Mezi Kníničkami a Jinačovicemi vznikne nová cyklostezka

Brno, 19. března 2021 – Město Brno bezplatně zapůjčí na pět let Jihomoravskému kraji pozemky, aby na nich postavil cyklostezku. Její vlastnictví pak kraj – opět bezúplatně – převede na město. Tak zní záměr, který odsouhlasili brněnští radní. Se stavbou cyklostezky se má začít už v květnu.

rodina cyklostezka

„Zhruba tříkilometrový úsek cyklostezky je součástí většího plánu na cyklistické propojení Kuřimi a Brna. Záměr kraje jednoznačně podporujeme, věříme, že s rostoucí infrastrukturou bude nemotorovou dopravu využívat čím dál více lidí. Kuřim a okolní obce přirozeně spádují do Brna a je potřeba nabídnout alternativu zvláště k osobní automobilové dopravě. Je to jedna z cest ke snižování zátěže kladené na životní prostředí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Aktuální úsek cyklostezky, který již má stavební povolení, začne v Kníničkách. „Cyklostezka je vedena od silnice III. třídy směřující na Rozdrojovice po stávající polní cestě, následně navazuje na současnou nezpevněnou lesní cestu, která prochází přírodním parkem Baba až do obce Jinačovice, ve které se napojí na místní asfaltovou komunikaci. V budoucnu má kraj v plánu prodloužit vedení stezky až do Kuřimi,“ popsal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Trasa vede přes městské pozemky v katastrálních územích Komín, Kníničky a Rozdrojovice. Tyto pozemky město poskytne formou výpůjčky kraji k bezplatnému dočasnému užívání. „Celkem se jedná o 9 334 m2, které kraji umožníme využívat na dobu určitou. Ta je definována dobou udržitelnosti projektu, což je 5 let. Po celou tuto dobu musí dle podmínek projektu cyklostezku vlastnit kraj. Do půl roku od skončení doby udržitelnosti potom kraj cyklostezku převede bezúplatně do majetku města Brna, do té doby se také zavazuje majetkoprávně vypořádat umístění stavby cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví jiných osob,“ doplnil radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Správu cyklostezky po dobu udržitelnosti projektu bude zajišťovat Jihomoravský kraj, po převodu do majetku Brna bude jejím správcem akciová společnost Lesy města Brna. Té také kraj jednorázově zaplatí náhradu škody vzniklou na lesním pozemku, která podle znaleckého posudku činí zhruba 95 tisíc korun. „Ve smlouvě je zároveň ošetřeno, že kácení stromů bude omezeno na nezbytně nutné množství,“ ujistil Petr Hladík.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...