Anketa mezi prodejci na Zelném trhu

Brno, 12. července 2016 - Letošní sezóna na Trzích na Zelňáku je zhruba v polovině, což je příležitost zhodnotit, jak unikátní brněnské potravinové tržiště funguje v nové podobě a co z nasbíraných zkušeností by se mělo promítnout v příštím roce. Radnice proto objednala u Katedry environmentálních studií FSS MU zpracování průzkumu mezi prodávajícími. V anketě odpovídalo 46 respondentů, což je prakticky většina těch, kteří na Zelném trhu dlouhodobě a pravidelně působí. Některé z jejich odpovědí najdete v následujících grafech.

zelinarka350

Z průzkumu vyplynulo, že jen mírná většina prodejců považuje umístění stánku v rámci náměstí za podstatný faktor ovlivňující počet zákazníků. Zato kvalita nabízeného zboží a ochota obsluhy je podle jejich mínění rozhodující. Nejlépe se prodává v pátek a v sobotu v sousedství stánku s jiným sortimentem. Otevírací doba trhu a jeho provoz šest dnů v týdnu prodejcům v naprosté většině vyhovuje.

Počet zákazníků na stánku ovlivňuje:

graf1a-2

V sousedství je podle Vás nejvýhodnější mít prodejní stánek?

graf2-2

Zajímavé je, že vliv doprovodných akcí na počet zákazníků hodnotí prodejci spíše zdrženlivě. Pouze 11 procent prodejců vnímá jejich znatelný přínos na počet zákazníků, zatímco 34 procent nevidí zásadní rozdíl mezi počtem zákazníků během doprovodné akce a mimo ni. Připomínky a náměty prodejců k provozu tržiště se týkaly především dostupnosti parkování a toalet.

Jaké je podle Vás nejvýhodnější umístění stánku na trhu - pohled zdola od Masarykovy ulice?

graf3-2

Jaký den je podle Vás pro prodejce nejvýhodnější?
graf4-2

Významnou změnou na zrekonstruovaném náměstí s novým rozmístěním tržiště je navýšení kapacity. „Prostoru je víc, je třeba si ale uvědomit, že většinou prodejci využívají minimálně 2 místa, navíc je vždy ponechána rezerva pro drobné pěstitele, kteří přicházejí nabídnout přebytky například z vlastní zahrádky," upřesnila Jasna Flamiková místostarostka MČ Brno-střed. A stále platí to, že sortiment na tržišti zdaleka nemusí být jen v podobě ovoce a zeleniny. Vítáni jsou všichni prodejci nabízející zajímavé výrobky, trh je otevřený i pro neziskové organizace a jejich prezentaci. Podle správců trhu se i o tento typ prodeje zájem postupně zvyšuje.

graf5-2
Vyhovuje Vám provoz trhu šest dní v týdnu?

graf6-2

S poznatky z průzkumu, které byly provozního charakteru, prý bude radnice pracovat. „Poměrně velkou alchymií je rozmístění stánků – ukazuje se, že prodejní místa jsou různě atraktivní, ovšem jinak než třeba v minulém roce. Důležitou roli hraje i to, jaký sortiment nabízejí sousedící prodejci," uvedla jeden z příkladů místostarostka. „Počítáme také s posílením propagace Zelného trhu, a to nejen tržiště, ale i celé lokality," uzavřela téma Jasna Flamiková.

Uvítali byste prodloužení otvírací doby trhu?

graf7-2 Připomínky a náměty prodejců:
graf8-2

Kompletní informace o Trzích na Zelňáku jak pro návštěvníky, tak i pro zájemce o prodej je možné získat na webových stránkách www.trhynazelnaku.cz, aktuality a zajímavosti jsou zveřejňovány na facebookovém profilu www.facebook.com/trhynazelnaku.


Související články:

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF