V Brně se bude diskutovat o legalizaci prostituce a odchodu ze sexbyznysu

Brno, 12. března 2013 - Jak lze pomoci sexuálním pracovnicím, které si hledají jinou práci? Jaké jsou výhody a nevýhody legalizace prostituce? Co funguje nebo naopak nefunguje v Německu a Nizozemí, kde je prostituce regulována přes deset let? Na tyto i další otázky budou hledat odpovědi účastnice a účastníci brněnského workshopu ROZKOŠE bez RIZIKA (dále R-R), který proběhne už tento čtvrtek 14. března v prostorách hotelu Amphone v Brně.

prostitutka

Legalizace prostituce je v naší zemi v posledních měsících hojně diskutovaným tématem. "Politici mluví o regulaci prostituce, možnostech jejího zdanění, povinných zdravotních prohlídkách sexuálních pracovnic apod. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že restriktivní opatření v této oblasti selhávají. Příkladem jsou třeba zdravotní prohlídky. Určujícím faktorem je jejich snadná dostupnost a anonymnost, naopak direktivní nařizování dle zkušeností nefunguje," uvádí k tématu výkonná ředitelka R-R Lucie Šídová.

ROZKOŠ bez RIZIKA předloženým návrhům dále vytýká nedostatečnou ochranu žen. "Pokud například v Nizozemí vyžaduje zákazník sex bez kondomu, hrozí mu stíhání za trestný čin. U nás se s tímto v návrhu zákona vůbec nepočítá, přestože jde o zcela běžnou praxi," doplňuje výtky R-R k dosavadním návrhům zákona vedoucí terénní práce Jana Poláková.

"Máme obavy, že příliš represivní forma zákona i strach sexuálních pracovnic ze ztráty anonymity, povedou ke vzniku skryté pr! ostituční scény a bude obtížné pro sociálně -- zdravotní programy tyto osoby vyhledat a poskytnout potřebné poradenství ," dodává Šídová. Politici by se dle jejího názoru spíše měli poučit ze zahraničních modelů regulace prostituce. Možnost mají třeba právě na nadcházejícím semináři.

Ze zahraničních hostů, zde vystoupí kolegyně z Německa a Nizozemí, které představí zákony regulující prostituci ve svých zemích a funkční programy pomáhající ženám, jež se rozhodly sexbyznys opustit. Adresa konání akce: třída Kapitána Jaroše 29, Brno.

ROZKOŠ bez RIZIKA existuje již přes dvacet let. Cílem sdružení je prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných infekcí a snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce. Cílovou skupinou jsou osoby s rizikovějším sexuálním chováním a životním styl! em. Jedná se převážně o ženy poskytující placené sexuální služ! by. V současné době má R-R tři pobočky, devět týmů pracujících ve dvanácti krajích České republiky a k dispozici mobilní ambulanci s malou gynekologickou ordinací. Sdružení pravidelně pořádá akce pro veřejnost, např. AIDS day, kdy nabízí poradenství a testování na HIV zdarma, připravuje besedy, přednášky, ale i divadelní představení. Více na www.rozkosbezrizika.cz.


Související články: