13 milionů korun

Brno, 15. září 2021 - Rada města Brna schválila na příští rok dotační programy na rozvoj mladých studentů zapojených do projektu DofE a také na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Žádosti bude možné podat během října letošního roku. Na neformální vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let, zajišťované školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, které jsou zapojeny do programu The Duke of Edinburgh´s International Award – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, poskytne Brno celkem 200 tisíc korun.

  • Co je revolvingový úvěr?

    Co je revolvingový úvěr?

    Když vám někdo řekne, že si bere úvěr, napadne vás, že možná myslí spotřebitelský úvěr nebo třeba hypotéku. Úvěrů je totiž spousta a ještě se dále dělí. Pojďme se tedy podívat, co je vlastně revolvingový úvěr, o kterém se mluví stále častěji.
   

Cyklisté projedou po Dusíkově bezpečněji díky novému chodníku

Brno, 15. září 2021 - Až 250 cyklistů denně projede přes ulici Dusíkovu. K dispozici mají ale nesouvislý chodník s různými povrchy a v některých místech musejí vjet do silnice. Na ní je vysoká intenzita provozu, a oblast je tak nebezpečná. Podél Dusíkovy proto vzniknou nové zpevněné chodníky a účelová komunikace, stávající zpevněné plochy projdou úpravou. Vznikne tak chodník s povoleným vjezdem cyklistů, který bude možné propojit s připravovanou cyklostezkou Lesná–Soběšice.

   

Brno investovalo přes 200 milionů do oprav svých škol

Brno, 14. září 2021 – V brněnských školách přivítali žáky novými prostory. Město vyhradilo na letošní rekonstrukce 227 milionů korun a financovalo tak projekty přes třiceti školským zařízením v Brně. V některých přibyly nové učebny, jinde moderní kuchyně nebo hřiště.

   

Regulace vizuálního smogu: Z centra Brna zmizí stovka reklam

Brno, 13. září 2021 - Řada měst se v posledních letech snaží eliminovat outdoorovou reklamu ve svých centrech. Kromě Prahy, Znojma či Plzně přistupuje k omezením také Brno. Z ulic ve středu města proto do konce roku zmizí téměř stovka reklam. V budoucnu by pak mělo dojít také k regulaci reklamy v okolí hlavního nádraží.

   

V říjnu se modré zóny rozšíří i do Žabovřesk

Brno, 12. září 2021 - Do systému rezidentního parkování se od 11. října přidají oblasti 2-04 (Haasova) a 2-05 (Záhřebská) v Žabovřeskách. Pro obě budou platit pravidla zóny C, tedy regulace jen v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Brněnští radní schválili nařízení, které představuje poslední administrativní krok k zařazení oblastí do rezidentního parkování. Nařízení navíc do oblasti placeného stání zařazuje i parkoviště v ulicích Absolonova, Svratecká a Halasovo náměstí.

   

Ve Starém Lískovci přibude nová mateřská škola pro 170 dětí

Brno, 12. září 2021 - Ve Starém Lískovci bude nová sedmitřídní školka. Budova pro 170 dětí vznikne v lokalitě Západní brána. Studii a projektovou dokumentaci připraví společnost Ing. Michal Palaščak a romangale s. r. o., která se postará i o autorský dozor. Pro umístění byla vybrána jako nejvhodnější lokalita při ulici U Penzionu, kde se počítá s výstavbou nových bytů, čímž se v oblasti zvýší počet obyvatel o 3 500 až 4 000, s převahou mladých rodin. To vyžaduje i navýšení kapacit v oblasti předškolního vzdělávání odpovídající právě 7 třídám.

   

Město opravilo cesty na hřbitově ve Slatině

Brno, 10. září 2021 - Hřbitov ve Slatině prochází v posledních letech proměnou. V roce 2017 jej město nechalo rozšířit, následně opravilo páteřní komunikace a v letošním roce přišly na řadu všechny zbývající cesty.

   

Mendelova univerzita i letost spustí výuku pro seniory, bude prezenční

Brno, 9. září 2021 - Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně začne podobně jako celá vysoká škola nadcházející školní rok s prezenční výukou. "Vyjde tak vstříc seniorům, pro které je osobní setkávání při výuce stejně důležité jako samotné vzdělávání. V případě zhoršující se epidemické situace je variantou hybridní výuka," říká necelý měsíc před zahájením školního roku Kateřina Pevná z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU.

   

Šest brněnských městských částí dostane 24 milionů na zeleň

Brno, 8. září 2021 - V městské strategii pro příští desetiletí je jako jedna z priorit uveden cíl vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury v Brně. Proto Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna na jaře oslovil městské části s nabídkou spolupráce na přípravě a realizaci nových a revitalizaci nynějších ploch veřejné zeleně. Pokud to schválí zastupitelé, na projekty šesti městských částí půjde 24,2 milionu korun.

   

Strana 7 z 204