V Brně startuje sběr bioodpadu, SAKO rozveze 1000 hnědých popelnic

Brno, 6. dubna 2021 – V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města.

sako popelnice hnede brno

První hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad se v ulicích města objeví již v příštím týdnu. Do té doby každou z nich SAKO Brno vybaví samolepkami s vysvětlujícím návodem, poté budou rozmístěny do jednotlivých městských částí.

„Hnědé popelnice budou umístěny ve vybraných kontejnerových hnízdech. Samy městské části si rozhodly, kolik přesně hnědých popelnic chtějí a kam přesně je umístí. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. Chceme tímto krokem ke zvýšit podíl tříděného odpadu ve městě. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů a 35 velkoobjemových kontejnerů o objemu 15 tisíc litrů. Obyvatelům Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu,“ zdůrazňuje Petr Hladík, 1. náměstek primátorky. Brno již nyní patří díky propracovanému systému 37 sběrných středisek odpadu, cirkulárními projekty REUSE a RENAB mezi lídry oběhového hospodářství v republice, co se efektivity a dostupnosti pro občany týče.

„Množství bioodpadu každým rokem roste. Jen na našich sběrných střediscích se jich za loňský rok shromáždilo více než 3,5 tisíce tun, což je nárůst o třetinu za posledních pět let. Proto je nutné, aby město přistupovalo ke sběru bioodpadu více systematicky než dosud,“ upozorňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Sběr biologicky rozložitelného odpadu byl doposud na území města zajišťován několika způsoby. Mobilním sběrem velkoobjemovými kontejnery, kdy například v roce 2019 bylo takto svezeno 168 tun odpadu, sběrem bioodpadů na sběrných střediscích, domácím kompostováním a pilotním projektem sběru bioodpadu v domech Masarykovy čtvrti (cca 20 tun měsíčně během vegetační sezóny).

Filip Leder upozorňuje, že popelnice na bioodpad nebudou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

„Pro majitele kompostérů zůstává domácí kompostování stále tím nejlepším způsobem, jak nakládat s vlastním bioodpadem, domácí kompostování a zapravování vzniklého kompostu přímo do půdy. Je to maximálně ekologické, odpadají náklady na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu přímo v lokaci vzniku bioodpadu,“ dodává Filip Leder. V Brně proběhly již čtyři cykly zápůjček domácích kompostérů, během nichž bylo od roku 2013 distribuováno 7 000 kusů kompostérů.


Související články:

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF