Město podpoří kluziště v Nové Zbrojovce

Brno, 20. ledna 2022 - Městská rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 4 000 000 Kč na výdaje spojené s montáží a provozem mobilního kluziště v areálu Nová Zbrojovka v letošní sezoně. Brno se s představiteli městské části Brno-střed dohodlo o formě zapůjčení mobilního kluziště, které bývá každý rok v období adventu instalováno na Moravském náměstí.

brusleni nova zbrojovka brno

Letos bude ale vzhledem k Olympijskému festivalu smontováno v areálu Nové Zbrojovky s tím, že veškeré náklady na zajištění montáže a provozu kluziště budou hrazeny z rozpočtu města Brna. Realizaci zajistí městská část Brno-střed.

„Bruslení neodmyslitelně patří k zimě a v Brně to platí dvojnásob. Proto jsem velmi rád, že město uhradí náklady spojené s mobilním kluzištěm v areálu Nové Zbrojovky, kde se bude také odehrávat letošní Olympijský festival. Kluziště bude přístupné po celou bruslařskou sezonu,“ uvedl radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Montáž a demontáž kluziště vyjde na 2 052 099 Kč, provozní výdaje činí 520 000 Kč, spotřeba energie 950 000 Kč a výdaje na pořízení hranolů a podkladních desek 450 000 Kč.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články: