Velká cena Brna je ohrožena

Brno, 4. března 2011 - Automotodrom Brno, společnost provozující Masarykův okruh v Brně, zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za rok 2010.  Společnost hospodařila v loňském roce se ztrátou 78,7 milionu Kč. O rok dřív dosáhla ztráta Automotodromu Brno po auditu 23,2 milionu korun.

Negativní hospodářský výsledek je způsoben výhradně zalistovacím poplatkem na Mistrovství světa silničních motocyklů. Pokud by jej společnost nemusela hradit, bylo by její hospodaření vyrovnané.  Tradiční závod Grand Prix Masarykův okruh pouze hostí, pořadatelem je společnost Dorna. V roce 2010 činil poplatek přibližně sedmdesát milionů korun, přesná částka je závislá na kurzu koruny vůči dolaru. „Zalistovací poplatek se ve srovnání s rokem 2009 zvýšil téměř na dvojnásobek,“ podotkla předsedkyně představenstva Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Celkové náklady na Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně bez zalistovacího poplatku dosáhly 88,761 milionu korun, výnosy 75,048 milionu korun. Při připočtení zalistovacího poplatku skončila nejprestižnější motoristické akce v České republice pro Automotodrom ztrátou přesahující osmdesát milionů korun, a to navzdory tomu, že se zvýšil počet návštěvníků na celkový počet 238 tisíc a Grand Prix ČR se stala nejnavštěvovanějším závodem celého seriálu.

„V tuto chvíli již nejsme schopni ani při seškrtání nákladů na minimum schopni udržet vyrovnané hospodaření a pokrýt ztrátu Grand Prix České republiky ani z výnosů jiných akcí a pronájmu trati,“ konstatovala Ivana Ulmanová.  Automotodrom Brno hostil v roce 2010 další čtyři podniky světových mistrovství, za která zaplatil na zalistovacích poplatcích přes deset milionů korun.

Vedení Automotodromu Brno minulý týden písemně seznámilo s předběžnými výsledky hospodaření společnost Dorna a upozornilo ji, že za stávajících podmínek není schopno garantovat financování Mistrovství světa v roce 2012. V tuto chvíli, vzhledem k situaci v soukromém sektoru, kde nelze najít dostatečně silného partnera schopného garantovat financování, nevidí vedení Automotodromu Brno jiné východisko než podporu Mistrovství světa silničních motocyků v Brně z veřejných zdrojů. Brno je nyní jediným podnikem z celého šampionátu, který takovou podporu nemá. „Přínos Mistrovství pro státní rozpočet je jednoduše vyčíslitelný. A je tak velký, že i při pokrytí celého zalistovacího poplatku z veřejných zdrojů by stát stále zůstal v pozitivní bilanci,“ upozornil Karel Abraham. „Ztrátou možnosti hostit šampionát by výrazně utrpělo Brno, Jihomoravský kraj i celá Česká republika. Jejich prestiž i jejich rozpočet,“ dodal.

-    jen bezprostřední výnos z DPH odvedeného návštěvníky Mistrovství světa silničních motocyklů dlouhodobě výrazně přesahuje výši zalistovacího poplatku. V roce 2010 to bylo dle odhadu 105 milionů korun. Za posledních deset let dosáhlo inkaso DPH spojené s podniky Mistrovství světa silničních motocyklů téměř jedné miliardy korun.

-    významná část peněz utracených návštěvníky Mistrovství světa silničních motocyklů pochází od zahraničních návštěvníků a v případě, že se MS nebude v Brně konat, neutratí je v České republice.

-    obchodníci vygenerovali v roce 2010 díky MS silničních motocyklů celkový obrat 957 milionů korun.

-    Automotodrom Brno nyní spolupracuje přibližně s jedním tisícem pracovníků, z toho 350 z nich má plat za práci pro AMD Brno jako hlavní příjem. Při zachování provozu okruhu bez Mistrovství světa silničních motocyklů tento počet poklesne minimálně o 50 procent.

-    Seriál Mistrovství světa silničních motocyklů z Brna je pro Českou republiku reklamní akcí s nepřekonatelným dosahem. Závod je z Masarykova okruhu živě přenášen do 207 zemí. V roce 2010 se na MS silničních motocyklů v Brně akreditovalo 608 novinářů z 23 zemí.


Související články: